WIA-excedentverzekering vrouw en man kijken op laptop

WIA-Excedentverzekering

Voor medewerkers die een bovengemiddeld salaris verdienen

 • Medewerkers zijn verzekerd voor hun salaris boven WIA-loongrens of € 125.000,-
 • U bepaalt zelf de dekking, duur en jaarlijkse vergoeding
 • U kunt 5% extra dekking meeverzekeren bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid
Een WIA-Excedentverzekering is maatwerk. Onze experts kijken graag met u naar een passend aanbod.

Wat is een WIA-Excedentverzekering?

Een WIA-Excedentverzekering, ook wel de Excedentverzekering, is een aanvullende dekking bij arbeidsongeschiktheid. Dit geldt voor medewerkers die meer verdienen dan de WIA-loongrens of € 125.000,-. De WIA-Excedentverzekering vult dus het inkomen aan boven de excedentdrempel. U vindt hier de loongrenzen van dit moment.

"Ik zet graag mijn probleemoplossend vermogen in om u zo goed mogelijk te helpen." - Christian Klein, inkomensexpert Centraal Beheer

De belangrijkste kenmerken van de WIA-Excedentverzekering

Aanvullende dekking op de WIA

Uw medewerkers zijn verzekerd voor 70%, 75% of 80% van hun salaris boven de WIA-loongrens of € 125.000,-. Met een vergoedingsduur tot maximaal een vaste eindleeftijd (bijvoorbeeld 68 jaar) of tot de werkelijke AOW-leeftijd.  Uitlooprisico is meeverzekerd. 

Fiscaal voordeel

De premie van uw Excedentverzekering is fiscaal aftrekbaar. U kunt deze kosten gewoon opgeven bij uw belastingaangifte.

Bespaar kosten

U stelt zelf uw WIA-Excedentverzekering samen met behulp van onze expert. U bepaalt zelf de dekking en duur van deze Excedentverzekering. En u kunt als werkgever ook besluiten dat medewerkers meebetalen aan de premie. Zo bespaart u aanzienlijk veel kosten.

Unieke samenwerking met  UWV

U hoeft geen UWV-beschikkingen meer op te sturen. Wij ontvangen wijzigingen automatisch.  Uw administratie gaat via ons Online Meldloket.

Risicovermindering

Uitlooprisico is meeverzekerd. Uw medewerkers zijn beschermd tegen arbeidsongeschiktheid die ontstaat tijdens uw verzekeringstermijn

Daarbij geldt ook:

 • U kunt zelf de premieverdeling bepalen en betaalt geen premie voor arbeidsongeschikte medewerkers.
 • U krijgt professionele en een effectieve re-integratieservice voor werkgever en medewerkers.
 • Uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.
 • U heeft de keuze uit een vergoedingsduur van 5 jaar, 10 jaar of tot de verzekerde eindleeftijd. U kunt kiezen uit een vaste eindleeftijd (bijvoorbeeld 68 jaar) of tot de werkelijke AOW-leeftijd.

Wat kost een WIA Excedentverzekering?

De premie van de WIA-Excedentverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

• Het soort bedrijf. Bijvoorbeeld een winkel of een fabriek?
• De leeftijd, het geslacht en de loongegevens van uw medewerkers. Daarbij kijken we naar het totale verzekerde jaarloon van uw medewerkers: de loonsom.
• Of u al eerder arbeidsongeschikt personeel heeft gehad.

Mede op basis van deze informatie bepalen wij uw WIA-Excedent premie. Wilt u wel een verzekering aanbieden? Maar kunt u dit niet betalen? U kunt ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting.

Om de premie te bepalen, ontvangt u een inventarisatieformulier van ons met een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Wij vragen bijvoorbeeld:

• Uw bedrijfsgegevens en uw financiële positie.
• Wat uw doelstellingen zijn en hoeveel risico u wilt nemen.
• Wij zijn ook benieuwd naar uw kennis en ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid.
• En of u al iets heeft geregeld voor als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt.

Bekijk wat u verzekert met de WIA-Excedentverzekering

Verzekerd

 • Alle medewerkers die u aanmeldt
 • Medewerkers die na 104 weken arbeidsongeschiktheid recht hebben op een WGA- of IVA-uitkering
 • Het salaris boven de excedentdrempel
 • Hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers
 • Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van UWV
 • Uitlooprisico

Niet verzekerd

 • Het salaris onder de excedentdrempel
 • Medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn
 • Medewerkers die al een WAO-uitkering hebben als de WIA-verzekering start
 • Medewerkers die ziek zijn als de WIA-verzekering start
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid
 • Inlooprisico
Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de polisvoorwaarden van onze WIA-Excedentverzekering (Arbeidsongeschiktheidsverzekering Excedent)

Veelgestelde vragen over de WIA-Excedentverzekering

Naast de hierboven genoemde voordelen heeft onze Excedentverzekering verschillende mogelijkheden, die u geheel kunt afstemmen op uw eigen wensen. Denk hierbij aan:

 • de dekking,
 • duur van de uitkering en
 • jaarlijkse verhoging.

