Leren en ontwikkelen van medewerkers

Tips om de ontwikkeling van uw medewerkers te stimuleren 

Werk en de arbeidsmarkt veranderen voortdurend. Dat dwingt uw medewerkers om zich te ontwikkelen en te blijven leren. Krijgen ze daar de kans voor in uw organisatie? Met de juiste leercultuur houdt u uw medewerkers én organisatie up-to-date.

Een workforce die klaar is voor de toekomst

Als werkgever wilt u aansluiten op de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied en de arbeidsmarkt. Ook organisaties die hun zaken nu op orde hebben, kunnen de ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen van morgen. Mensen worden ouder op de arbeidsmarkt: er is sprake van ontgroening. Daarnaast gaan de (technologische) ontwikkelingen snel en weten we dat veel mensen nog niet beschikken over de vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst.

Wilt u duurzaam inzetbare medewerkers? Dan zet u in op hun ontwikkeling. U vergroot daarmee de kansen van uw medewerkers én de kansen van uw organisatie.

Direct aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Centraal Beheer ontwikkelde een praktische totaalaanpak om leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid optimaal toe te passen in uw organisatie: Lekker bezig. 
Download de brochure

Klaar om medewerkers te binden in de toekomst

Waarom is de ontwikkeling van medewerkers eigenlijk belangrijk voor werkgevers? Klaar zijn voor de toekomst is 1 reden. De andere is dat de motivatie om te werken verandert. Mensen werken steeds minder voor geld. Maatschappelijke relevantie, ontwikkelingsmogelijkheden en de sfeer zijn steeds belangrijker om een aantrekkelijke werkgever te blijven.

De huidige arbeidsbevolking is doelbewust en wil zoveel mogelijk uit de carrière halen. Leren en ontwikkelen is daar een groot onderdeel van. Om medewerkers te behouden en te binden moet persoonlijke groei een onderdeel worden van uw bedrijfsvoering.

Leren in organisaties

Leren en ontwikkelen vindt niet alleen plaats tijdens een opleiding of cursus. Juist leren in de praktijk, van nieuwe taken of een nieuwe rol zijn van grote meerwaarde. Kennisdeling binnen de organisatie is daarvoor erg belangrijk. Ook hebben uw medewerkers baat bij contact met andere afdelingen en collega’s. Gebruik deze 5 tips om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.

Ontwikkeling medewerkers: 5 tips

Leren en ontwikkelen is niet voor alle medewerkers vanzelfsprekend. Dit kan het gevolg zijn van de cultuur of een gebrek aan middelen in uw organisatie. Daar kunt u als werkgever gelukkig iets aan doen.
Het ontwikkelen van medewerkers in organisaties start bij het inventariseren van de behoeftes. Ga daarvoor de dialoog aan met uw medewerkers. Hebben uw medewerkers de juiste kennis en vaardigheden? Zijn er dingen die ze graag willen leren? Met behulp van hun input maakt u een passend aanbod.

Niemand is na school klaar met leren, maar soms voelt het wel zo. Uw mensen durven niet altijd vragen te stellen. Ze denken dat ze alles al moeten weten. Dat draagt niet bij aan hun ontwikkeling. Hoe zit het met de leercultuur in uw organisatie?

Stel uzelf de volgende vragen:

  • Voelen uw medewerkers zich vrij om (kritische) vragen te stellen?
  • Mogen de mensen in uw organisatie fouten maken?
  • Wat zijn de gevolgen als er fouten worden gemaakt?
  • Krijgen uw medewerkers de mogelijkheid om van elkaar en elkaars fouten te leren?
  • Is er een plek waar uw medewerkers kennis kunnen delen en zoeken?

Mogelijk heeft u al een visie op leren in uw organisatie. Zorg dat uw mensen van die visie op de hoogte zijn.

Doelgericht werken draagt bij aan de motivatie en de voldoening die mensen uit hun werk halen. Maar wat is het doel? Werknemers hebben meestal wel de behoefte om zichzelf te ontwikkelen, maar weten niet altijd welke kant ze op willen. Een ontwikkelplan helpt hen hierbij. Een gesprek met een manager, HR-medewerker of een loopbaancoach kan helpen om de ambitie helder te krijgen.

Een extra voordeel van een ontwikkelplan: u leert uw personeel goed kennen. Zo weet u precies welke talenten u in huis heeft. En wie u kunt benaderen voor nieuwe functies of kansen.
Collega’s kunnen veel van elkaar leren. Als daar tenminste ruimte voor is in de organisatie. Die ruimte kunt u op verschillende manieren maken. Het start meestal met interesse in elkaars werk. Een gezamenlijke lunch helpt daarbij. Of een maandelijks afdelingsoverleg. Ook kunt u werknemers met een bepaalde expertise inzetten om collega’s te trainen.
Kiest u een lesboek, een online cursus of een training op locatie? Dat hangt af van uw personeel en de vaardigheden die ze willen ontwikkelen. Voor sommige vaardigheden werkt learning on the job uitstekend. Dat is niet altijd zo. De werkomgeving en collega’s kunnen erg afleiden als iemand een complex probleem wil oplossen. Houd daar rekening mee als u kiest voor een leermiddel.

Er zijn meer dingen die u kunt doen om de ontwikkeling van uw medewerkers te stimuleren. Centraal Beheer ontwikkelde een praktische totaalaanpak om leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid optimaal toe te passen in uw organisatie: Lekker bezig.

