Wereldwijd Aandelenfonds

Fondsupdate augustus 2019

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over augustus 2019. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Risicovollere beleggingen, zoals aandelen, daalden in augustus. Het fonds behaalde dan ook een negatief rendement in augustus.

Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het wereldhandelsvolume stagneert. De Duitse economie, die sterk export-gericht is, heeft het moeilijk. Het vertrouwen onder Duitse ondernemers daalde verder en de Duitse economie kromp zelfs licht in het tweede kwartaal van 2019.

Beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) de zogenaamde depositorente verder verlaagt en mogelijk ook een aankoopprogramma aankondigt. In geval van een aankoopprogramma koopt de ECB maandelijks bijvoorbeeld staats-en/of bedrijfsobligaties. Hierdoor daalt ook de rente die geldt voor lange looptijden. Tegelijkertijd groeit de kritiek op de ECB omdat de lage rente ook negatieve gevolgen heeft. Bijvoorbeeld voor de rente op de spaarrekening. De lage rente zorgt ook voor gedaalde dekkingsgraden bij veel pensioenfondsen. Ook binnen de centrale banken zijn de meningen verdeeld of de rente verlaagd moet worden of niet.

De Britse premier Boris Johnson is erop gebrand een Brexit te realiseren op 31 oktober. De koningin Elizabeth stemde eind van de maand in met het voorstel de Queen’s Speech, de Britse versie van de troonrede, tot 14 oktober uit te stellen. Het reces van het parlement wordt daardoor verlengd. Hiermee wordt de oppositie de tijd ontnomen om een harde Brexit te dwarsbomen. Per saldo blijft het nog onzeker of er een Brexit plaatsvindt op 31 oktober. Als het aan Boris Johnson ligt stapt het Verenigd Koninkrijk, met of zonder deal, uit de Europese Unie.

De beleggingsomgeving is uitdagend bij enerzijds een afzwakkende wereldeconomie en anderzijds mogelijk stimulerende maatregelen van centrale banken. Als centrale banken meer maatregelen nemen dan nu verwacht, dan heeft dat waarschijnlijk een positief effect op de aandelen- en obligatiemarkten (en andersom). Het belangrijkste wapen dat beleggers hebben, is spreiding. Daarnaast is het verstandig om vooral de lange termijn voor ogen te houden.

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.