Bedrijfsobligatiesfonds

Fondsupdate oktober 2022

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over oktober 2022. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Centrale banken houden de voet op de rem

Centrale banken kunnen met hun monetaire beleid de inflatie en de groei van de econo­mie sturen. Als zij de rente verhogen, remmen ze de inflatie en de economische groei. Dat heet ‘verkrapping’. En de wereldwijde verkrapping van het monetaire beleid gaat door. In oktober verhoogde de Europese Centrale Bank de beleidsrente met 75 basis­punten en meer renteverhogingen liggen in het verschiet. De omvang van de rente­stappen worden naar verwachting wel kleiner, zeker nu de groeiverwachtingen dalen. 

Chinese president Xi verstevigt grip

De Chinese president Xi heeft tijdens het vijfjaarlijkse volkscongres van de Communi­stische Partij zijn grip op de partij en het land verder verstevigd. Onder zijn bewind wordt een minder kapitalistische en meer communistische koers gevaren wat weinig goeds betekent voor de Chinese economische vooruitzichten en financiële markten. Tegelijkertijd is de waardering van Chinese aandelen een stuk aantrekkelijker dan van aandelen uit ontwikkelde landen.

Het jaar 2022 is pijnlijk en bijzonder tegelijk

Alles wijst erop dat 2022 een teleurstellend beleggingsjaar wordt. Zowel (staats)obligaties als aandelen staan op fors verlies. Het piek-dal-verlies een portefeuille die voor 50% bestaat uit Amerikaanse aandelen en voor 50% uit Amerikaanse staatsobligaties schom­melt nu rond de -20%. Dat is hoger dan het portefeuilleverlies tijdens de diepe aandelen ‘bear market’ van 2000 – 2002. Het huidige verlies is ook maar enkele procentpunten ver­wijderd van het piek-dal-verlies ten tijde van de financiële crisis in 2008 – 2009 en van de oliecrisis in 1974.

Belangrijke verandering op financiële markten

De afgelopen tientallen jaren konden belegger vertrouwen op een mix bestaande uit aan­delen en obligaties. Dit zijn de twee hoekstenen van vrijwel iedere beleg­gings­portefeuille. Deze categorieën dalen nu gelijktijdig vanwege een belangrijke verandering op de financiële markten. Jarenlang drukte de lage inflatie haar stempel op de financiële markten. Dat gaf centrale banken de ruimte om het beleid in tijden van crisis te ver­ruimen. Dit was gunstig voor zowel aandelen als obligaties. Nu we te maken hebben met een hoge inflatie dalen aandelen en obligaties tegelijk. En centrale banken kunnen niet helpen door de rente te verlagen omdat de inflatie te hoog is. Al met al is het piek-dal-verlies van staatsobligaties de grootste uit de geschiedenis.

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en de essentiële beleggers­informatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handels­naam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. En beschikt over een vergunning als beheerder van beleggings­instellingen van de AFM onder nummer 15001209.