Mixfonds Ambitieus

Fondsupdate december 2022

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over december 2022. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Verdere renteverhogingen door centrale banken
De centrale bank van Amerika (Fed), Europa (ECB) en Engeland (BoE) verhoogden de beleids­rentes met 50 basispunten. En meer renteverhogingen zullen volgen. De ECB gaf aan in de komende vergaderingen de beleidsrente verder op te trekken en gaat in maart beginnen met de afbouw van de balans. Dit wordt Quantitative Tightening of QT genoemd. De Japanse centrale bank paste onverwachts de bandbreedte aan waarbinnen de Japanse 10-jaarsrente mag bewegen. De Japanse centrale bank past al jaren zogenaamde yield curve controle toe en deze aanpassing kwam als verrassing.

Inflatie en renteverhogingen waren de belangrijkste thema’s in 2022
De hoge inflatie en de daarop volgende verkrapping van het monetaire beleid waren de belangrijkste thema’s in 2022. De inflatie in zowel de eurozone als de Verenigde Staten steeg naar het hoogste niveau sinds de stagflatieperiode van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De Amerikaanse inflatie piekte boven de 9% en de eurozone-inflatie liep zelfs op tot boven de 10%. Dit kwam mede door de economische sancties tegen Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hierdoor stegen de energieprijzen wereld­wijd sterk. Door de hoge inflatie kwam in 2022 een abrupt einde aan de jarenlange terug­houdendheid van de beleidsmakers bij het verkrappen van het monetaire beleid. Zo verhoogde de Fed de beleidsrente in zeven stappen van een bandbreedte van 0% - 0,25% tot een bandbreedte van 4,25% - 4,5%. De ECB was iets minder doortastend, maar verhoogde de beleidsrente desondanks in vier stappen van -0,5% naar 2,0%.

2022 was een memorabel jaar
Het jaar 2022 was in meerdere opzichten memorabel. Zowel aandelen, kredietobligaties als staatsobligaties sloten het jaar met forse verliezen af. Het is voor het eerst in decennia dat zowel aandelen als staatsobligaties gelijktijdig een negatief rendement laten zien. De wereldwijde aandelenmarkten sloten het jaar af met een verlies van bijna 18% (afgedekt naar euro). Obligaties daalden met 15 tot 20% in waarde. Het spreiden van beleggingen had dus weinig effect afgelopen jaar. Met uitzondering dan van de belegging in grond­stoffen. Het mixfonds belegt voor een klein deel in grondstoffen en deze belegging behaalde wel een positief resultaat. Hoe dan ook, in humaan opzicht en in financieel opzicht is 2022 een jaar om snel achter ons te laten.

Elk nadeel heeft zijn voordeel?
In de voorbije jaren schreven we regelmatig dat het verwachte rendement op obligaties en op aandelen erg laag was geworden. En dat het risico op een negatief rendement groeide (maar dat dit niet te voorspellen is). Dit jaar is dat anders. De rentes zijn gestegen en risicodragende beleggingen zijn fors gedaald in koers. Dat maakt het rendements­potentieel voor de lange termijn belegger langzaam maar zeker aantrekkelijker. Natuurlijk blijft er onzekerheid en dat is nu niet anders. Dat is ook de reden dat koersen gedaald zijn. Als de onzekerheid of het pessimisme op zijn hoogst is, dan is dat vaak ook het beste moment om te gaan beleggen.
Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handels­naam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. En beschikt over een vergunning als beheerder van beleggings­instellingen van de AFM onder nummer 15001209.