De WIA-Excedentverzekering geeft een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van medewerkers. 

De hoogte van de vergoeding aan uw arbeidsongeschikte medewerker hangt af van:

 • het jaarloon vanaf de WIA-loongrens of € 125.000,-
 • het arbeidsongeschiktheidspercentage
 • het loon dat de medewerker nu verdient ondanks arbeidsongeschiktheid
 • het vergoedingspercentage
 • het dekkingspercentage.

De WIA-loongrens geldt voor zowel fulltime als parttime medewerkers en wordt jaarlijks aangepast. Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval.

U als werkgever betaalt de premie.
Uw medewerker hoeft niet mee te doen aan de verzekering. Onze WIA-verzekeringen zijn collectieve verzekeringen. Wij gaan er vanuit dat al uw medewerkers meedoen. Een medewerker hoeft echter niet mee te doen. Als hij niet meedoet, moet hij een afstandsverklaring tekenen. Uw medewerker is dan dus niet verzekerd tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid.

1. Heeft u als werkgever niets geregeld voor uw medewerkers?

Dan ontvangt uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid een wettelijke WGA-uitkering of IVA-uitkering van UWV. Oftewel, een percentage van het inkomen tot maximaal de WIA-loongrens. Deze loongrens is het maximale bedrag waarop alle wettelijke uitkeringen worden gebaseerd. Onze Excedentverzekering vult het inkomen aan boven deze loongrens.

2. Heeft u de inkomens van uw medewerkers tot de WIA-loongrens ergens anders verzekerd?

Uw medewerker ontvangt dan naast de WIA-uitkering van UWV ook een aanvullende uitkering tot de WIA-loongrens. In dit geval vult onze WIA-Excedentverzekering het inkomen aan vanaf de WIA-loongrens.

3. Heeft u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw personeel verzekerd bij Centraal Beheer?

Uw medewerker ontvangt dan een uitkering vanuit onze WIA-verzekering, náást de WIA-uitkering van UWV. Deze verzekering biedt een dekking tot € 125.000,-. Heeft u werknemers die meer verdienen dan € 125.000, dan vult in dit geval onze WIA Excedent het inkomen aan vanaf deze € 125.000,- en niet vanaf de WIA-loongrens.
Onze Excedentverzekering heeft verschillende mogelijkheden, die u geheel kunt afstemmen op uw eigen wensen. Denk hierbij aan de dekking, duur van de uitkering en jaarlijkse verhoging.

1. Uw medewerker krijgt een percentage van het salaris boven de excedentdrempel (maximaal 80%)

U kunt kiezen voor een vergoeding van 70%, 75% of 80% van het inkomen boven de excedentdrempel: WIA-loongrens of € 125.000,-. Daarnaast kunt u 5% extra dekking meeverzekeren, als uw medewerker 80% tot 100% arbeidsongeschikt raakt.

2. Uw medewerker ontvangt een vergoeding tot zijn AOW-leeftijd of een vaste eindleeftijd

U kunt kiezen uit een vaste eindleeftijd (bijvoorbeeld 68 jaar) of tot de werkelijke AOW-leeftijd.

3. Uw medewerker kan jaarlijks een verhoging krijgen van zijn vergoeding (maximaal 3%)

Vergelijkbaar met een jaarlijkse salarisverhoging. Zo beschermt u de koopkracht van uw medewerker. U kiest zelf hoe hoog deze stijging is: 0%, 2%, 3% of de WIA-index (maximaal 3%). We verhogen de vergoeding ieder jaar op 1 januari.

Nieuwe Wet toekomst pensioenen

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet toekomst pensioenen. ‘Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2025 de tijd om afspraken te maken over de nieuwe pensioenregeling. Bij veel pensioenfondsen betekent dat ook op zoek gaan naar alternatieven voor de arbeidsongeschiktheidsregeling.’ Wat verandert er nu precies in het nieuwe systeem? Walter Lammerse beantwoordt 6 vragen over het nieuwe pensioenstelsel en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

De WIA-Excedentverzekering afsluiten

De WIA-Excedentverzekering is maatwerk. Daarom wordt u altijd door een expert ondersteund bij het afsluiten van deze verzekering. Wilt u eerst zelf oriënteren? Bekijk dan onze WIA-keuzewijzer en ontdek of de WIA-Excedentverzekering past bij uw bedrijf.