Mixfonds Gemiddeld

Fondsupdate oktober 2019

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over oktober 2019. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

De positieve lijn zette zich wederom door. Net als in september daalden relatief veilige obligaties in waarde. Binnen het mixfonds werd dit meer dan gecompenseerd door risicovollere beleggingen, zoals aandelen, grondstoffen en vastgoed. Uiteindelijk betekende dit een mooi rendement aan het eind van de maand.

De wereldwijde economische groei zwakt af, maar de groeicijfers over het derde kwartaal vielen mee. Er zijn tekenen van stabilisatie. De Amerikaanse economie groeide sterker dan verwacht en ook in de eurozone was sprake van lichte economische groei. De zogenaamde kapitaalmarktrente – ook wel lange rente genoemd - steeg hierdoor in oktober. Een stijgende rente is ongunstig voor obligaties. Deze beleggingen dalen dan in waarde. Aan de andere kant is een hogere groei meestal juist gunstig voor beleggers in aandelen.

De centrale bank van Amerika, de ‘Fed’, verlaagde de beleidsrente met 0,25%. Dit was de derde renteverlaging van dit jaar. De korte rente in Amerika is nu 1,5% tot 1,75%. Als de economie daadwerkelijk stabiliseert, dan volgen er geen renteverlagingen meer volgens de Fed. Beleggers houden er desondanks rekening mee dat de rente toch nog iets verder verlaagd wordt in Amerika. In de eurozone zat Mario Draghi zijn laatste vergadering van de Europese centrale bank (ECB) voor. De Française Christine Lagarde nam per 1 november het stokje van hem over.

De Brexit is wederom uitgesteld. De Brexit-deal van premier Boris Johnson kon wel op een meerderheid in het Lagerhuis rekenen, maar de voorgenomen Brexit-datum van 31 oktober werd niet gehaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft uitstel aangevraagd en gekregen van de Europese Unie. De nieuwe deadline is nu 31 januari 2020. Vervroegde verkiezingen op 12 december moeten de Brexit-impasse doorbreken.

Ondanks alle perikelen zoals de Brexit, de handelsoorlog en de afzwakkende economie, is 2019 tot nu toe een goed beleggingsjaar. De rendementen vanaf 1 januari zijn hoger dan veel kenners hadden verwacht. Natuurlijk komt er ook een moment waarop de onzekerheid onder beleggers weer toeslaat. Dan dalen de koersen weer en juist dan is een goede spreiding binnen het mixfonds belangrijk. Wanneer dit moment zich voordoet, kunnen we helaas niet voorspellen. Daarom blijven we kijken naar de lange termijn.

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.