WIA-verzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw medewerkers

Na 2 jaar ziekte krijgt uw medewerker te maken met de wet WIA. Is uw medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult onze WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70%. Deze zekerheid geldt voor inkomens tot maar liefst € 100.000,-. Een goede basis voor uw medewerkers!
 • Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun salaris tot € 100.000,-
 • U heeft 1 vast contactpersoon
 • U kunt kiezen voor een vergoedingsduur tot de werkelijke AOW-leeftijd
Of bel ons op (055) -579 8198

Meer informatie

Alles over de WIA-verzekering

Wel verzekerd

 • Alle medewerkers die u aanmeldt.
 • Aanvulling op een WIA-uitkering na 104 weken ziekte.
 • Vergoeding aan medewerkers in de WGA, die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn.
 • Vergoeding aan medewerkers in de IVA.
 • Hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.
 • Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV.

Niet verzekerd

 • Medewerkers die al een WAO-uitkering hebben als de WIA-verzekering start.
 • Medewerkers die ziek zijn als de WIA-verzekering start.
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid.
Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de polisvoorwaarden van onze WIA-verzekering.

Het coronavirus: wat is verzekerd? 

Uw medewerker heeft het coronavirus en komt uiteindelijk in de WIA terecht. Wat is wel en niet verzekerd? Lees het antwoord op de meest gestelde vragen op onze speciale pagina over het coronavirus

Kan uw medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

De wettelijke WIA-uitkering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker van UWV. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker.

 • U biedt uw medewerkers inkomensgarantie
  Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun salaris. En met een WIA-excedentverzekering ook voor het loon boven € 100.000,-. U kunt kiezen voor een vergoedingsduur tot maximaal een vaste eindleeftijd (bijvoorbeeld 68 jaar). Of tot de werkelijke AOW-leeftijd. Een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van medewerkers.
 • U en uw medewerker krijgen intensieve begeleiding bij re-integratie
  Wij geven u advies en ondersteunen u in het proces van re-integratie. Daarvoor hebben wij ervaren deskundigen in huis. Bijvoorbeeld een arts, arbeidsdeskundige en loopbaanadviseur. Kijk voor meer informatie in de brochure WIA re-integratieservice.
 • U stelt zelf uw WIA-verzekering samen
  U bepaalt zelf de dekking en duur van de WIA-verzekering. En u kunt als werkgever ook besluiten dat medewerkers meebetalen aan de premie. Zo bespaart u kosten. Sluit u zelf een WIA-verzekering af? Dan maakt u belangrijke keuzes. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw medewerker. Lees daarom eerst onze WIA-keuzewijzer en stel zelf uw WIA-verzekering samen. Wij informeren u vrijblijvend. 
 • U ervaart de service van Centraal Beheer
  U heeft 1 vast contactpersoon. U hoeft geen beschikkingen van UWV meer op te sturen (wij ontvangen wijzigingen automatisch). U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket. En uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.
 • U stimuleert re-integratie (meer werken)
  Wij vullen het inkomen met 5% extra aan, als uw medewerkers minstens 50% van hun restverdiencapaciteit gebruiken. Wij verzorgen daarnaast wachtlijstbemiddeling: uw medewerkers kunnen sneller weer aan het werk. U betaalt hiervoor geen aanvullende kosten.

WGA-uitkering

Uw medewerker krijgt een WGA-uitkering als uw medewerker nog (gedeeltelijk) kan werken. En daarmee 65% of minder van het oude loon kan verdienen. We noemen dat de restverdiencapaciteit. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.

IVA-uitkering

Is de kans erg klein dat uw medewerker weer kan werken? Dan krijgt uw medewerker een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Hoe lang krijgt uw medewerker een wettelijke WIA uitkering? 

Dit is afhankelijk van het arbeidsverleden van uw medewerker. Is uw medewerker tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij of zij meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Deze duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. Misschien krijgt uw medewerker daarna een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering.

Wanneer krijgt uw medewerker een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering? 

Uw medewerker krijgt een WGA-loonaanvullingsuitkering als:
 • de WGA loongerelateerde uitkering- of de IVA-uitkering stopt
 • en uw medewerker tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt is
 • en hij verdient meer dan 50% van zijn restverdiencapaciteit
Uw medewerker krijgt een WGA-vervolguitkering als:
 • de WGA loongerelateerde uitkering- of de IVA-uitkering stopt
 • en uw medewerker tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt is
 • en hij verdient minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit

Hoe hoog is de WIA-uitkering?

De IVA-uitkering is 75% van het loon voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de WGA uitkering hangt af van het loon dat de medewerker verdiende toen hij nog volledig werkte. En van het loon dat de medewerker krijgt bij arbeidsongeschiktheid. UWV berekent de WIA-uitkering over het SV-loon. Het SV-loon is het dagloon volgens de WIA. Voor beide uitkeringen geldt een maximum loon. Dit is het maximale SV-loon.

Is het loon van uw medewerker hoger dan het maximale SV-loon? Dan krijgt uw medewerker geen uitkering over het deel boven het SV-loon. Het maximale SV-loon wordt ook wel WIA-loongrens genoemd. Bereken het inkomen met de WIA calculator.

Welke WIA-verzekering is geschikt voor u?

Aanvulling op: alle WIA-uitkeringen

Wordt een medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult deze verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70%. Daar kunnen u én uw medewerkers op rekenen. Deze zekerheid geldt voor inkomens tot maar liefst € 100.000,-.

Aanvulling op: maximum SV-loon

Heeft u medewerkers in dienst met een salaris boven € 100.000,-? Onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering Excedent vult het deel van uw salaris boven dit bedrag aan tot 70, 75 of 80%.

Bijpassende verzekeringen

Voor elke situatie een oplossing

Verzuimverzekering

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet u 2 jaar lang het salaris doorbetalen van uw medewerker. Deze verzuimverzekering neemt uw loondoorbetalingsverplichting van u over.

WGA uitstapverzekering

Onze Uitstapverzekering vergoedt de WGA-uitkering van uw medewerker, begeleidt zijn of haar re-integratie en helpt bij het voorkomen van toekomstige arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschikheidsverzekering

Bent u ZZP’er of DGA? Raakt u arbeidsongeschikt door een ongeval of ziekte? Dan keert deze arbeidsongeschiktheidsverzekering u (maandelijks) tot wel 80% van uw gemiddelde inkomen uit.

Podcast

Goed werkgeverschap met een WIA-verzekering

Wat als uw medewerker ziek wordt? Welke financiële risico’s loopt u als werkgever? En hoe beschermt u het inkomen van uw medewerker? Blijf op de hoogte en luister nu naar onze WIA podcast. Hierin beantwoorden onze experts de meest gestelde vragen over de WIA-verzekering.