WIA-excedentverzekering

Voor medewerkers die een bovengemiddeld salaris verdienen

Heeft u medewerkers in dienst met een salaris boven de WIA-loongrens(€ 57.232,08 in 2020) of € 100.000,-? Dan is onze WIA-excedent verzekering (Arbeidsongeschiktheidsverzekering Excedent) erg nuttig. Deze excedentverzekering vult het inkomen aan boven de excedentdrempel (de WIA-loongrens of € 100.000,-). Deze excedentdrempel hangt af van hoe u, als werkgever, de arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers voor het inkomen tot de WIA-loongrens heeft verzekerd.
 • Uw medewerkers zijn verzekerd voor hun salaris boven de WIA-loongrens of € 100.000,-
 • U bepaalt zelf de dekking, duur en jaarlijkse vergoeding
 • U kunt 5% extra dekking meeverzekeren bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid

Meer informatie

Alles over de WIA-excedent verzekering
 • U biedt uw medewerkers een aanvullende dekking. Uw medewerkers zijn verzekerd voor 70%, 75% of 80% van hun salaris boven de WIA-loongrens of € 100.000,-. Een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van medewerkers.
 • U stelt zelf uw WIA-excedent verzekering samen. U bepaalt zelf de dekking en duur van deze excedentverzekering. En u kunt als werkgever ook besluiten dat medewerkers meebetalen aan de premie. Zo bespaart u kosten.
 • Uitlooprisico is meeverzekerd. Uw medewerkers zijn beschermd tegen arbeidsongeschiktheid die ontstaat tijdens uw verzekeringstermijn.
 • De premie van uw WIA-excedent verzekering is fiscaal aftrekbaar. U kunt deze kosten gewoon opgeven bij uw belastingaangifte.
 • Unieke samenwerking met UWV. U hoeft geen beschikkingen van UWV meer op te sturen. Wij ontvangen wijzigingen automatisch.

1. Heeft u als werkgever niets geregeld voor uw medewerkers?
Dan ontvangt uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid een wettelijke WGA-uitkering of IVA-uitkering van UWV. Oftewel, een percentage van het inkomen tot maximaal de WIA-loongrens ( € 57.232,08 in 2020). Deze loongrens is het maximale bedrag waarop alle wettelijke uitkeringen worden gebaseerd. Onze excedentverzekering vult het inkomen aan boven deze loongrens.

2. Heeft u de inkomens van uw medewerkers tot de WIA-loongrens ergens anders verzekerd?
Uw medewerker ontvangt dan naast de WIA-uitkering van UWV ook een aanvullende uitkering tot de WIA-loongrens. In dit geval vult onze WIA-excedent verzekering het inkomen aan vanaf de WIA-loongrens.

3. Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw personeel verzekerd bij Centraal Beheer?
Uw medewerker ontvangt dan een uitkering vanuit onze WIA-verzekering, náást de WIA-uitkering van UWV. Deze verzekering biedt een dekking tot € 100.000,-. Heeft u werknemers die meer verdienen dan € 100.000, dan vult in dit geval onze WIA Excedent het inkomen aan vanaf deze € 100.000,- en niet vanaf de WIA-loongrens.

De hoogte van de vergoeding aan uw arbeidsongeschikte medewerker hangt af van: het jaarloon vanaf de WIA-loongrens of € 100.000,-, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het loon dat de werknemer nu verdient ondanks arbeidsongeschiktheid, het vergoedingspercentage en het dekkingspercentage.

De WIA-loongrens geldt voor zowel fulltime als parttime medewerkers en wijzigt jaarlijks. In 2020 ligt de grens op € 57.232,08 per jaar.

Rekenvoorbeeld
Stel, uw medewerker verdient € 85.000,- per jaar en raakt voor 50% arbeidsongeschikt. Dan baseert het UWV zijn uitkering op een maximaal jaarloon van € 57.232,08.Centraal Beheer vult minimaal 70% aan van het salarisdeel boven deze loongrens en houdt daarbij rekening met het arbeidsongeschiktheidspercentage en het vergoedingspercentage:
70% x 50% x (€ 85.000,00 - € 57.232,08) = € 9.718,77 per jaar

Onze excedentverzekering heeft verschillende mogelijkheden, die u geheel kunt afstemmen op uw eigen wensen. Denk hierbij aan de dekking, duur van de uitkering en jaarlijkse verhoging.

 1. Uw medewerker krijgt een percentage van het salaris boven de excedentdrempel (maximaal 80%)U kunt kiezen voor een vergoeding van 70%, 75% of 80% van het inkomen boven de excedentdrempel: WIA-loongrens of € 100.000,-. Daarnaast kunt u 5% extra dekking meeverzekeren, als uw medewerker 80% tot 100% arbeidsongeschikt raakt.
 2. Uw medewerker ontvangt een vergoeding tot zijn AOW-leeftijd (maximaal 70 jaar)U kunt de maximale eindleeftijd vervroegen tot 69, 68 of 67 jaar. 
 3. Uw medewerker kan jaarlijks een verhoging krijgen van zijn vergoeding (maximaal 3%)Vergelijkbaar met een jaarlijkse salarisverhoging. Zo beschermt u de koopkracht van uw medewerker. U kiest zelf hoe hoog deze stijging is: 0%, 2%, 3% of de WIA-index (maximaal 3%). We verhogen de vergoeding ieder jaar op 1 januari.

Wat is wel en niet verzekerd?

Bekijk wat u verzekert met onze WIA-excedent verzekering.

Wel verzekerd

 • Alle medewerkers die u aanmeldt.
 • Medewerkers die na 104 weken arbeidsongeschiktheid recht hebben op een WGA- of IVA-uitkering.
 • Het salaris boven de excedentdrempel.
 • Hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.
 • Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van UWV.
 • Uitlooprisico.

Niet verzekerd

 • Het salaris onder de excedentdrempel.
 • Medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.
 • Medewerkers die al een WAO-uitkering hebben als de WIA-verzekering start.
 • Medewerkers die ziek zijn als de WIA-verzekering start.
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid.
 • Inlooprisico.
Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de polisvoorwaarden van onze WIA-excedent verzekering (Arbeidsongeschiktheidsverzekering Excedent)