Verzuimpreventie

Samen verkleinen we de kans dat uw medewerkers uitvallen

Om ziekteverzuim te voorkomen is het belangrijk om te investeren in de geestelijke en lichamelijke gezondheid van uw medewerkers. Met verzuimpreventie verkleint u de kans dat uw medewerkers langdurig uitvallen vanwege verzuim door ziekte. Wij helpen u daar graag bij. Van een risico-inventarisatie en –evaluatie tot online trainingen voor uw medewerkers.

Zo helpen wij u bij verzuimpreventie

In een veilige en gezonde werkomgeving zijn mensen vitaal en met plezier aan het werk. Dat betekent voor uw bedrijf een lager verzuim en een hogere productiviteit. Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving start met het krijgen van inzicht in de risico’s. Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is hiervoor een goed en wettelijk verplicht middel. De RI&E brengt de arbeidsrisico’s in kaart. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om de risico’s te verkleinen en ongevallen te voorkomen. De preventiemedewerker binnen uw organisatie ziet erop toe dat de actiepunten uit het plan van aanpak worden uitgevoerd.

Een toetsing van uw RI&E valt onder de dekking van de Verzuimverzekering Compleet en de MKB Verzuim ontzorg-verzekering

U kunt deze aanvragen door te bellen naar (055) 579 5193. Mailen kan ook: verzuimdienstverlening@centraalbeheer.nl. Het is handig om uw polisnummer bij de hand te houden.

Heeft u de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening?

Ook dan kunnen wij u helpen bij het laten toetsen van de RI&E. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden. Neem gerust contact met ons op via (055) 579 5193 voor meer informatie.
Komen er diverse risico's naar voren bij de RI&E? Dan kunt u doorgaan met een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd bij medewerkers die worden blootgesteld aan gezondheidsrisico's. Het onderzoek geeft niet per individu de gezondheidsrisico's weer, maar organisatie breed. Het gaat om arbeidsgerelateerde risico’s. Een medewerker is niet verplicht deel te nemen aan het onderzoek, tenzij zijn of haar cao dit voorschrijft.

De PAGO valt onder de dekking van de Verzuimverzekering Compleet en de MKB Verzuim ontzorg-verzekering 

Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u uw RI&E en plan van aanpak sturen naar: verzuimdienstverlening@centraalbeheer.nl. Bellen kan ook via (055) 579 5193. Er wordt dan gekeken voor welke functies een PAGO nodig is.

Heeft u de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening?

Ook dan helpen wij u bij het laten uitvoeren van een PAGO. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden. Neem gerust contact met ons op via (055) 579 5193 voor meer informatie.
U ontvangt een verzuimprotocol dat helemaal bij uw situatie past als u een Verzuimverzekering bij Centraal Beheer afsluit. Dit verzuimprotocol helpt u bij het vastleggen van uw verantwoordelijkheden en die van uw medewerkers in geval van ziekte. Een goed verzuimbeleid is het halve werk!
Wij bieden onze klanten de online cursus tot preventiemedewerker. In deze cursus leert u stap voor stap wat u moet doen als preventiemedewerker. Handig, want elke organisatie moet volgens de Arbowet minimaal 1 preventiemedewerker hebben. De preventiemedewerker is werkzaam binnen het bedrijf. En zet zich – meestal naast de ‘gewone’ functie – in om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Heeft u minder dan 25 werknemers? Dan kunt u zelf de rol van preventiemedewerker vervullen. Bij meer dan 25 werknemers moet u een medewerker deze taak geven. Wanneer uw medewerker de cursus heeft behaald, ontvangt hij of zij een certificaat.
Uw medewerker kan gebruikmaken van ons onafhankelijke netwerk van counselors, genaamd HANDS. Met een counselor kan uw medewerker praten over wat hem of haar dwarszit om zo de persoonlijke omstandigheden te verbeteren. Dat kan van alles zijn. Uw medewerker ervaart bijvoorbeeld stress op het werk, is verslaafd. Of heeft financiële problemen. Met allerlei zaken kan uw medewerker terecht bij 1 van de counselors van HANDS. Dit is volledig vertrouwelijk.

Wat zijn de kosten van HANDS?

Wanneer u een verzuimverzekering heeft bij Centraal Beheer dan is het intakegesprek en het 1e uur advies altijd gratis voor uw medewerkers. Is een vervolggesprek nodig, bijvoorbeeld bij dieperliggende problematiek? Dan vergoedt Centraal Beheer het 1e consult, ter waarde van € 250,-.

Handig om te weten

  • De counselors van HANDS zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • U krijgt direct contact met een counselor of adviseur.
  • De gesprekken zijn volledig vertrouwelijk en worden niet gedeeld met de werkgever of Centraal Beheer.
  • Geen kosten voor de hulpvrager: hij of zij kan gratis bellen. Appen via Whatsapp is ook mogelijk!