Wel of niet een aanvullende WIA-Excedentverzekering?

Verzeker het inkomen boven de WIA-loongrens bij arbeidsongeschiktheid

U heeft een WIA Hiaatverzekering uitgebreid bij Centraal Beheer. U geeft uw mede­werkers extra financiële zekerheid bij arbeids­ongeschiktheid. Heeft u medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens (€ 66.956,54 in 2023)? Dan is het extra afsluiten van de WIA-Excedentverzekering mogelijk interessant. U verzekert dan ook de hogere lonen. U maakt dan geen verschil tussen mensen met een inkomen boven de WIA-loongrens en onder deze loongrens. Wij leggen de mogelijkheden graag aan u uit. En laten u een voorbeeld uit de praktijk zien. Zodat u de juiste keuze voor uw medewerkers kunt maken. 

Rekenvoorbeeld: wat levert het voor uw medewerker op?

Peter is 45 jaar en voor 50% arbeidsongeschikt. Hij werkte als manager in de financiële sector. Het lukt Peter niet om voor het gedeelte dat hij nog kan werken passend werk te vinden. Hij ontvangt hierdoor een WGA vervolguitkering van € 7.825,-. Deze uitkering duurt maximaal tot de AOW-leeftijd. Zijn inkomen daalt hierdoor flink. Wij laten zien wat u als werkgever voor het inkomen van Peter kunt betekenen bij het afsluiten van een WIA Hiaatverzekering uitgebreid. Of hierbij aanvullend een WIA-Excedentverzekering.

Welke verzekering sluit u voor Peter af?

Inkomen na arbeidsongeschiktheid tot maximaal AOW leeftijd

WGA Hiaatverzekering uitgebreid

WIA Hiaatverzekering uitgebreid 

Met de WIA Hiaatverzekering uitgebreid ontvangt Peter altijd een minimaal inkomen van 70% van het laatstverdiende loon. Dit geldt tot het maximum WIA-loon. Vanuit de WGA vervolguitkering ontvangt Peter € 7.825,-. Vanuit de WIA Hiaatverzekering uitgebreid ontvang Peter aanvullend € 33.970,- op de ver­volguitkering tot de AOW-leeftijd. Met zijn WGA vervolguitkering van € 7.825,- komt hij op een totaalbedrag uit van € 41.795,- (70% van het maximum WIA-loon). Dit is 56% van zijn laatst­verdiende loon.
  • WGA vervolguitkering € 7.825,-
  • WIA Hiaatverzekering uitgebreid € 33.970,-
  • Totaal € 41.795,-
WIA Hiaatverzekering uitgebreid
WIA Excedentverzekering

WIA-Excedentverzekering

Met de WIA-Excedentverzekering ontvangt Peter € 5.353,- aanvullend op de vervolguitkering tot de AOW-leeftijd. Er is altijd sprake van een mini­maal inkomen van 70% van het laatstverdiende loon (tot het maximum WIA-loon). De hoogte van de vergoeding hangt af van de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. Met zijn WGA vervolguitkering van € 7.825,- en de uitkering van de WIA Hiaatverzekering uitgebreid van € 33.970,- komt hij op een totaal van € 47.148,-. Dit is 63% van zijn laatst­verdiende loon.
  • WGA vervolguitkering € 7.825,-
  • WIA Hiaat uitgebreid € 33.970,-
  • WIA-Excedentverzekering € 5.353,-
  • Totaal € 47.148,-
WIA-Excedentverzekering
De verschillen op een rij WIA Hiaatverzekering uitgebreid WIA Hiaatverzekering uitgebreid met excedent-aanvulling
Is het inkomen boven de WIA-loongrens verzekerd? Het inkomen boven de WIA-loongrens is niet standaard verzekerd.  Het inkomen boven de WIA-loongrens is wel verzekerd.
Wanneer krijgt de medewerker een vergoeding? Dit is onafhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (minimaal 35%). U krijgt minimaal 70% van het loon voor arbeids­ongeschiktheid. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (minimaal 35%).
Bij welke WIA-uitkeringen krijgt de medewerker een vergoeding? Er is inkomenszekerheid als een medewerker een WGA-uitkering ontvangt. Dit geldt voor een WGA vervolguitkering of een WGA loonaanvullingsuitkering. De medewerker krijgt ook een vergoeding bij een IVA-uitkering. Uw medewerkers zijn verzekerd voor 70%, 75% of 80% van hun salaris boven de WIA-loongrens. Dit geldt als de medewerker een WIA-uitkering ontvangt.