Wereldwijd Aandelenfonds

Fondsupdate februari 2020

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over februari 2020. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Het beeld op de financiële markten in februari was negatief. Aandelenkoersen daalden door zorgen om de uitbraak van het Coronavirus. In het fonds wordt belegd in tal van aandelen, gespreid over met name Amerika en Europa. Nu het virus ook in deze continenten voet aan de grond heeft gekregen, is de angst ook overgeslagen.
Vorige maand schreven we al dat de angst voor het Coronavirus toesloeg in januari. In februari werd duidelijk dat de uitbraak van het virus zich niet beperkt China. Uitbraken in Italië en Zuid-Korea brachten het risico van een wereldwijde pandemie dichterbij. De maatregelen die overheden treffen om de verspreiding van het virus te beperken hebben een negatieve impact op de wereldeconomie. De wereldhandel, productieketens en het toerisme hebben te lijden onder de quarantainemaatregelen die verschillende landen hebben ingevoerd.
De wereldeconomie gaat gebukt onder de effecten van het coronavirus. De OESO verwacht dat de groei van de wereldeconomie als gevolg van het virus met 2,4% zal groeien. Dat is 0,5% lager dan de eerdere groeiraming. Het groeicijfer is het laagste cijfer sinds de financiële crisis. Een aantal landen krijgt mogelijk zelfs te maken met een krimp van de economie.
Een aantal Aziatische centrale banken, waaronder de Chinese centrale bank, verruimden het monetaire beleid om de economie te ondersteunen. Financiële markten verwachten dat de Westerse centrale banken dit voorbeeld volgen. Dit betekent lagere rentes en dat is gunstig voor beleggers in obligaties. Ook aandelen kunnen hier positief op reageren omdat een lagere rente gunstig is voor bedrijven.
Vooruitzichten zijn altijd onzeker, maar nu al helemaal. Indicatoren die het vertrouwen van consumenten en bedrijven meten, blijven waarschijnlijk onder druk staan. Het kan goed zijn dat de uitbraak ‘beheerst’ blijft. Dan stijgt het aantal zieken en neemt het aantal doden de komende weken verder toe. Als dit scenario uitkomt, dan is de impact op de economie voelbaar, maar niet blijvend. En als centrale banken daadwerkelijk ingrijpen – zoals we nu al zien gebeuren – dan biedt dat een mogelijk steun in de rug voor financiële markten.
We willen niet zeggen dat angst voor een pandemie bij beleggen hoort. Maar onzekerheid wel. Het rendement dat u met beleggen maakt, is een vergoeding voor die onzekerheid. Als de onzekerheid hoog is, zoals nu, dan is de (toekomstige) vergoeding vaak ook hoog. De beste bescherming die een belegger kan hebben tegen onzekerheid, is een goede spreiding.
Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.