Bedrijfsobligatiesfonds

Fondsupdate februari 2023

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over februari 2023. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Macro-economische data duiden op veerkrachtige groei
De macro-economische data duiden op veerkrachtige groei. Vooral in de Verenigde Staten gaat het economisch beter dan eerder verwacht.  Dit ondanks de forse renteverhogingen die centrale banken hebben doorgevoerd de afgelopen maanden om de inflatie te drukken. Dit heeft nog niet geleid tot een afkoeling van de arbeidsmarkt. Ook de Europese economie toont veerkracht. De vooruitzichten van de dienstensector verbeteren en daarnaast is ook de Europese gasprijs fors gedaald. 

Inflatie blijft hardnekkig hoog
Eerder zagen we een afname van de inflatie. Deze daling kwam vooral doordat er nu gemeten wordt ten opzichte van een jaar geleden, toen de inflatie erg hoog was. Inmiddels zijn de grondstofprijzen gedaald, maar was een belangrijke maatstaf voor de Amerikaanse inflatie in januari toch hoger dan verwacht. Ook in de eurozone blijft de inflatie hardnekkig hoog.

Beleidsrentes opnieuw verhoogd door centrale banken
Centrale banken verhoogden opnieuw de beleidsrentes. Dit is de rente die commerciële banken betalen aan centrale banken (zoals de ECB) om geld te lenen. De Amerikaanse centrale bank verhoogde het rentetarief met 0,25% naar een bandbreedte tussen de 4,5% en 4,75%. Ook de Europese centrale bank (ECB) verhoogde de beleidsrente. Deze ging 0,5% omhoog naar 3%. Doordat de inflatie hardnekkig hoog blijft, is de verwachting dat de komende maanden meerdere renteverhogingen zullen volgen. 

Toekomst voorspellen blijft lastig
In de vorige fondsupdate vroegen we ons af of er zonneschijn na regen aanstaande was na een goede maand januari. Inmiddels weten we dat de maand februari een minder goede was, voornamelijk gedreven door stijgende rentes. Zo zien we maar weer dat het erg lastig blijft om vooraf te bepalen wanneer bijvoorbeeld een goed moment is om in te stappen. Daarom zijn wij voorstander van lange termijn beleggen en gespreid instappen.

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handels­naam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. En beschikt over een vergunning als beheerder van beleggings­instellingen van de AFM onder nummer 15001209.