WGA ERD verzekering

Zelf de verantwoordelijkheid voor de WGA-uitkering en re-integratie van uw (ex-)medewerkers

 • Zelf de regie over de WGA-uitkering en re-integratie van (ex-)medewerkers
 • Uitgebreide begeleiding op het gebied van preventie en re-integratie
 • U krijgt 1 vast aanspreekpunt voor al uw vragen
Een WGA ERD verzekering is maatwerk. Onze specialisten kijken graag met u naar een passend aanbod.
Houd de eigen regie en controle over de re-integratie van uw (ex-)medewerkers en ben zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw medewerkers

Wat is een WGA ERD verzekering?

Raakt een van uw (ex)medewerkers gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Of volledig met kans op herstel? Dan krijgt hij na 2 jaar een WGA-uitkering van het UWV. Als werkgever betaalt u hiervoor een premie aan de Belastingdienst. U kunt er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden. U betaalt hiervoor dan geen premie meer aan de Belastingdienst, maar u bent zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw medewerkers. En voor hun re-integratie. Maar u loopt natuurlijk ook een financieel risico. Voor dat risico kunt u een verzekering afsluiten.

Wat is een WGA ERD verzekering stoploss?

Heeft u 250 medewerkers of meer? Kies dan voor de WGA Uitstapverzekering Stoploss.
Deze verzekering past bij u als:
 • u op dit moment eigenrisicodrager bent voor de WGA
 • u voor het WGA-risico niet of met een ‘conventionele dekking’ verzekerd bent
 • u weet wat uw jaarlijkse WGA-instroom is
 • u een financieel risico bij een hogere WGA-instroom wilt voorkomen

Bij een hogere WGA-instroom verzekert u extra financiële risico’s

Als eigenrisicodrager neemt u de lasten van uw WGA-instroom voor eigen rekening. Als er onverwachts een hogere WGA-instroom is, wilt u het extra financiële risico verzekeren. Welk deel dat is, verschilt per bedrijf en hangt af van de financiële situatie. U kunt daarom kiezen om het deel boven een bepaald percentage van de verwachte schadelast te verzekeren. Het deel dat u voor eigen rekening houdt noemen wij het ‘eigen behoud’. U kunt kiezen uit de volgende eigen behoudpercentages: 125%, 150% of 200% van de verwachte schadelast.

Uw WGA-lasten boven het eigen behoud zijn financieel afgedekt

Met onze Werkgevers Uitstapverzekering Stoploss zijn uw WGA-lasten die boven het eigen behoud uitkomen financieel afgedekt. Daarnaast helpen wij u met onze WIA Re-integratieservice.

Onze WGA ERD verzekeringen

WGA ERD verzekering

 • Voor alle eigenrisicodragers
 • We verzekeren de totale wettelijke schadelast
 • U ontvangt een vergoeding per WGA geval, dit is een vergoeding per medewerker
Offerte aanvragen

WGA ERD verzekering Stoploss

 • Vanaf 250 medewerkers
 • Faillissementsrisico is verzekerd
 • U ontvangt een vergoeding boven een vastgestelde grens (eigen behoud). Dit kan 125%, 150% of 200% van de verwachte schadelast zijn.
Offerte aanvragen

De voordelen van de WGA ERD verzekeringen op een rij

U heeft de regie in eigen hand

Als eigenrisicodrager neemt u de regie in eigen hand. U bent zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en re-integratie van uw arbeidsongeschikte (ex)medewerkers. Samen met Centraal Beheer probeert u hen weer snel aan het werk te helpen.

U heeft 1 vast aanspreekpunt

Uw contactpersoon heeft de regie op het proces. Onze deskundige specialisten kijken graag met u mee. En u krijgt bij Centraal Beheer 1 vast aanspreekpunt waar u altijd op terug kunt vallen.

Onze Uitstapservice neemt u werk uit handen

Wij zorgen voor de aanvraag van zowel de WGA als de Ziektewet bij de Belastingdienst.

