Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Actievoorwaarden 'Welkomstactie € 65,- bonus 2023’

Ontvang € 65,- bij een inleg van minimaal € 500,-

In deze actievoorwaarden hebben we het over ‘u’ en ‘wij’.

U opent voor het eerst een beleggingsrekening bij Centraal Beheer. U wilt gebruikmaken van de actie 'Welkomstactie € 65,- bonus 2023’.

Wij zijn Centraal Beheer. Wij organiseren deze actie voor nieuwe beleggingsklanten. U begint met beleggen in 1 of meerdere beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

 1. De actieperiode loopt van 31 december 2022 tot en met 21 mei 2023. 
 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 65,- om mee te beleggen als:
  a. u in de actieperiode uiterlijk 19 mei 2023 voor het eerst een beleggingsrekening opent. En;
  b. u in de actieperiode binnen 1 maand na het openen van uw beleggingsrekening minimaal € 500,- in 1 keer inlegt. Let op: Opent u de rekening in mei 2023? Dan moet uw storting uiterlijk 21 mei 2023 op uw beleggingsrekening zijn bijgeschreven. De hoogte van uw inleg toetsen wij voor aftrek van de kosten;
 3. U moet de inleg van € 500,- minimaal 4 maanden beleggen.
 4. Als u binnen 4 maanden na de inleg van € 500,- een bedrag opneemt, wordt dit bedrag afgetrokken van uw inleg. U krijgt alleen een bonus als u € 500,- méér inlegt dan u opneemt.
 5. U kunt per persoon 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus.
 6. U ontvangt de bonus minimaal 4 maanden na uw minimale inleg van € 500,-. U ontvangt de bonus alleen als uw inleg op het moment van uitkeren nog op uw rekening staat. Een voorbeeld: u opent op 1 januari 2023 een beleggingsrekening en legt op 10 januari 2023 minimaal € 500,- in 1 keer in. Dan ontvangt u de bonus in de loop van juni 2023.
 7. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is, of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. Of in geval van misbruik.
 8. Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 21 december 2022 en gewijzigd op 15 mei 2023. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggen.
 9. Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Welkomstactie € 65,- bonus 2023’. Als u meedoet, zijn deze actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een beleggingsrekening gelden de gebruikelijke voorwaarden.
 10.  Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden. Uw inleg kan minder waard worden. Lees het prospectus van de fondsen van Centraal Beheer. En het Essentiële-informatiedocument (Eid) per fonds. Hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen, hangt af van uw situatie. Wij controleren niet of uw keuze bij u past.


Beginnen met beleggen