test

WIA-Keuzewijzer

Uw WIA-verzekering zelf samenstellen

Bij de WIA-verzekering maakt u belangrijke keuzes voor het inkomen van uw medewerker na 2 jaar ziekte. Wij informeren u over de mogelijkheden zodat u kunt bepalen welke verzekering het beste bij uw situatie past.

WIA-verzekering in het kort

Met de WIA-verzekering van Centraal Beheer voorkomt u dat het inkomen van uw medewerker na 2 jaar ziekte flink daalt bij arbeidsongeschiktheid. En kiest u zelf welke risico’s u verzekert. Zo beperkt u de financiële risico’s voor uw (voor een deel) arbeids­ongeschikte medewerkers. U zorgt voor uw medewerkers en wij helpen u daarbij. Een prettig idee.
Lees alles over de WIA-verzekering

De WIA kent 4 situaties die de uitkering bepalen

Na 2 jaar ziekte is de medewerker voor zijn inkomen aangewezen op de wettelijke WIA-uitkering. Dit kan leiden tot een flinke daling van het inkomen. De WIA heeft voor 4 situaties regels gemaakt. Een arbeids­ongeschikte medewerker heeft te maken met 1 van deze situaties.
Bekijk de 4 situaties

Welke extra mogelijkheden kiest u?

Een dekkingspercentage geeft aan waarmee gerekend wordt bij het bepalen van de vergoeding. Een hoger dekkingspercentage geeft meer inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid. U kunt kiezen tussen de dekkingspercentages: 70%, 75%, 80%.

Als u voor de WIA-aanvulling heeft gekozen, kunt u ook een dekkingspercentage van 85% tot de WIA-loongrens kiezen. Bij de WIA-Compensatieverzekering kunt u ook kiezen voor een dekkingspercentage van 90% of 100%.

De overheid verhoogt de AOW-leeftijd in stappen. Voor 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. De AOW-leeftijd gaat in 2028 met 3 maanden omhoog naar 67 jaar en 3 maanden. Op SVB.nl/aowleeftijd berekent u de verwachte AOW leeftijd per medewerker. U maakt een keuze uit de volgende mogelijkheden voor de vergoedingsperiode:

  • Een vergoeding tot de echte AOW-leeftijd
  • Een vergoedingsperiode tot de AOW-leeftijd met een maximum van 67, 68, 69 of 70 jaar.
  • Een tijdelijke vergoedingsperiode van 5 of 10 jaar. Bij de WIA-Compensatieverzekering kiest u de duur van de uitkering. Dit is minimaal 1 en maximaal 10 jaar.

Vindt u het belangrijk dat u zoveel mogelijk zekerheid biedt aan uw medewerkers rondom de vergoeding? Kies dan voor een vergoedingsperiode tot de werkelijke AOW-leeftijd. De vergoeding sluit dan zeker aan op de AOW-leeftijd.

Stijgen de prijzen? Dan kan uw medewerker minder kopen voor zijn euro’s. Dit noemen we verlies van koopkracht. Door inflatie wordt uw vergoeding steeds minder waard. Indexeren is het aanpassen van bedragen aan een bepaald percentage. Een werkgever kan ervoor kiezen om de vergoeding niet te indexeren of te verhogen met 2%, 3% of de WIA-index (maximaal 3%).

De WIA-index is gekoppeld aan de halfjaarlijkse aanpassing van het minimumloon. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt deze aanpassing.

U maakt een keuze uit de volgende mogelijkheden voor indexatie:

  • Op basis van de WIA-index.
  • Een vaste stijging per jaar van 2% of 3%.
  • Of u indexeert de vergoeding niet.
Vindt u het belangrijk dat uw medewerker minimaal 75% van zijn laatstverdiende inkomen ontvangt bij meer dan 80% arbeidsongeschiktheid? Dan kiest u voor een extra dekking van 5%. Deze 5% extra dekking is een aanvulling op uw gekozen dekkingspercentage.
U kunt voor 1 of 3 jaar een verzekering afsluiten. De premie voor een 3-jarige verzekering is hoger dan voor een 1-jarige verzekering. Kiest u voor een 3-jarige verzekering? Dan brengen wij een premieopslag in rekening. De premie staat dan voor de komende 3 jaar vast.
Bij de meeste WIA-verzekeringen is uw medewerker de begunstigde. Hij of zij ontvangt de vergoeding. Bij de WIA-Compensatieverzekering kiest u wie de begunstigde is. U of uw medewerker krijgt een vergoeding als na 2 jaar blijkt dat uw medewerker 15% of meer maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Als u de begunstigde bent, kiest u zelf waar u de vergoeding voor gebruikt. Bijvoorbeeld om een werkplek passend te maken, voor re-integratie activiteiten of voor een vergoeding aan de medewerker die inkomen mist door de arbeidsongeschiktheid. Als uw medewerker de begunstigde is, wordt zijn inkomen aangevuld met de vergoeding uit de verzekering.

Veelgestelde vragen over de WIA-verzekering

Medewerkers die bij u in dienst komen, meldt u binnen 3 maanden aan. Hiermee voorkomt u dat uw medewerker een gezondheidsverklaring moet invullen.
U meldt nieuwe medewerkers aan in het online Meldloket. In het Meldloket kunt u gemakkelijk en 24/7 de loongegevens van uw personeel invoeren, inzien en aanpassen. Al uw wijzigingen en meldingen worden automatisch verwerkt in onze administratie.
Als de medewerker geen gebruik wil maken van de WIA-verzekering, dan moet hij een afstandsverklaring invullen. Bewaar deze verklaring in het personeelsdossier van uw medewerker. Dit voorkomt in de toekomst misverstanden of er recht is op een vergoeding. Centraal Beheer heeft een standaard afstandsverklaring die u kunt gebruiken.
Bekijk de afstandsverklaring
Wij kunnen medewerkers verzekeren voor het deel dat zij nog wel werken. Maar let op: dat gaat niet automatisch. De vergoeding bij een vorige verzekeraar of verzekering blijft vaak doorlopen. En misschien is een verhoging van de arbeidsongeschiktheid ook al verzekerd. Om dit goed in beeld te brengen, vragen wij u om voor deze medewerkers contact met ons op te nemen. Wij willen niet dat deze medewerkers dubbel worden verzekerd en er onnodig premie wordt betaald. Belangrijk: medewerkers die al ziek zijn bij de start van de verzekering zijn niet verzekerd.
De werkgeverslasten zijn meeverzekerd. Over de vergoeding vanuit de WIA-verzekering moet ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet betaald worden. Deze bijdrage is meeverzekerd in de WIA-verzekering. Wij dragen deze af aan de Belastingdienst.