Intensieve samenwerking UWV

Door deze samenwerking hebben wij inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid) gegevens van UWV. Verandert UWV de status van uw arbeidsongeschikte medewerker? Dan brengt UWV ons op de hoogte. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan hoeft u hiervoor alleen maar een machtiging te ondertekenen.

U kunt hulp krijgen met Ziektewetmanagement

Wij voeren voor u dan de taken uit die bij de Ziektewet horen. Lees hierover meer in de brochure Ziektewetmanagement.

U kunt rekenen op een professionele re-integratieservice

Wij ondersteunen u en uw langdurig zieke medewerkers in het proces van re-integratie. Dit doen we met casemanagement, juridische bijstand en re-integratie coaching. Lees voor meer informatie de brochure Samen werken aan re-integratie.

Bekijk wat u verzekert met de Werkgevers Uitstapverzekering (WGA ERD verzekering)

Verzekerd

 • Het uitlooprisico
 • De WGA-uitkeringen die UWV aan uw (ex-)medewerkers betaalt en waarvoor u aansprakelijk bent.
 • Dienstverlening van de WIA Re-integratieservice
 • Wij staan garant bij UWV voor de WGA-uitkering
 • U krijgt de WGA-uitkering voor uw medewerker van ons
 • Als u Ziektewetmanagement meeverzekert voeren wij voor u de taken uit die bij de Ziektewet horen
 • Het eigenrisicodragerschap WGA geldt voor al uw vaste en tijdelijke medewerkers

Niet verzekerd

 • De arbeidsongeschiktheid is ontstaan of erger geworden door opzet of roekeloosheid
 • De arbeidsongeschiktheid is ontstaan of erger geworden door radioactieve stoffen binnen
 • Als de medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot
 • Bij fraude
 • Als het uw schuld is dat de medewerker arbeidsongeschikt is geworden
In de voorwaarden leest u precies wat u wel en niet verzekert met onze WGA ERD verzekering. Met de verzekeringskaart vergelijkt u makkelijk onze WGA ERD verzekering met andere aanbieders.

U sluit beide verzekeringen af voor een contractduur van 3 jaar

Dat biedt een aantal voordelen:
 • We kunnen effectiever met u samenwerken om de schadelast te beperken en de kans op re-integratie te vergroten.
 • U heeft meer zekerheid over de hoogte van uw premiepercentage. Elk jaar berekenen wij uw premiepercentage opnieuw. Verhogingen tot en met 10% brengen wij niet bij u in rekening. Uw premiepercentage kan wel dalen.
 • Stijgt de premie voor het nieuwe jaar met meer dan 10%? Dan kunnen wij ook uw eigen behoud als percentage van de loonsom aanpassen. U mag uw polis dan stoppen vanaf het moment dat de premieverhoging ingaat. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Daalt het premiepercentage voor het nieuwe jaar of blijft deze gelijk? Dan kunt u uw polis niet stoppen.

