Verzuimverzekering voor mkb

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Volledige ondersteuning bij verzuim en re-integratie voor u én uw medewerker

 • Volledige ontzorging vanaf de 1e verzuimdag van uw medewerker
 • 100% vergoeding voor alle behandelingen vanuit de arbodienst
 • Binnen 1 werkdag een offerte op maat
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8197

Wat is de MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

Als uw medewerker ziek wordt, zijn er allerlei zaken die u als werkgever moet regelen. U bent verplicht 2 jaar een (groot deel van) het loon door te betalen. En u moet verplichte stappen zetten om langdurig verzuim te voorkomen of te verkorten. Met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering krijgt u bij het regelen hiervan volledige ondersteuning. Vanaf de 1e verzuimdag neemt een casemanager contact op met u en uw medewerker. De casemanager heeft de regie tijdens het hele verzuimtraject. Zo wordt u compleet ontzorgd en voldoet u aan de Wet verbetering poortwachter.

Belangrijkste kenmerken van onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering

 • Volledige ontzorging: u en uw medewerker krijgen vanaf de 1e verzuimdag persoonlijke ondersteuning bij het verzuim en het re-integratietraject. En dat van 1 aanspreekpunt, de casemanager.
 • Financiële zekerheid: u krijgt een vergoeding voor het loon van uw zieke medewerker dat u moet doorbetalen.
 • Alle behandelingen vanuit de arbodienst worden vergoed. Denk aan door de bedrijfsarts geadviseerde behandelingen voor uw zieke medewerker.
 • U maakt gebruik van het online Meldloket voor medewerkersregistratie en ziek- en herstelmeldingen van medewerkers. Het Meldloket geeft u inzicht in de verzuimstatus en verzuimhistorie van uw medewerkers.
 • U kunt onze Verzuim Manager gebruiken. Met deze app kunt u snel en gemakkelijk uw medewerkers ziek en beter melden.
 • Preventie: wij bieden ook hulp bij het voorkomen van verzuim. Denk aan een online cursus tot preventiemedewerker. Of de risico-inventarisatie en -evaluatie.
 • De casemanager begeleidt zowel u als uw medewerker bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Volgt u alle stappen op en krijgt u toch een boete? Dan wordt die vergoed als u alle adviezen van de arbodienst en ons hebt opgevolgd.

Verzekerd in onze MKB Verzuim ontzorg­verzekering

Verzekerd

 • De eerste 2 jaar loondoorbetaling van een zieke medewerker.
 • Alle medewerkers die in dienst zijn. Ook uw medewerkers met een tijdelijk contract.
 • De begeleiding van een casemanager bij de re-integratie. Voor zowel de werkgever als medewerker.
 • Alle behandelingen die zijn voorgeschreven door de bedrijfsarts of casemanager.
 • De wettelijke verplichting van een basiscontract arbodienstverlening.
 • Vergoeding van de eventuele boete vanuit de Wet verbetering poortwachter als u alle adviezen van de arbodienst en ons hebt opgevolgd.
 • Verzuimpreventie: wij bieden hulp om verzuim te voorkomen.
 • Wij verhalen de schade als een ander aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Niet verzekerd

 • Een directeur-grootaandeelhouder (DGA).
 • Iemand die niet in een gezagsverhouding bij u werkt. Bijvoorbeeld uw partner.
 • Medewerkers die al ziek zijn als de verzekering start.
 • Een ziekte die ontstaat door opzet of roekeloosheid.
Precies weten wat wél en niet verzekerd is met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Bekijk de voorwaarden van onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering. U kunt ook de verzekeringskaart van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bekijken. Deze geeft een samenvatting van de belangrijkste kenmerken.

Veelgestelde vragen

Het verschil zit in de dienstverlening. Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering heeft een casemanager de regie in het re-integratietraject. Dit geldt zowel voor het proces van de werkgever als de medewerker. Bij de Verzuimverzekering Compleet is deze ondersteuning er alleen voor de werkgever.

Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering wordt de medewerker bijvoorbeeld geholpen met het vertalen van het advies van de bedrijfsarts naar re-integratiestappen. Ook het proactief begeleiden van de medewerker door het gehele proces van de Wet verbetering poortwachter valt hieronder.
De casemanager is ‘regisseur’ van werkgever, medewerker en professionals, (zoals een bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen) zonder hun verantwoordelijkheden over te nemen. Deze ondersteuning neemt u veel werk uit handen. Voorbeelden van taken die de casemanager uitvoert:

Ontzorgen van de werkgever

 • Optreden als gesprekspartner en expert op het gebied van verzuim. Een raadgever voor de werkgever.
 • Bewaken van de voortgang van het re-integratieproces.
 • Helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een Plan van Aanpak en een re-integratiedossier.
 • Optreden als ‘adviseur’ van de werkgever en andere betrokken partijen.

Ondersteunen van de medewerker

 • Proactief begeleiden van de medewerker door het gehele proces van de Wet verbetering poortwachter.
 • Informeren en overleggen over de juiste stappen. En uitleg geven over de plichten en mogelijkheden die de medewerker heeft.
 • Ondersteunen van de medewerker bij het re-integratieplan, zoals het vertalen van het advies van de bedrijfsarts naar re-integratiestappen.
 • Inzicht geven in de financiële gevolgen van (langdurige) ziekte en eventuele arbeidsongeschiktheid (WIA-regelingen).
Ieder jaar bepalen wij opnieuw de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Wij berekenen de premie met verschillende factoren. Wij kijken bijvoorbeeld naar de bedrijfsactiviteit (SBI code van de Kamer van Koophandel) en het verzuimrisico in Nederland. Daarnaast kijken we hoeveel medewerkers u heeft. Ook kijken we naar de gegevens van uw medewerkers, zoals hun geboortejaar, jaarloon en geslacht. Tot slot is het belangrijk om te weten hoe hoog uw verzuim in de afgelopen 3 jaar is geweest. Andere factoren die invloed hebben op de premie zijn de eigen risicoperiode en het dekkingspercentage. Lees meer over de kosten van een verzuimverzekering.

Onze specialisten helpen u graag met het opstellen van een offerte en het afsluiten van een MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Ook bij vragen staan zij voor u klaar.
Wanneer u kiest voor onze Verzuimverzekering Compleet of de MKB Verzuim ontzorg-verzekering helpen wij u om verzuim te voorkomen binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld met het preventiespreekuur voor medewerkers. En 1 van uw medewerkers kan zich laten opleiden tot preventiemedewerker met een e-learning.
Meer over verzuimpreventie
Ja. U bent als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De Inspectie SZW controleert daarom sinds 1 juli 2018 of organisaties een basiscontract hebben bij een arbodienst. In dit contract staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan langdurig verzuim van uw medewerker. De casemanager ondersteunt u bij het contact met de arbodienst. En zorgt ervoor dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Kiest u voor onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan regelen wij voor u alle arbodienstverlening. Met deze verzekering voldoet u aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter.
Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering werken wij samen met arbodienstverlener Expereans. Als u op dit moment een andere arbodienstverlener heeft, gaat u bij het kiezen voor deze verzekering over naar arbodienst Expereans.
De looptijd is 1 jaar. Jaarlijks wordt de verzekering verlengd, net als bij onze andere Verzuimverzekeringen. Na het 1e jaar is de MKB Verzuim ontzorg-verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Bent u intermediair?

Werkt u samen met Avéro Achmea op het gebied van Inkomensverzekeringen? Dan kunt u uw relaties de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea adviseren. U leest er meer over op de website van Avéro Achmea.
Heeft u interesse in het afsluiten van een MKB Verzuim ontzorg-verzekering bij Centraal Beheer? Onze specialisten vertellen u graag meer. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op (055) 579 8197 van 08.00 tot 17.30 uur.