Bedrijfsobligatiesfonds

Fondsupdate juni 2022

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over juni 2022. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Inflatie op recordniveau
De inflatiecijfers bleven in juni nieuwe records noteren. In de Verenigde Staten steeg het inflatiecijfer naar 8,6% op jaarbasis (cijfer mei). De centrale bank van Amerika, de Federal Reserve, verhoogde de rente met 0,75%. Dit was een grotere rentestijging dan waar de markt rekening mee hield. Ook in Europa noteerde de inflatie in juni met 8,6% op jaarbasis (voorlopig cijfer) een nieuw record. De Europese centrale bank (ECB) kondigde aan de rente versneld te verhogen. In juli wordt een eerste renteverhoging verwacht.

Vrees voor een recessie neemt toe
Om de inflatie te beteugelen moeten centrale banken de rente verhogen en moeten zij het stimulerende beleid inruilen voor een verkrappend beleid. De kans op een recessie neemt daardoor toe. Er is een recessie wanneer het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen daalt. Markten schatten de kans op een recessie in het komende jaar in de Verenigde Staten op 33%.

Teleurstellende eerste helft van 2022 voor obligaties
Na jaren van dalende rentes en stijgende obligatiekoersen zien we dit jaar een grote ommekeer in die trend. Obligaties dalen bijna net zo sterk in waarde als aandelen. Daardoor daalt de waarde van het fonds bijna net zo hard als de waarde van de andere risicovollere beleggingscategorieën.

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. En beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen van de AFM onder nummer 15001209.