Mixfonds Zeer ambitieus

Fondsupdate september 2020

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over september 2020. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Na meerdere positieve maanden voor het mixfonds was september een mindere maand voor het fonds. Vooral voor aandelen uit ontwikkelde landen en grondstoffen was het een mindere maand. Per saldo resulteerde een negatief rendement voor het mixfonds.
Het economisch herstel zet nog steeds door, maar in sommige landen is er sprake van enige afzwakking. Ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen is de verwachting dat overheden rekening blijven houden met de effecten op de economie. Daarom zijn nieuwe restricties om het virus in te dammen naar verwachting vooral lokaal gericht. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan een vaccin. Het monetaire beleid blijft wereldwijd stimulerend voor de economie. Centrale banken geven aan de beleidsrentes de komende jaren op de huidige lage niveaus te houden.
De EU-top op 15 oktober aanstaande lijkt de laatste kans om de handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vorm te geven. Lukt dit niet dan zal de handelsrelatie tussen beide economische blokken terugvallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit zou een aanzienlijke negatieve impact hebben op de economische groei van zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU.
Het aantal nieuwe coronabesmettingen is hoog en er lijkt sprake van een tweede golf. Volgens de officiële cijfers zijn nu wereldwijd ruim 1 miljoen personen overleden aan het coronavirus. Daarnaast neemt de politieke onrust toe, vooral in de Verenigde Staten, in aanloop naar de presidentsverkiezingen. De kans op een betwiste verkiezingsuitslag is groot. En er is sprake van een politieke patstelling waardoor de kans op nieuwe begrotingsstimulansen op de korte termijn afneemt. Maar ook de onzekerheid over de brexit speelt een rol. De koersen van veel beleggingen zoals van aandelen zijn al sterk hersteld, waardoor beleggers sneller nerveus kunnen raken. De onzekerheden kunnen daardoor leiden tot koersen die vaker op en neer gaan.
Het blijft erg lastig om de toekomst te voorspellen. Zo snel en heftig als de coronacrisis zich aandiende, zo snel zijn koersen ook weer hersteld. Nu hebben we te maken met weer toegenomen onzekerheid vanwege onder andere toenemende coronabesmettingen. Het enige dat helpt is een goede spreiding, zoals we die binnen het fonds hebben. Daarnaast helpt het om niet een dag of een maand vooruit te kijken, maar liever enkele jaren vooruit te kijken. Crises komen, maar gaan ook weer weg. Uiteindelijk komen we er naar verwachting sterker uit en moeten beleggers zich niet laten leiden door emoties.
Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.