Mixfonds Voorzichtig

Fondsupdate april 2023

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over april 2023. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Gemengd economisch beeld
De economische data die afgelopen maand gepubliceerd werd lieten een gemengd beeld zien. De vooruitzichten voor de Verenigde Staten zijn verslechterd. Dit komt vooral door de sterk gestegen rente in de Verenigde Staten waardoor de economie afkoelt. In de Eurozone is de groei laag, maar neemt het optimisme onder inkoopmanagers toe. Dit optimisme wordt gemeten via de zogeheten PMI (Purchasing Manager’s Index) of terwijl de inkoopmanagersindex. Dit is een belangrijke graadmeter voor de economie. 

IMF somber over de wereldeconomie 
Het IMF ziet de nabije toekomst somber in. De verwachte groei van de wereldeconomie zwakt af van een groeipercentage van 3,4% in 2022 naar 2,8% in 2023. Vooral de westerse landen zien de vooruitzichten verslechteren. De groeiverwachting daalt daar van 2,7% naar 1,3%. Er is grote onzekerheid door de hoge inflatie, onrust in het financieel systeem en geopolitieke spanningen. Door de fragmentatie van de wereldeconomie in elkaar beconcurrerende blokken, verwacht het IMF dat de wereld een langere periode met lage groei tegemoet gaat.

Inflatiezorgen nog niet verdwenen
De Amerikaanse en eurozone inflatie dalen door lagere energieprijzen en basiseffecten (basiseffecten ontstaan doordat er wordt vergeleken met de prijzen van een jaar geleden en die prijzen waren al sterk gestegen). Onderliggend blijft de kerninflatie (inflatie exclusief voedsel en energieprijzen) echter hardnekkig hoog. Vooral door oplopende prijzen in de dienstensector. Zowel in de eurozone als de Verenigde Staten ligt de kerninflatie met respectievelijk 5,7% en 5,6% ver boven de inflatiedoelstelling. De Fed en ECB hameren daarom op het belang van inflatiebestrijding.

Samenstelling van 3 Centraal Beheer mixfondsen is gewijzigd per 28 april
De mixfondsen Voorzichtig, Gemiddeld en Ambitieus gaan ook beleggen in groene obligaties. En we voegen vastgoed toe aan mixfonds Voorzichtig. Hiermee wordt verdere diversificatie bereikt. De beleggingen in groene obligaties betekenen dat de opbrengsten van de obligaties gebruikt worden voor groene projecten. Meer informatie is te vinden in het prospectus. 

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.