Voor schade die uw gebouw veroorzaakt aan anderen

Het kan zijn dat uw gebouw schade veroorzaakt aan anderen. Of aan spullen van anderen. Bijvoorbeeld door dakpannen die wegwaaien door een storm. Of door een lekkage in de parkeergarage. Dan is uw VvE aansprakelijk, ook al kunt u er niets aan doen. De kosten hiervoor kunnen hoog oplopen. Met de Aansprakelijkheidsverzekering VvE van Centraal Beheer bent u hiertegen verzekerd. Dat geeft een gerust gevoel.

Dekkingen in onze Aansprakelijkheidsverzekering VvE

Uw Aansprakelijkheidsverzekering VvE met dekking Uitgebreid dekt schade als uw VvE aansprakelijk is. Dat geldt voor schade aan anderen en aan spullen van anderen. Dus ook voor schade van één van de medewerkers of vrijwilligers van uw VvE. Maar wat nu als uw medewerker of vrijwilliger iets overkomt en u bent niet aansprakelijk? Bijvoorbeeld als hij voor uw VvE aan het werk is. En hij valt door onhandigheid van een ladder. Als u kiest voor de dekking Totaal is ook dan de schade van uw medewerker of vrijwilliger verzekerd.

Uitgebreid

Totaal

Schade aan een ander (verzekerde is aansprakelijk)
Schade aan zaken van een ander (verzekerde is aansprakelijk)
Schade aan een vrijwilliger of medewerker in dienst van de VvE (verzekerde is aansprakelijk)
Schade aan zaken van een vrijwilliger of medewerker in dienst van de VvE (verzekerde is aansprakelijk)
Schade aan een vrijwilliger of medewerker in dienst van de VvE (verzekerde is niet aansprakelijk)
Schade aan zaken van een vrijwilliger of medewerker in dienst van de VvE (verzekerde is niet aansprakelijk)

Extra dekking: Huur en Gebruik

Het gebouw van uw VvE moet onderhouden worden. Daarvoor huurt u misschien gereedschap. Of u huurt een lift om de hoge ramen van het gebouw te wassen. Gebeurt er iets met de gehuurde materialen waar uw VvE aansprakelijk voor is? Met de dekking Huur en Gebruik is deze schade verzekerd.

Verzekerd in onze Aansprakelijkheids­verzekering VvE

Wel verzekerd

  • Materiële schade
  • Letselschade
  • Gevolgschade
  • Proceskosten bij verweer

Niet verzekerd

  • Schade veroorzaakt door een aardbeving of overstroming
  • Schade veroorzaakt met opzet.
  • Schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud

Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Bekijk onze Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering VvE

Onze Aansprakelijkheidsverzekering VvE in 1 overzicht? 
Bekijk de verzekeringskaart


Veelgestelde vragen

Als VvE bent u wettelijk gezien eigenaar van de opstal en dus ook verantwoordelijk voor eventuele schade die de opstal veroorzaakt. Denk hierbij aan een gevelplaat die losschiet van het complex en iemand bezeert. Of aan een lek in de garage dat schade toebrengt aan de daar geparkeerde auto's. De particuliere verzekeringen van de eigenaren vergoeden deze schade niet, de Aansprakelijkheidsverzekering van de VvE Verzekering wel.
Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Daarnaast is een VvE aansprakelijk voor alle schade die door het gebouw ontstaat. De kosten hiervoor kunnen hoog oplopen.
Ja, dat is nodig. De Aansprakelijkheidsverzekering VvE helpt u niet in privésituaties. Zoals bijvoorbeeld bij schade die u maakt als u bij iemand op bezoek gaat. Stoot u daar een antieke vaas om? Dan valt dit niet onder de Aansprakelijkheidsverzekering VvE.

Let op de veiligheid bij onderhoud

Onderhouden derden uw gebouw? Dan moeten zij zich houden aan de wettelijke veiligheidsregels. Doen zij dit niet en is er schade? Dan is de VvE als opdrachtgever vaak (mede-)aansprakelijk. De Arbeidsinspectie kan de VvE een boete opleggen. Ook vrijwilligers die klusjes doen moeten zich aan de veiligheidregels houden.

Dit kunt u ook verzekeren

Verplicht

Opstalverzekering VvE

Verzeker schade aan uw appartementengebouw. Bijvoorbeeld schade die ontstaat door storm, water, brand of een inbraak. Dat neemt u veel zorg uit handen. 

Inboedelverzekering VvE 

Verzeker schade aan de gezamenlijke inboedel van uw VvE. Bijvoorbeeld de spullen in de gezamenlijke ruimtes die door de VvE zijn aangeschaft. Dan krijgt u bij storm, brand of waterschade uw gezamenlijke inboedel vergoed.  

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

Verzeker het risico dat u als VvE-bestuurder loopt met uw privévermogen. Bijvoorbeeld bij schade door een verkeerde beslissing van het VvE-bestuur. Of fraude door een medebestuurslid.

Rechtsbijstandverzekering VvE

Verzeker de kosten voor juridische hulp. Voor als uw VvE in conflict raakt. Bijvoorbeeld met een aannemer die zijn werk niet goed gedaan heeft. Wij regelen dan deskundige juridische hulp.