Een man en een vrouw zitten aan tafel

WIA-verzekering

Voorkom inkomensterugval van arbeidsongeschikte medewerkers

 • U geeft uw medewerkers financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
 • U draagt bij aan goed werkgeverschap
 • U krijgt 1 vast aanspreekpunt voor al uw vragen
Een WIA-verzekering is maatwerk. Onze specialisten kijken graag met u naar een passend aanbod.

Wat is WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Komt uw arbeids­ongeschikte medewerker na 2 jaar loondoorbetaling in de WIA? Dan krijgt hij een wettelijke WIA-uitkering van UWV.

Wat is een WIA-verzekering?

Een WIA-verzekering zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeids­ongeschikte medewerker. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie.

Bekijk wat een WIA-verzekering kost

Voor de meest gekozen WIA Hiaatverzekering uitgebreid kunt u uw premie berekenen. Binnen 1 minuut heeft u een schatting van de kosten.
Bekijk premie

Waarom zou u als werkgever een WIA-verzekering moeten afsluiten?

Als werkgever wilt u uw medewerkers natuurlijk beschermen tegen inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een WIA-verzekering van Centraal Beheer toont u goed werkgeverschap. Is uw medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult onze meest complete WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70% van het laatstverdiende salaris. Deze zekerheid geldt voor jaarsalarissen tot maar liefst € 125.000,-. En ook voor het salaris hierboven heeft Centraal Beheer oplossingen. Een goede basis voor uw medewerkers! Zo kan hij de tijd nemen om weer beter te worden. Zonder zich zorgen te maken over zijn huis of gezin.

Nog meer voordelen voor u en uw medewerker op een rij:
Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun salaris. En met een WIA-excedent­verzekering ook voor het loon boven € 125.000,-. Het gaat om het loon dat de medewerker verdiende in het jaar voorafgaand aan de maand waarin hij arbeids­ongeschikt is geworden. U kunt kiezen voor een vergoedingsduur tot maximaal een vaste eindleeftijd (bijvoorbeeld 68 jaar). Of tot de werkelijke AOW-leeftijd. Een aantrek­kelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van medewerkers.
Zijn er afspraken over de WIA binnen uw cao? Wij kijken samen met u hoe wij onze WIA-verzekering hier zo goed mogelijk op kunnen laten aansluiten. Onze adviseurs zorgen voor een aanbod op maat.
Wij vullen het inkomen met 5% extra aan als uw medewerkers minstens 50% van hun rest­verdien­capaciteit gebruiken. Wij verzorgen daarnaast wachtlijstbemiddeling. Hierdoor hoeft uw medewerker niet lang te wachten op een afspraak bij een specialist. Hij wordt snel en deskundig geholpen. En kan weer sneller aan het werk. U betaalt hiervoor geen aanvullende kosten.
Hypotheekverstrekkers vragen klanten of ze deelnemen aan een collectieve WIA- verzekering. Hierdoor is er meer zekerheid dat de hypotheek ook betaald kan worden tijdens arbeidsongeschiktheid. En ook voor uw medewerker is het fijn om te weten dat hij de hypotheek kan blijven betalen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is WIA? Bekijk de video.

Bescherm de inkomsten van jouw medewerker met een WIA-verzekering

Wat betekent de WIA voor uw medewerkers?

Onze WIA-verzekeringen op een rij

WIA Hiaatverzekering uitgebreid (AOV-P) 

 • Inkomenszekerheid voor min. 70% van het salaris als een werknemer een WGA- of IVA-uitkering ontvangt
 • Verzekeren van hogere dekkingspercentages (75% of 80%) mogelijk
 • 5% extra dekking meeverzekeren bij 80% - 100% arbeidsongeschiktheid

WIA-Excedentverzekering

 • Verzekerd voor een salaris boven WIA-loongrens of € 125.000,-
 • Bepaal zelf de dekking, duur en jaarlijkse vergoeding
 • 5% extra dekking meeverzekeren bij 80% - 100% arbeidsongeschiktheid
WIA-Excedentverzekering

WGA Hiaatverzekering

 • Aanvulling op het inkomen als een werknemer een WGA-vervolguitkering ontvangt
 • Professionele re-integratieservice
 • 5% extra vergoeding vanaf 80% arbeidsongeschiktheid

WIA-Compensatieverzekering

 • Uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
 • U kiest zelf wie de vergoeding ontvangt: u of uw medewerker
 • De uitkering loopt ook door als uw medewerker uit dienst gaat
WIA-Compensatieverzekering

Goed verzekerd met de WIA-verzekering van Centraal Beheer

Een vast aanspreekpunt

Een WIA-verzekering zakelijk afsluiten kan best ingewikkeld zijn. Welke mogelijkheden heeft u? En waar moet u op letten? Onze deskundige specialisten kijken graag met u mee. En u krijgt bij Centraal Beheer 1 vast aanspreekpunt waar u altijd op terug kunt vallen.

