Ouder stel aan het fietsen

Nederlander na pensionering minder inkomen?

Het Nibud maakt zich zorgen om toekomstig gepensioneerden. De uitgaven van de huidige gepensioneerden worden hoger. Kunnen toekomstige gepensioneerden dat ook betalen?

Geldzaken 21 okt 2016 2 minuten

Stijging inkomen ouderen

Eerst het goede nieuws. Ouderen hebben tegenwoordig – gemiddeld genomen - een hoger inkomen dan vroeger. Mensen tussen de 65 en 70 hebben een inkomen van gemiddeld € 2.729,-. Naarmate ze ouder worden wordt hun inkomen lager en worden hun uitgaven anders.

Ouder stel regelt geldzaken

Genieten van vrije tijd

Het Nibud ziet dat gepensioneerden aan bepaalde dingen meer uitgeven dan 65-minners. Wie net met pensioen gaat geeft in de eerste jaren relatief veel uit aan vrije tijd. Ook aan de zorg wordt meer uitgegeven. Het Nibud verwacht dat zorgkosten in de toekomst stijgen door nieuwe wetgeving. Zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kan 65-minner genieten?

Dat het inkomen van ouderen gemiddeld is gegroeid, is goed nieuws. Dat komt vooral doordat meer vrouwen zijn gaan werken en pensioen opbouwen. De generatie die hierna met pensioen gaat zou het volgens Nibud wel eens minder goed kunnen hebben. De kosten aan vrije tijd en zorg nemen toe. Maar pensioenregelingen worden minder goed en de AOW-leeftijd stijgt.

Onverwachte kostenpost

Mensen die hun hypotheek hebben afgelost hebben een voordeel van lage woonlasten. Soms wordt er geen rekening mee gehouden dat een afbetaald huis later veel geld kan kosten. Als over 20 jaar ineens het dak lekt, moet dat toch opgelost worden.


Wat betekent dit voor u?

Weet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd als opvulling op uw AOW? Wat zou u doen als u te weinig pensioen heeft opgebouwd en later een hoger inkomen wilt hebben? Volgens het Nibud moeten Nederlanders een langetermijnplanning maken. Die rekening houdt met schommelende uitgaven in de toekomst. Een eerste stap is bekijken hoeveel inkomen u later heeft. Daarna kunt u bepalen of u dat voldoende vindt.