Mixfonds Zeer ambitieus

Fondsupdate december 2021

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over december 2021. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Coronacrisis blijft in de schijnwerpers staan
Het aantal coronabesmettingen neemt wereldwijd toe. Dit komt vooral door de besmettelijkere Omikronvariant. Positief is dat deze variant tot mildere klachten leidt dan voorgaande varianten. Vooral in Europa zijn in sommige landen opnieuw beheersingsmaatregelen ingevoerd. De financiële markten lijken zich nog niet veel zorgen te maken over deze variant. 

Overwegend gunstige economische cijfers en inflatiezorgen
De macro-economische cijfers zijn overwegend gunstig, al leidt de hoge inflatie tot zorgen. Een hoge inflatie betekent dat producten duurder worden voor consumenten. In de eurozone bedroeg de inflatie in november bijna 5% hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De verbetering op de arbeidsmarkt zet door en de index die het sentiment onder inkoopmanagers meet duidt op aanhoudende economische groei.

Centrale banken wijzigen beleid
De hoge inflatie zorgt voor een draai in het centralebankbeleid. De Bank of England verhoogde de beleidsrente van 0,1% naar 0,25%. De Amerikaanse centrale bank besloot het opkoopprogramma versneld af te bouwen en een aantal renteverhogingen ligt voor 2022 in het verschiet. De Europese Centrale Bank stelt zich terughoudender op en geeft aan de beleidsrente in 2022 niet te willen verhogen. Wel wordt de omvang van de opkoopprogramma’s verlaagd.

Eindsprint voor aandelen
Aandelen zetten in december een eindsprint in en sloten het jaar in stijl af. Vooral aandelen uit ontwikkelde landen stegen in december. Ook de categorie grondstoffen behaalde een mooi resultaat in de laatste maand. Beide categorieën zijn dan ook de best presterende categorieën uit het mixfonds over het gehele jaar gezien. 

Positief resultaat voor het mixfonds in 2021
Deze fondsupdate is alweer de laatste van het jaar 2021. Over het gehele jaar behaalde het mixfonds een erg mooi rendement van bijna 22%. Daarmee komt er einde aan een bewogen beleggingsjaar die veelal in het teken stond van de ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus.

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.