Meer informatie

Alles over uw Verzuimverzekering

Een zieke medewerker. Als werkgever krijgt u hiermee vroeg of laat te maken. Dan is het prettig te weten dat u goed verzekerd bent. U moet uw zieke medewerkers immers 2 jaar lang een groot deel van het loon doorbetalen. Met de Verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering genoemd, vangt u deze kosten op. Maar wij helpen u ook om verzuim goed te begeleiden. En waar mogelijk te voorkomen.

Wel Verzekerd

 • Al uw medewerkers.
 • De eerste 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte.
 • 100% vergoeding van alle behandelingen die de bedrijfsarts adviseert.
 • Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Niet Verzekerd

 • Een directeur-grootaandeelhouder (DGA).
 • Iemand die niet in een gezagsverhouding bij u werkt. Bijvoorbeeld uw partner.
 • Medewerkers die al ziek zijn als de verzekering start.
 • Ziekte die ontstaat door opzet of roekeloosheid.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Kijk in de voorwaarden van onze Verzuimverzekering

Met onze Ziekteverzuimverzekering:
 • helpen wij u zodat uw zieke medewerker zo snel als mogelijk weer aan het werk kan
 • heeft u 1 aanspreekpunt bij verzuimbegeleiding
 • houdt u de kosten van verzuim zo laag mogelijk
 • meldt u gemakkelijk een ziek- of herstelmelding door op het online Meldloket of via de app
 • voldoet u aan regels van de wet rondom loondoorbetaling en re-integratie
 • voorkomt u boetes van het UWV

Met een Verzuimverzekering verzekert u zich voor de loondoorbetalingsverplichting van uw zieke medewerkers. U kunt ook arbodienst en re-integratie meeverzekeren. Maar hoe maakt u een keuze? Waar let u op bij het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering?

Bent u zelfstandig ondernemer, DGA of ZZP'er?
Wilt u ook inkomen als u niet kunt werken? Kijk eens naar onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u uw medewerkers na 2 jaar ziekte een loonaanvulling geven?
Wilt u uw medewerkers graag een aanvulling geven bovenop hun WIA-uitkering? Kijk eens naar onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw personeel.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA?
Wilt u het risico van de WGA verzekeren? Kijk eens naar onze WGA-Uitstapverzekering.