Mixfonds Ambitieus

Fondsupdate oktober 2023

Wij houden u graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over oktober 2023. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Israël opgeschrikt door aanval van Hamas
Israël werd opgeschrikt door de brute aanval van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Het (militaire) conflict blijft momenteel grotendeels beperkt tussen Israël en Hamas. De kans op escalatie naar een groter regionaal conflict is aanwezig en dat kan grote gevolgen hebben. De impact op de financiële markten is vooralsnog beperkt, uitgezonderd een aantal grondstoffen en lokale markten.

De ECB houdt de beleidsrentes ongewijzigd
De depositorente bedraagt 4% en dit was in lijn met de verwachting. Deze pas op de plaats volgt op 10 opeenvolgende renteverhogingen. De ECB verwacht dat wanneer de beleidsrentes lang genoeg op de huidige niveaus gehouden worden, dit voldoende bijdraagt aan het intomen van de inflatie. Volgens ECB-president Christine Lagarde is het dan ook nog veel te vroeg om renteverlagingen te overwegen. De deur voor verdere renteverhogingen werd wel opengehouden, maar de drempel hiervoor lijkt vrij hoog te liggen. De kans is groot dat de beleidsrente in deze economische cyclus z’n piek heeft bereikt.

Hogere groeivooruitzichten voor de wereldeconomie
Het IMF verhoogde de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie. De kans op een zogenaamde harde landing is volgens het IMF afgenomen. De macro-economische data in vooral de Verenigde Staten zijn dan ook overwegend gunstig. De groei van de economie in het derde kwartaal was hoger dan verwacht. De eurozone-economie zit echter in zwaar weer. De vooruitzichten zijn somber en er was sprake van lichte economische krimp in het derde kwartaal. De Chinese economie toont tekenen van stabilisatie.

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.