Mixfonds Zeer ambitieus

Fondsupdate augustus 2021

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over augustus 2021. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Gunstige economische cijfers

De cijfers over de economie zijn overwegend gunstig. Het sterke economische herstel zet door, al neemt het momentum af. De Amerikaanse Senaat ging akkoord met een infrastructuurplan ter waarde van $550 miljard. Er wordt ondertussen nog onderhandeld over aanvullende stimuleringspakketten met een totale waarde van $3,5 biljoen.

Waarschijnlijk afbouw van het opkoopprogramma

De centrale bank van Amerika (‘Fed’) gaat mogelijk later dit jaar het opkoopprogramma afbouwen. Nu koopt de Fed elke maand nog 120 miljard dollar aan obligaties. Daarmee drukt de Fed de rente en pompt het geld in het systeem. Nu het economische herstel doorzet, lijkt het logisch om deze steunmaatregel af te bouwen.

Zorgen over deltavariant van het coronavirus houden aan

In sommige landen en regio’s zijn opnieuw coronabeheersingsmaatregelen ingesteld. Dit geldt echter niet voor de landen en regio’s waar de vaccinatiegraad hoger is. Het aantal besmettingen stijgt daar ook, maar tot nu toe kan de gezondheidszorg de toename aan. De heropleving van het virus zorgt wel voor aanhoudende problemen in de productieketens.

Inflatiedruk houdt aan

Vorige maand schreven we het al: de inflatie loopt op. En de inflatiedruk houdt aan. In de eurozone stegen de prijzen met 3% ten opzichte van een jaar geleden. De centrale banken verwachten dat de hogere inflatie van tijdelijke aard is en dat de prijzen na verloop van tijd weer minder snel gaan stijgen. De forse prijsstijgingen worden veroorzaakt door het sterke economische herstel en problemen in productieketens.

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.