Mixfonds Ambitieus

Fondsupdate juli 2020

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over juli 2020. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Sinds de tweede helft van maart zijn risicovolle beleggingen aan het herstellen van de flinke koersdalingen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Ook in juli zette het herstel door. Alle beleggingscategorieën in het mixfonds behaalden een positief rendement. Vooral aandelen uit opkomende markten en grondstoffen behaalden een mooi resultaat. Ook de wat veiligere beleggingen zoals staatsobligaties behaalden een positief rendement.
De omvang van het herstelfonds bedraag € 750 miljard en is opgebouwd uit leningen (€ 360 miljard) en giften (€ 390 miljard). De EU gaat onder eigen naam de kapitaalmarkt op. De EU zet hiermee een stap naar verdere federalisering van Europa. Ondanks het beoogde tijdelijke karakter van het herstelfonds is dit een eerste grote stap in de richting van een gezamenlijke begrotingsunie. De financiële markten leken positief te reageren op het herstelfonds.
In de afgelopen maand kwamen cijfers over de economie naar buiten over het tweede kwartaal van 2020. De economische krimp in het tweede kwartaal was historisch groot. De Amerikaanse economie kende de grootste kwartaalkrimp ooit met 32,9% (op jaarbasis). De eurozone- economie kromp in het tweede kwartaal met meer dan 12% ten opzichte van het vorige kwartaal. In het derde kwartaal wordt een stevig herstel verwacht. De coronapandemie is echter nog niet onder controle. Wereldwijd blijft het aantal besmettingen oplopen. De focus ligt nu op lokale maatregelen in plaats van een volledige lockdown om het negatieve effect op de economie te beperken.
In beide landen werden consulaten gesloten na beschuldigingen van spionage. Eerder verslechterde de relatie al door de nieuwe Chinese veiligheidswet in Hongkong die een inbreuk is op de autonome status van Hongkong. In het verleden is gebleken dat oplopende spanningen tussen de beide grootmachten voor onrust op de markten kan zorgen.
Wereldwijd is de coronapandemie nog niet onder controle. Het aantal nieuwe besmettingen is in sommige landen nog steeds hoog. Wel lijkt het aantal overlijdensgevallen en IC-opnames minder hard op te lopen. Ook worden vooral lokaal maatregelen getroffen om virusuitbraken in te dammen. Financiële markten verwachten een herstel van de economie. Verschillende indicatoren duiden ook op economisch herstel in het derde kwartaal. Uiteindelijk is het de vraag of dit herstel er ook daadwerkelijk gaat komen. Als belegger is het erg lastig om hierop in te spelen. Daarom herhalen we nog maar een keer wat we eerder hebben geschreven: we beleggen voor de lange termijn en laten ons niet te veel afleiden door de waan van de dag.
Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.