Download de Lekker bezig brochure

Met Lekker Bezig maakt u een totaalaanpak voor duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. Uw medewerkers kunnen meteen aan de slag in de handige app. Daarin vinden ze een persoonlijke coach, trainingen en oplossingen die passen bij hun behoeftes. En het geeft uw medewerkers volop inzicht in hun ontwikkeling.

Alstublieft, de 'Lekker bezig' brochure. U kunt de brochure via de onderstaande knop downloaden.  

'We zien dat er een heel mooi gesprek ontstaat tussen de leidinggevende en medewerker'

Hans Thijssen mediahuis Limburg over Lekker Bezig

Hans Thijssen van Mediahuis Limburg vertelt waarom zij deelnemen aan het Lekker Bezig Programma.

Opleiden in plaats van aannemen

De omgeving van uw organisatie verandert. Technische ontwikkelingen of nieuwe methoden vragen om andere kennis. Werkgevers hebben de neiging om die kennis buiten het bedrijf te zoeken. Dat is niet altijd nodig. Met de juiste opleiding of cursus kunt u uw huidige werknemers inzetten om aan nieuwe kennisbehoeftes te voldoen.

Dus heeft u een nieuwe functie? Inventariseer dan eerst de talenten binnen de organisatie. Mogelijk heeft u al iemand in dienst die graag een nieuwe rol op wil pakken. Zo werkt hij of zij direct aan nieuwe kansen in de toekomst. Een voordeel voor de werkgever: interne kandidaten kennen de organisatie al. Er is minder inwerktijd nodig.

Budget vrijmaken voor het ontwikkelen van medewerkers

Een organisatie kan zelf investeren in bijscholing van medewerkers. Dan wordt de ontwikkeling van het personeel opgenomen in de begroting. Er zijn ook subsidies beschikbaar voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Er is overheidssteun voor (bij)scholing en loopbaanbegeleiding. Ook voor leer-werktrajecten kunnen werkgevers steun krijgen van de overheid.

Welk geld u ook gebruikt: ga er zorgvuldig mee om. Eén van de grootste fouten die werkgevers maken is het klakkeloos inkopen van cursussen en opleidingen. Inventariseer eerst de behoefte in uw organisatie, zodat u doelgericht kunt investeren.
Enkele manieren om het opleidingsbudget uit te geven:
  • Een persoonlijk ontwikkelingsbudget per werknemer;
  • Een verzameling online trainingen en cursussen voor heel de organisatie;
  • Cursusdagen voor collega’s met dezelfde functie of personeel dat werkt op dezelfde afdeling;
  • Korte doelgerichte opleidingen;
  • Tijd van collega’s inzetten om anderen te trainen.

Investeren in personeel betaalt zich terug

Wanneer uw medewerkers nieuwe vaardigheden opdoen, ontwikkelt uw organisatie zich met hen mee. De kwaliteit van de producten en diensten wordt hoger. Daarnaast creëert u een cultuur waarin uw mensen zelf met nieuwe ideeën komen. Die kunnen weer leiden tot efficiëntere werkprocessen of winstgevende innovaties.

Het is geen geheim dat medewerkers de laatste jaren sneller wisselen van baan. Dit kunt u voorkomen met voldoende groeimogelijkheden binnen uw organisatie. Dan nog zullen er werknemers zijn die afscheid van u nemen. Weggegooid geld? Nee. De kans dat deze ex-collega later opnieuw bij u in dienst komt, is een stuk groter als u actief aanstuurt op het ontwikkelen van medewerkers.

Ontwikkelen van medewerkers: stimuleren en motiveren 

Niet iedere medewerker is gemotiveerd om te leren. Maar uiteindelijk moeten ze het toch zelf doen. U stimuleert leren en ontwikkelen van medewerkers als u aan de randvoorwaarden voldoet. Hen motiveren is de volgende stap.

Het belangrijkste is dat uw medewerker zich een kant op ontwikkelt die hij zelf wil. Leiderschap is daarbij belangrijk. Motiveer medewerkers met complimenten. Vier de mijlpalen in hun ontwikkeling, zodat ze gemotiveerd blijven en volhouden. Bepaal aan het begin van het traject ook de winst ervan: u wilt toch ook graag weten waar u het voor doet? Dat is voor uw medewerker hetzelfde.

Maatschappelijke relevantie duurzame inzetbaarheid

Een leven lang leren is ook een vraagstuk voor de Nederlandse samenleving. Investeren we alleen in het hier en nu? Dan lopen we kans op baanverlies in de toekomst en een verslechterde economische positie. Het is belangrijk dat mensen zich nu ontwikkelen, zodat ze straks klaar zijn om ander werk te doen. Dit voorkomt werkloosheid en zorgt voor een flexibel inzetbare arbeidsbevolking. Duurzame inzetbaarheid heeft dus ook maatschappelijk relevantie. Werkgevers kunnen de drijfveer zijn achter nieuwe mogelijkheden voor ons land.

Even voorstellen, onze expert Martine

Martine is business partner Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer. Samen met werkgevers brengt ze de dialoog op gang in organisaties en onderzoekt de vragen die leven over duurzame inzetbaarheid.
Op weg naar oplossingen gebruikt ze haar brede ervaring en HR expertise en brengt klanten in verbinding met andere werkgevers. De ontwikkeling en het versterken van mens en organisatie staan centraal. Mensen maken organisaties en daarmee het verschil voor de klant.
Kennismaken