Veelgestelde vragen over de WGA ERD verzekering

Met onze WGA ERD verzekering verzekert u zich voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)medewerkers. Het risico dat u als eigenrisicodrager voor de WGA zelf draagt. U betaalt hiervoor een verzekeringspremie aan Centraal Beheer. U verzekert dan niet alleen de verplichte wettelijke WGA-uitkeringen. Maar u krijgt ook hulp en advies bij preventie en re-integratie. En dit maximaal 10 jaar lang voor iedere (ex-)medewerker in de WGA. Na deze periode neemt UWV het van u over.
 • U heeft de regie in eigen hand
  Als eigenrisicodrager neemt u de regie in eigen hand. U bent zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en re-integratie van uw arbeidsongeschikte (ex)medewerkers. Samen met Centraal Beheer probeert u hen weer snel aan het werk te helpen. 
 • U heeft 1 vast aanspreekpunt
  Uw contactpersoon heeft de regie op het proces. U kunt rekenen op een professionele re-integratieservice Wij ondersteunen u en uw langdurig zieke medewerkers in het proces van re-integratie. Dit doen we met casemanagement, juridische bijstand en re-integratie coaching. Lees voor meer informatie de brochure Samen werken aan re-integratie.
 • Er is een intensieve samenwerking met UWV
  Door onze intensieve samenwerking met UWV hebben wij inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid) gegevens van UWV. Verandert UWV de status van uw arbeidsongeschikte medewerker? Dan brengt UWV ons op de hoogte. En passen wij de WIA vergoeding direct aan, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan hoeft u hiervoor alleen maar een machtiging te ondertekenen. Heeft u andere WIA verzekeringen? Dan hoeft u niets te doen.
 • Onze Uitstapservice neemt u werk uit handen
  Wij zorgen voor de aanvraag van zowel de WGA als de Ziektewet bij de Belastingdienst. De aanvraag van de Ziektewet regelen wij alleen als u de module Ziektewetmanagement bij uw verzekering afsluit.
 • Het uitlooprisico is ook meeverzekerd
  Stapt u van Centraal Beheer over naar een andere verzekeraar of UWV? Dan raakt u het recht op vergoeding voor de WGA-uitkering van uw (ex-)medewerker niet kwijt.
 • Zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerkers
  U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)medewerker. Ook als ze ziek uit dienst zijn gegaan. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie. Bij Centraal Beheer ondersteunen wij u met advies en financieel.
 • U draagt de kosten van de Ziektewetuitkeringen volledig zelf
  Dit geldt alleen als u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. En ook de WGA-uitkeringen keert u de eerste 10 jaar uit. U kunt uzelf privaat verzekeren voor de WGA-kosten. Hiermee heeft u samen met uw verzekeraar volledige regie over het gehele verzuim- en re-integratieproces van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers. Elk jaar maakt u opnieuw de keuze om eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA te zijn of over te stappen naar UWV.
Medewerkers die ziek worden en na 2 jaar gedeeltelijk (van 35% tot 80%) of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen een WGA-uitkering van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Hiervoor betaalt u als werkgever een gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst.

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de WGA? Dan betaalt u de WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte (ex) medewerkers gedurende de eerste 10 jaar zelf. In de praktijk brengen werkgevers dit risico onder bij een verzekeraar. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst. Maar u betaalt een verzekeringspremie aan een verzekeraar. Uit het publieke bestel (UWV) stappen en eigenrisicodrager worden, noemen we ook wel uitstappen.
De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de wet voor arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor als uw medewerker deels (meer dan 35%) arbeidsongeschikt is. Of volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel. En de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor als uw medewerker volledig en blijvend arbeidsongeschikt is.
Nee, een WGA ERD verzekering is niet verplicht voor werkgevers om af te sluiten.
De premie die u betaalt is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kijken wij naar het soort bedrijf. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? Ook vragen wij naar de leeftijd, het geslacht en de loongegevens van uw medewerkers. Daarbij kijken we naar het totale verzekerde jaarloon van uw medewerkers: de loonsom. En of u al eerder arbeidsongeschikt personeel heeft gehad. Mede op basis van deze informatie bepalen wij de hoogte van uw premie. Wilt u wel een WGA ERD verzekering? Maar kunt u dit niet betalen? U kunt ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting.

