Arbeids­ongeschikt melden

Zo meldt u zich arbeids­ongeschikt bij Centraal Beheer

Wat gebeurt er na uw melding?

Onze claim­behandelaar doet dit al binnen een paar dagen na uw melding. Hij is uw contactpersoon tijdens uw arbeids­ongeschiktheid. Vaak kan hij al tijdens dit gesprek zeggen of u een uitkering krijgt of niet. En wat het voorlopige percentage van uw arbeids­ongeschiktheid is. Soms heeft hij meer informatie nodig. Hij vraagt dan bijvoorbeeld wat u wel of niet kunt doen in uw werk. Natuurlijk bent u niet verplicht om medische informatie te geven, als u dit alleen met een arts wilt bespreken.
Dat gebeurt als de claimbehandelaar het percentage van arbeidsongeschiktheid niet kan noemen. Dan vraagt hij advies aan een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige.

Medisch adviseur versus onafhankelijk arts

De medisch adviseur is een arts die in dienst is van Centraal Beheer. Hij geeft advies aan de claimbehandelaar en de arbeidsdeskundige over uw medische situatie en wat u in het dagelijks leven wel of niet meer kunt. Het gaat dus nog niet over wat u in relatie tot uw werk nog kunt doen. De medisch adviseur krijgt de medische informatie vaak van een andere, onafhankelijke arts. Deze onafhankelijke arts is dan gevraagd om u medisch te onderzoeken, want dat doen onze eigen artsen niet zelf.

Arbeidsdeskundige adviseert over uw werk

En geeft advies aan de claimbehandelaar over wat u in relatie tot uw werk nog kunt of niet meer kunt doen. Dit bekijkt hij op basis van de informatie over uw medische beperkingen en belastbaarheid die hij van de medisch adviseur heeft gehad. Ook kan de arbeidsdeskundige kijken naar uw werkomstandigheden. Bijvoorbeeld hoe het zit met de machines, processen of financiën. Hij kijkt eerst of u uw werk kunt blijven doen met aanpassingen. Bijvoorbeeld als u uw machines aanpast. Of als het proces in uw bedrijf verandert.

Het advies van de medisch adviseur en arbeidsdeskundige gebruiken wij om te bekijken wat het percentage van uw arbeidsongeschiktheid is. De inhoud van uw medisch dossier blijft geheim. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
De claimbehandelaar beslist hierover. Hij neemt zijn beslissing door alle informatie die we hebben te bekijken. Hij vertelt u wat volgens ons het percentage van uw arbeidsongeschiktheid is. Als u het niet met ons eens bent, vertelt de claimbehandelaar u wat u kunt doen.

In sommige gevallen keren wij niet uit. Bijvoorbeeld:
  • Als u binnen de door u gekozen eigen risicoperiode weer beter bent.
  • Als u bij het afsluiten van de verzekering onze vragen niet naar waarheid heeft beantwoord.
  • Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van alcohol- of drugsmisbruik.
  • Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van grove nalatigheid of schuld.
In onze algemene voorwaarden (pdf) leest u de gevallen waarin wij niet uitkeren. Krijgt u geen uitkering? Dan krijgt u een brief van ons met de reden. Tegen de uitspraak kunt u in beroep gaan
Daarom krijgt u altijd persoonlijke begeleiding van een vast contactpersoon, zolang u arbeidsongeschikt bent. Samen met de medisch adviseur en de arbeidsdeskundige stippelt u een re-integratieplan uit. Heeft u specialistische hulp nodig? Dan regelen zij dat ook voor u. U kunt bijvoorbeeld denken aan professionele begeleiding als u rugklachten of een burn-out heeft.

Welke kosten wij vergoeden, hangt af van de AOV die u heeft afgesloten. Deze informatie vindt u op uw polisblad.

Ondernemers AOV Compleet

Wij betalen de kosten voor re-integratie geheel of gedeeltelijk. Daarvoor gelden wel voorwaarden:
  • Het gaat om kosten die u nergens vergoed krijgt. Bijvoorbeeld niet uit uw zorgverzekering.
  • De diensten vallen niet onder uw normale geneeskundige behandeling.
  • Wij hebben vooraf toestemming gegeven.