WGA Hiaatverzekering

Geef uw medewerker financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

 • U voldoet aan uw zorgplicht voor uw medewerkers
 • Wij helpen u met heldere communicatie naar uw medewerkers
 • U krijgt 1 vast aanspreekpunt voor al uw vragen
Een WIA-verzekering is maatwerk. Onze specialisten kijken graag met u naar een passend aanbod.
WGA Hiaatverzekering - gezin aan het voetballen

Wat is de WGA Hiaatverzekering?

Met de WGA Hiaatverzekering van Centraal Beheer geeft u uw medewerkers extra financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

De belangrijkste kenmerken van de WGA Hiaatverzekering zijn

 • De verzekering geeft een aanvulling op de WGA-vervolguitkering
 • De medewerker krijgt alleen een uitkering als hij minder dan 50% van het loon verdient dat hij volgens UWV nog kan verdienen
 • De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid
 • Optioneel kan een aanvulling van 5% verzekerd worden op de WGA-uitkering van medewerkers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn (dit noemen we ook wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt)

Wilt u meer financiële zekerheid? Kies dan voor de WGA Hiaatverzekering uitgebreid

Als u liever een nog meer uitgebreide aanvulling wilt als uw medewerker ziek uitvalt, dan is onze WGA Hiaatverzekering uitgebreid geschikter.

Belangrijkste kenmerken van de WGA Hiaatverzekering uitgebreid zijn:

 • Inkomenszekerheid als een werknemer een WGA-uitkering ontvangt (loongerelateerd, loonaanvulling of vervolg).
 • Bij meer dan 80% arbeidsongeschiktheid ontvangt de medewerker 5% extra dekking (optioneel)
 • 5% extra dekking als 50% of meer van de restverdiencapaciteit wordt benut
 • De vergoeding is altijd minimaal 70% van het loon voor arbeidsongeschiktheid ongeacht de mate van arbeidsongeschiktheid.

Voor beide verzekeringen gelden onderstaande voordelen:

 • U kunt zelf de premieverdeling bepalen en betaalt geen premie voor arbeidsongeschikte medewerkers.
 • U hoeft geen beschikkingen van UWV meer op te sturen (wij ontvangen wijzigingen automatisch).
 • U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket. 
 • U krijgt professionele en een effectieve re-integratieservice voor werkgever en medewerkers.
 • Gratis wachtlijstbemiddeling voor medewerkers. Zo krijgen medewerkers sneller een behandeling, waardoor ze ook sneller weer aan het werk kunnen.
 • Uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.
 • U heeft de keuze uit looptijd/eindleeftijd: 5 jaar, 10 jaar of tot AOW-leeftijd (eventueel keuze uit een vaste eindleeftijd van maximaal 67, 68, 69 of 70 jaar).

Sluit u zelf een WGA Hiaatverzekering (uitgebreid) af?                                      

 Dan maakt u belangrijke keuzes. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw medewerker. Lees daarom eerst onze WIA-keuzewijzer en stel zelf uw verzekering samen. Wij informeren u vrijblijvend. Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze adviseurs

Bekijk wat u verzekert met de WGA Hiaatverzekering (uitgebreid)

Verzekerd

 • Alle medewerkers die u aanmeldt
 • Aanvulling op een WGA-uitkering (bij WGA Hiaatverzekering uitgebreid) of WGA-vervolguitkering (bij WGA Hiaatverzekering)
 • Hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers
 • Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van UWV

Niet verzekerd

 • Medewerkers die al een WAO-uitkering hebben als de WGA-verzekering start
 • Medewerkers die ziek zijn als de WGA-verzekering start
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid
 • Wanneer er sprake is van fraude
Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de polisvoorwaarden van onze WGA Hiaatverzekering en WGA Hiaatverzekering uitgebreid.

Een rekenvoorbeeld

WGA Hiaat

Henk is 45 jaar en 50% arbeidsongeschikt. Hij is portier maar het lukt niet om voor het gedeelte dat hij nog kan werken een andere baan te vinden. Henk krijgt een WGA vervolguitkering van € 7.642,- waarmee zijn inkomen flink daalt. U heeft een WGA Hiaatverzekering afgesloten. De verzekering zorgt ervoor dat Henk een aanvulling krijgt zodat hij € 12.250,- jaarlijks inkomen heeft.

