Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Mixfonds Zeer ambitieus

Fondsupdate april 2024

Wij houden u graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over april 2024. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Geopolitieke onrust loopt op
De onrust in het Midden-Oosten liep sterk op met de aanval van Iran op Israël. Daarmee bereikte het al decennia sluimerende conflict tussen twee landen een nieuw hoogtepunt. De reactie van Israël was gematigd waardoor verdere escalatie voorlopig is afgewend. De spanningen in het Midden-Oosten zullen voorlopig nog hoog blijven. 

Inflatiecijfers VS hoger dan verwacht
De Amerikaanse inflatiecijfers blijven hoger dan verwacht, terwijl de economie robuust blijft. Dit leidt ertoe dat de verwachte renteverlagingen door de Fed (Amerikaanse Centrale bank) steeds verder vooruitgeschoven worden. De eerste renteverlaging wordt nu pas in november verwacht. 

Renteverlaging in eurozone verwacht
In de eurozone wordt de eerste renteverlaging van de ECB in juni verwacht. De eurozone-economie staat er zwakker voor en de dalende trend in de inflatie zet vooralsnog door in Europa. ECB-president Christine Lagarde gaf aan een verlaging van de beleidsrente in juni ‘passend’ te vinden. 

Chinese economie blijft kwakkelen
Ondanks tekenen van herstel, blijft de Chinese economie kwakkelen. Zo was de indicator voor inkoopmanagers in april per saldo zwak. Eén van de grootste problemen voor de Chinese economie is de aanhoudende vastgoedcrisis. De woningmarkt zit al drie jaar in het slop. De woningprijzen en -verkopen dalen gestaag en de investeringen in vastgoed zijn scherp teruggevallen. Door de crisis zitten veel grote Chinese vastgoedbedrijven in zware financiële problemen. De vastgoedcrisis heeft negatieve impact op het sentiment van de Chinese consument en vormt een bedreiging voor de financiële stabiliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Chinese overheid afgelopen week bekend maakte dat er nieuwe steunmaatregelen komen.

Belangrijke informatie

Elke maand krijgt u een nieuwe fondsupdate van Achmea Investment Management (Achmea IM). Achmea IM beheert onze beleggingsfondsen. U krijgt informatie over ontwikkelingen die afgelopen maand invloed hadden op het rendement van de fondsen. De fondsupdate is gebaseerd op de informatie die op het moment van publiceren bekend is. En kan later wijzigen. Het is geen beleggingsadvies voor aan- of verkopen. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u besluit in dit fonds te beleggen. En lees over de kosten en risico's die bij beleggen horen.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.