De WIA kent 4 situaties die de uitkering bepalen

De WIA kent 4 situaties

Na 2 jaar ziekte is de medewerker voor zijn inkomen aangewezen op de wettelijke WIA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de uitkering.
17 jul 2023 4 minuten

UWV bepaalt de mate van arbeids­ongeschikt­heid en restverdien­capaciteit

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stelt vast voor hoeveel procent uw medewerker arbeidsongeschikt is. Ook kijkt UWV hoeveel inkomen uw medewerker zelf nog kan verdienen. Dit noemt UWV de restverdiencapaciteit. Werken naar vermogen staat hierbij centraal. Alle wettelijke WIA-uitkeringen hebben een maximum. Bekijk de WIA-loongrens van dit moment.

De uitkering van uw medewerker hangt af van de mate van arbeids­ongeschikt­heid

De WIA heeft voor 4 situaties regels gemaakt. Een arbeidsongeschikte medewerker heeft te maken met 1 van deze situaties.
4 situaties schema
Uw medewerker heeft geen recht op een wettelijke uitkering.

Voor deze medewerker geldt de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Hoe meer uw medewerker benut van zijn restverdiencapaciteit, hoe hoger zijn inkomen.

Uw medewerker krijgt eerst een WGA-loongerelateerde uitkering
De hoogte van de uitkering is in de eerste 2 maanden 75%, daarna 70% tot maximaal de WIA-loongrens. De periode van deze uitkering hangt af van het aantal jaren dat uw medewerker gewerkt heeft. De uitkeringsperiode is minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

Daarna een WGA-loonaanvullingsuitkering bij 50% of meer restverdiencapaciteit
Benut uw medewerker 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt uw medewerker vanuit UWV een WGA-loonaanvullingsuitkering.

Of een WGA-vervolguitkering bij minder dan 50% benutting van de restverdiencapaciteit
Benut uw medewerker minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt uw medewerker vanuit UWV een WGA-vervolguitkering op basis van het minimumloon. En niet op basis van zijn of haar laatste inkomen. Het totale inkomen kan hierdoor flink dalen.

Uw medewerker is volledig arbeidsongeschikt en kan daarom niet werken. De verwachting is dat zijn gezondheid verbetert en hij in de toekomst wel weer kan werken. Uw medewerker krijgt 70% van zijn laatste bruto jaarloon dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. Bij UWV is dit bruto jaarloon maximaal de WIA-loongrens. Verdiende hij meer dan de WIA-loongrens? Dan krijgt hij over dat deel geen WIA-uitkering van UWV.
Uw medewerker krijgt in deze situatie 75% van zijn of haar laatste inkomen tot de WIA-loongrens. Dit is een uitkering volgens de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Bescherm uw medewerkers met een WIA-verzekering

U zorgt graag goed voor uw mensen. Ook als zij even niet voor u kunnen werken. Met een WIA-verzekering biedt u zekerheid. Een WIA-verzekering beschermt uw medewerkers tegen de financiële gevolgen als zij (tijdelijk) niet kunnen werken.

Ontdek welke WIA-verzekering past bij uw situatie

Bij de WIA-verzekering maakt u belangrijke keuzes voor het inkomen van uw medewerker na 2 jaar ziekte. Bekijk de mogelijkheden zodat u kunt bepalen welke verzekering het beste bij uw situatie past.

Bereken het inkomen van uw medewerker

Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct hoe een WIA-verzekering uw zieke medewerker helpt.
John Steggink inkomensexpert Groot Zakelijk
Met de kennis van John Steggink
Adviseur Inkomensverzekeringen
Dagelijks help ik grote tot zeer grote werk­gevers in de Zorg, Metaalindustrie en IT consultancy rondom de thema's duurzame inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid en inkomens­verzekeringen.