 • Leeftijd 45 jaar
 • Inkomen € 35.000,-
 • Arbeidsongeschiktheid 50%
 • Benutting verdiencapaciteit 0%
 • Dekkingspercentage WGA Hiaat 70%
WGA Hiaatverzekering uitgebreid rekenvoorbeeld
Wilt u meer berekeningen maken? Gebruik dan onze handige WIA-calculator. Kijk voor informatie over onze andere WIA-oplossingen op onze algemene WIA-pagina.

Klantbeoordeling

‘Zeer persoonlijke benadering. Met geduld en expertise de ingewikkelde materie uitgelegd gekregen waardoor er een afgewogen keuze gemaakt kon worden.’

Directeur Jan Roos
Netservice de Toekomst en Ontwerpstudio de Toekomst

Veelgestelde vragen over de WGA Hiaatverzekering (uitgebreid)

WGA Hiaatverzekering

 • Een WGA Hiaat verzekering basis biedt een vergoeding als een medewerker een WGA-vervolguitkering ontvangt
 • De vergoeding wordt gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid.

WGA Hiaatverzekering uitgebreid

 • Een WGA Hiaatverzekering uitgebreid biedt minimaal 70% inkomensgarantie als een werknemer een WGA-uitkering ontvangt (loongerelateerd, loonaanvulling of vervolg)
 • De vergoeding is altijd minimaal 70% van het loon voor arbeidsongeschiktheid ongeacht de mate van arbeidsongeschiktheid
 • De medewerker ontvangt 5% extra dekking als 50% of meer van de restverdiencapaciteit wordt benut
Nee, volgens de wet hoeft dit niet. Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een WIA-verzekering aanbiedt. Maar sommige cao’s verplichten u om deze af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen. Een WGA Hiaatverzekering of ook wel een WGA Gat verzekering is een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. En is dus een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde en toont goed werkgeverschap.

Speciaal voor werkgevers in de sector zorg die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn bieden we de WIA-Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn.

Voor alle medewerkers en werkgevers in de Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie (MITT) bieden we een collectieve aanvullende WIA-verzekering.

Bent u architect? Centraal Beheer heeft een aantrekkelijk WIA-verzekeringspakket voor de architectenbranche samengesteld die op uw risico's zijn afgestemd.
De premie die u betaalt is afhankelijk van verschillende factoren. Het is niet altijd zo dat een WIA-verzekering duur hoeft te zijn. Het hangt af van een aantal factoren. Zo kijken wij naar het soort bedrijf. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? Ook vragen wij naar de leeftijd, het geslacht en de loongegevens van uw medewerkers. En of u al eerder arbeidsongeschikt personeel heeft gehad. Mede op basis van deze informatie bepalen wij de hoogte van uw premie. Wilt u wel een verzekering aanbieden? Maar kunt u dit niet betalen? U kunt ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting. Zo wordt deze verzekering opeens een stuk voordeliger. Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze adviseurs.
Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval.
Ja, de premie is aftrekbaar.
Heeft u medewerkers in dienst met een salaris boven de WIA-loongrens? Een WIA-Excedentverzekering is dan erg nuttig. Deze verzekering vult het inkomen aan boven de WIA-loongrens.
Om te bepalen welke WIA-verzekering het beste bij uw bedrijf aansluit sturen wij u eerst een inventarisatieformulier. Dit is een uitgebreide lijst met vragen over verschillende onderwerpen. Hierin staan basisvragen over uw bedrijfsgegevens en uw financiële positie. Maar ook wat uw doelstellingen zijn en hoeveel risico u wilt nemen. Wij zijn ook benieuwd naar uw kennis en ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid. En of u al iets heeft geregeld voor als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze adviseurs.

Sluit u zelf een WGA Hiaatverzekering (uitgebreid) af, zonder advies van een adviseur? Dan maakt u belangrijke keuzes. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw medewerker. Lees daarom eerst onze WIA-keuzewijzer en stel zelf uw verzekering samen. Wij informeren u vrijblijvend.