U profiteert van administratief gemak

Door de samenwerking met UWV hebben wij inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeids­geschiktheid) gegevens van UWV. Verandert UWV de status van uw arbeids­ongeschikte medewerker? Dan brengt UWV ons op de hoogte. Wij passen de WIA-vergoeding direct aan, u hoeft daar niets voor te doen.

Samen werken aan re-integratie

Voor de re-integratie van uw langdurig zieke medewerker bieden wij u onze WIA Re-integratie­service aan. Daarvoor hebben wij ervaren deskundigen in huis. Bijvoorbeeld een arts, arbeidsdeskundige en loopbaanadviseur. Een goede aanpak van het langdurig verzuim is belangrijk, maar ook wettelijk verplicht. UWV beoordeelt hierbij uw rol. Wij ondersteunen u daarbij. Want uw belang is ons belang.

Veelgestelde vragen over de WIA-verzekering

Komt uw arbeidsongeschikte medewerker na twee jaar loondoorbetaling in de WIA? Dan krijgt hij een wettelijke WIA-uitkering van UWV. Als werkgever kunt u voor uw mede­werker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker. De WIA kent 2 soorten wettelijke WIA-uitkeringen (van UWV).
 • WGA-uitkering. Uw medewerker krijgt een WGA-uitkering als uw medewerker nog (gedeeltelijk) kan werken. En daarmee 65% of minder van het oude loon kan verdienen. We noemen dat de restverdiencapaciteit. Dit is het inkomen dat een arbeidsongeschikte nog met werken kan verdienen. UWV stelt de hoogte van dit inkomen vast. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.
 • IVA-uitkering. Is de kans erg klein dat uw medewerker weer kan werken? Dan krijgt uw medewerker een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
Nee, volgens de wet hoeft dit niet. Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een WIA-verzekering aanbiedt. Maar sommige cao’s verplichten u om deze af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen. Een WIA-verzekering is een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. En is dus een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde en toont goed werkgeverschap.

Speciaal voor werkgevers in de sector zorg die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn bieden we de WIA-Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn.

Bent u architect? Centraal Beheer heeft een aantrekkelijk WIA-verzekeringspakket voor de architectenbranche.
Dit is afhankelijk van het arbeidsverleden van uw medewerker. Is uw medewerker tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij of zij meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Deze duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. Misschien krijgt uw medewerker daarna een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering.

Uw medewerker krijgt een WGA-loonaanvullingsuitkering als:

 • de WGA loongerelateerde uitkering- of de IVA-uitkering stopt
 • en uw medewerker tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt is
 • en hij 50% of meer verdient van zijn restverdiencapaciteit

Uw medewerker krijgt een WGA-vervolguitkering als:

 • de WGA loongerelateerde uitkering- of de IVA-uitkering stopt
 • en uw medewerker tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt is
 • en hij minder verdient dan 50% van zijn restverdiencapaciteit
De IVA-uitkering is 75% van het loon voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van het loon dat de medewerker verdiende toen hij nog volledig werkte. En van het loon dat de medewerker krijgt bij arbeidsongeschiktheid. UWV berekent de WIA-uitkering over het SV-loon. Het SV-loon is het dagloon volgens de WIA. Voor beide uitkeringen geldt een maximum loon. Dit is het maximale SV-loon. Is het loon van uw medewerker hoger dan het maximale SV-loon? Dan krijgt uw medewerker geen uitkering over het deel boven het SV-loon. Het maximale SV-loon wordt ook wel WIA-loongrens genoemd. Bereken het inkomen met de WIA calculator.
De premie die u betaalt is afhankelijk van verschillende factoren. Het is niet altijd zo dat een WIA-verzekering duur hoeft te zijn. Het hangt af van een aantal factoren. Zo kijken wij naar het soort bedrijf. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? Ook vragen wij naar de leeftijd, het geslacht en de loongegevens van uw medewerkers. En of u al eerder arbeidsongeschikt personeel heeft gehad. Mede op basis van deze informatie bepalen wij de hoogte van uw premie. Wilt u wel een verzekering aanbieden? Maar kunt u dit niet betalen? U kunt ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting. Zo wordt deze verzekering opeens een stuk voordeliger. Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze adviseurs.
Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct wat een WIA-verzekering betekent voor uw arbeidsongeschikte medewerker.
Ja, de premie is aftrekbaar.
De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de wet voor arbeids­ongeschikt­heid van werknemers. De WIA bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor als uw medewerker na 2 jaar ziekte (35% tot 80%) arbeids­ongeschikt is. Of 80% tot 100% maar niet blijvend arbeidsongeschikt: er is kans op herstel. En de IVA (Inkomens­voorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor als uw medewerker 80 tot 100% duurzaam arbeidsongeschikt is. Duurzaam betekent hier dat de kans op herstel klein is.

Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker. Dus zowel op een WGA- als op de IVA-uitkering. Een WGA-verzekering zorgt alleen voor een aanvulling op een wettelijke WGA-uitkering. En niet op een IVA-uitkering.
Een WIA-Aanvullingsverzekering is een andere naam voor een WIA-verzekering. Een WIA-Aanvullings­verzekering zorgt dus ook voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeids­ongeschikte medewerker.
Het financiële verschil tussen een WIA-uitkering en het loon dat uw werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd heet een WIA-gat of WIA-hiaat.

Bij het bepalen van het jaarloon gaan wij uit van het bruto jaarloon volgens het uniform loonbegrip zoals dat omschreven is in de Wet uniformering loonbegrip (artikel I onder A) en de Wet financiering sociale verzekeringen (artikel 16). Dit is het (ongemaximeerde) loon dat UWV gebruikt voor de berekening van de hoogte van een WIA-uitkering. UWV noemt dit SV-loon.

Het verzekerde bruto jaarloon is het bruto loon dat de werknemer verdiende en ook echt ontving in het jaar vóór de maand waarin hij door ziekte of gebrek beperkt werd om te werken. Voor de berekening van de hoogte van de vergoeding gaan wij uit van het verzekerde bruto jaarloon. Wij doen dit op dezelfde manier als UWV. UWV verhoogt dit jaarloon met de WIA-index. Zij doen dit vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid totdat de WIA-uitkering start. Wij doen dit ook tot de start van de vergoeding.

Ligt de eerste dag waarop de werknemer door ziekte of gebrek beperkt werd om te werken binnen een periode van een jaar nadat hij bij u in dienst is getreden? Dan gaan wij uit van het verzekerde jaarloon op de dag voorafgaand aan de eerste dag van arbeids­ongeschiktheid

Het loon dat u voor deze verzekering opgeeft is het bruto jaarloon inclusief alle belastbare onderdelen van het loon. Bijvoorbeeld:

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarsuitkering
 • 13e maand
 • Toeslagen zoals een ploegentoeslag
 • Fiscale bijtelling privégebruik auto van de zaak
 • Uitbetaling van een individueel keuzebudget

Geen onderdeel van het loon zijn:

 • Pensioenpremie
 • Onbelaste onkostenvergoeding
 • Ontslagvergoeding
Heeft u medewerkers in dienst met een salaris boven de WIA-loongrens of € 125.000,-? Dan is onze WIA-excedentverzekering (Arbeidsongeschiktheidsverzekering Excedent) erg nuttig. Deze excedentverzekering vult het inkomen aan boven de excedentdrempel (de WIA-loongrens of € 125.000,- ).
1 van uw medewerkers meldt zich ziek. U bent dan als werkgever verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen tot en met week 104 na de ziekmelding (eerste 52 weken ten minste het minimumloon). Met onze Verzuimverzekering of Ziekte­verzuim­verzekering bent u verzekerd van deze loondoorbetaling. Wij geven een vergoeding voor het loon van uw zieke medewerker dat u moet doorbetalen, zowel het 1e als het 2e ziektejaar. Na 2 jaar ziekte krijgt uw medewerker te maken met de wet WIA. Is uw medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult onze meest complete WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70% van het laatst­verdiende salaris. Deze zekerheid geldt voor jaarsalarissen tot maar liefst € 125.000,-.
Om te bepalen welke WIA-verzekering zakelijk het beste bij uw bedrijf aansluit sturen wij u eerst een inventarisatieformulier. Dit is een uitgebreide lijst met vragen over verschillende onderwerpen. Hierin staan basisvragen over uw bedrijfsgegevens en uw financiële positie. Maar ook wat uw doelstellingen zijn en hoeveel risico u wilt nemen. Wij zijn ook benieuwd naar uw kennis en ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid. En of u al iets heeft geregeld voor als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze adviseurs.

Sluit u een WIA-verzekering af? Dan maakt u belangrijke keuzes. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw medewerker. Lees daarom eerst onze WIA-keuzewijzer en ontdek welke WIA-verzekering bij u past. Wij informeren u vrijblijvend.

Ook met deze verzekering zorgt u goed voor uw medewerkers

Verzuimverzekering

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet u 2 jaar lang het salaris door­betalen van uw medewerker. Deze verzuim­verzekering neemt uw loon­door­betalings­verplichting van u over.

WGA Eigenrisicodragers­verzekering

Bent u als werkgever eigenrisico­drager voor de WGA? Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering van uw medewerker, begeleidt zijn of haar re-integratie en helpt bij het voorkomen van toekomstige arbeids­ongeschiktheid.

Arbeidsongeschikheids­verzekering

Bent u ZZP’er of DGA? Raakt u arbeids­ongeschikt door een ongeval of ziekte? Dan keert deze arbeids­ongeschikt­heids­verzekering u (maandelijks) tot wel 80% van uw gemiddelde inkomen uit.