Kortdurend verzuim

Wat is het en hoe voorkomt u het?

Uw medewerker meldt zich ziek. Hij of zij heeft de griep en is een paar dagen niet aanwezig op het werk. Dit noemen we kortdurend verzuim.  

De duur van kortdurend verzuimĀ 

Er is sprake van kort verzuim als uw medewerker minder dan 4 weken ziek is. Bij kort verzuim hoeft u de medewerker alleen ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Aan UWV hoeft u geen gegevens door te geven. U hoeft ook geen re-integratieverslag op te stellen. U houdt wel contact met uw zieke medewerker. Dan weet u wanneer u weer op hem of haar kunt rekenen. Is medewerker meer dan 6 weken ziek? Dan wordt kortdurend verzuim langdurig verzuim. Lees hier meer over langdurig verzuim.  

De schade voor uw bedrijf blijft beperkt

Bij kort verzuim blijft de schade beperkt voor uw bedrijf. Denk aan loondoorbetaling tijdens de afwezigheid van uw zieke medewerker en eventueel de kosten voor vervanging. Vervelend, maar een ingecalculeerd ondernemersrisico. 

Maatregelen tegen kortdurend verzuim

Zijn uw medewerkers vaak kort ziek? Of is een medewerker vaker dan 3 keer per jaar ziek? Als werkgever kunt u verschillende maatregelen treffen om kortdurend verzuim tegen te gaan. Ga bijvoorbeeld in gesprek met uw medewerker(s). En zoek samen naar een oplossing. Misschien lost een kleine aanpassing in het takenpakket het probleem al op.