Uitkeringsovereenkomst

 

Uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst staat de uitkering vooraf vast. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

Mogelijkheden rond uw pensionering

U kiest uw pensioeningangsdatum:
1. U kunt uw pensioen eerder laten ingaan;
2. U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan als u (deels) blijft werken;

U kiest voor wie u pensioen verzekert
3. Ouderdomspensioen ruilen tegen partnerpensioen of andersom;

U kunt kiezen voor een andere verdeling
4. beginnen met een hoger of lager pensioen;

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan
Wilt u uw pensioen eerder ontvangen? Dan kunt u de ingangsdatum van uw pensioen vervroegen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Bel of mail ons als u hier meer informatie over wilt.

U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan
Heeft u op de einddatum nog niet direct een pensioen nodig? Stel dan de ingangsdatum van uw pensioen uit. Dit kan alleen als u doorwerkt. In loondienst of als zelfstandig ondernemer. En alleen voor het aantal uur dat u doorwerkt. U kunt de ingangsdatum van uw pensioen per keer maximaal met 1 jaar uitstellen. Neem contact met ons op als u uw pensioen (deels) later wilt laten ingaan. Wij sturen u dan een “Verklaring pensioen uitstellen”.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Gaat u met pensioen en is er geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel (een hoger) partnerpensioen als u overlijdt na uw pensionering.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Bouwt u naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen op? Dan wilt u misschien partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: U kunt deze keuze 1 keer maken!

U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien. Als u een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt eerst een paar jaar een hoger pensioen ontvangen, en daarna een lager pensioen. U kunt ook eerst een tijd een lager pensioen ontvangen, en daarna een hoger pensioen. De lage uitkering moet minimaal 75% van de hoge uitkering zijn.

Let op: U kunt de verschillende keuzes 1 keer maken!
U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.

Stap voor stap naar uw pensioen

 1. Pensioeninformatie

  U krijgt 6 maanden voor uw pensioendatum een brief over uw pensioen. U neemt contact met ons op als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden.
 2. Bankrekening

  U geeft uw bankgegevens door.
 3. Pensioen

  U krijgt in de maand dat u uw pensioendatum bereikt uw 1e pensioenbetaling. U krijgt uw pensioen rond de 25e van de maand. 
 4. Overzicht

  U krijgt een uitkeringsoverzicht na de 1e keer dat u pensioen van ons kreeg. U krijgt in januari een jaaroverzicht van uw pensioen.
algemeen