Om de premie te bepalen, sturen wij u eerst een inventarisatieformulier. Dit is een uitgebreide lijst met vragen over verschillende onderwerpen. Hierin staan basisvragen over uw bedrijfsgegevens en uw financiële positie. Maar ook wat uw doelstellingen zijn en hoeveel risico u wilt nemen. Wij zijn ook benieuwd naar uw kennis en ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid. En of u al iets heeft geregeld voor als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze adviseurs.
Ja, u mag een deel van de premie inhouden op het loon van uw medewerker. U mag maximaal 50% van de premie in mindering brengen op het netto loon van uw medewerker. Dit staat in de Wet financiering sociale verzekeringen.
De overheid heeft een aantal eisen gesteld aan werkgevers die willen uitstappen: u moet een garantieverklaring hebben van een bank of een verzekeraar en u moet toestemming hebben van de Belastingdienst. Wij maken het u gemakkelijk. Kiest u voor de Werkgevers Uitstapverzekering van Centraal Beheer? Dan profiteert u van onze Uitstapservice.
Bij de aanvraag van een offerte sturen wij u het formulier 'Eigenrisicodragerschap voor de WGA' en, als u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet wilt worden, het formulier ‘Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet'. Als u deze formulieren invult, regelen wij voor u de aanvraag bij de Belastingdienst en verzorgen wij de garantieverklaring voor de WGA. Dat scheelt u veel tijd en moeite.
U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager voor de WGA: per 1 januari en per 1 juli. Let op: u moet uw aanvraag 13 weken voor die datum opsturen aan de Belastingdienst. Dus voor 1 oktober en 1 april. Wilt u uitstappen? Laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar Centraal Beheer? Dan gelden deze data niet. U kunt op elk moment overstappen.
Wilt u de Ziektewet niet verzekeren maar heeft u wel behoefte bij het uitvoeren van de Ziektewet? Dan kunt u bij ons de module Ziektewetmanagement afsluiten. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Ziektewetmanagement.

Ziektewet

De Ziektewet gaat over de periode nadat een zieke medewerker uit dienst gaat totdat hij 104 weken ziek is geweest. Bij de Ziektewet stelt u als werkgever zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en keert de werkgever deze zelf uit. Ook bent u verantwoordelijk voor de Poortwachterverplichtingen tijdens de Ziektewetperiode en de re-integratie tijdens de WGA-periode.

WGA

Een (ex-)medewerker die na 104 weken ziekte gedeeltelijk (van 35% tot 80%) of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, krijgt een WGA-uitkering van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als eigenrisicodrager bent u gedurende 10 jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. En voor hun re-integratie.
Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA? En wilt u naar ons overstappen? Dat kan op ieder moment. Wij maken het u graag gemakkelijk met onze Uitstapservice. Wij regelen de benodigde garantieverklaring en zorgen voor de aanvraag bij de Belastingdienst. Dat scheelt u veel tijd en moeite. Ook zeggen wij uw verzekering bij uw huidige verzekeraar op.
 • Garantieverklaring
  Heeft u bij ons de Werkgevers Uitstapverzekering afgesloten? Dan geeft Centraal Beheer een garantieverklaring aan de Belastingdienst. Deze garantieverklaring is wettelijk verplicht. Het verklaart dat u in staat bent uw financiële verplichtingen na te komen. Kunt u daar door bijvoorbeeld een faillissement niet aan voldoen? Dan staat Centraal Beheer voor u garant.
 • Artsenverklaring
  Met een artsenverklaring toont u als werkgever aan dat u tijdens de Ziektewetperiode de Poortwachterverplichtingen goed heeft geregeld bij een gecertificeerde arboarts. Heeft u de module Ziektewetmanagement afgesloten? Dan geeft Centraal Beheer deze artsenverklaring aan de Belastingdienst.

Hoeveel jaar ben ik als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers? U bent als eigenrisicodrager Ziektewet en WGA maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Of deze nu vast of tijdelijk in dienst zijn. De loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet zijn samen 2 jaar. De WGA is maximaal 10 jaar. Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan bent u verantwoordelijk voor de:

 • loondoorbetaling;
 • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Poortwachter-verplichtingen;
 • én re-integratiebegeleiding.

Lees ook de veelgestelde vragen over vangnetters, wet BeZaVa, UWV en vaste en flexmedewerkers.

Centraal Beheer biedt u de WGA ERD verzekering en de WGA ERD verzekering Stoploss. U verzekert hierbij de verplichte WGA-uitkeringen of de WGA-uitkeringen boven het door u gekozen eigen behoud. Bovendien krijgt u hulp en advies bij preventie en re-integratie.