Salariskoppeling WIA-verzekering

Salariskoppeling bij Inkomensverzekeringen

Wijzigingen vanuit uw salarispakket automatisch verwerkt 

Wilt u gegevens koppelen met uw salarissysteem? Dan zijn er verschillende manieren om een koppeling tot stand te brengen. 

Welke mogelijkheden bieden we aan?

 1. Standaard gebruik van het Online Meldloket
 2. Het Online Meldloket helpt u bij het registreren van de juiste gegevens. Snel en overzichtelijk.

 3. Down-, upload- en loonaangifte functionaliteiten
 4. U kunt bestanden rechtstreeks down- en uploaden op het Online Meldloket. Uw loonaangiftebestand kunt u in XML-formaat uploaden. Het loonaangifte bestand is het bestand dat u ook voor de belastingdienst gebruikt. Hiermee zorgt u ervoor dat maandelijks de personeelsgegevens up-to-date zijn en voorkomt u dubbel werk.

 5. Salariskoppeling
 6. Het is ook mogelijk om uw salarispakket te koppelen aan onze administratie. Wijzigingen van medewerkersgegevens en in- en uitdiensttredingen worden automatisch vanuit uw salarispakket doorgegeven. Zo bent u altijd goed verzekerd.

Past een salariskoppeling bij u?

Bij het afsluiten van een Inkomensverzekering bekijken we samen met u of een koppeling met uw salarispakket wel of niet interessant is. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal wijzigingen en grootte van het personeelsbestand. Bij weinig wijzigingen is het standaard gebruik van het Online Meldloket vaak de beste keuze. Maar er zijn nog meer afwegingen, die we graag met u doornemen in een persoonlijk gesprek.

Hoe gaat een koppelingstraject te werk?

Een salariskoppeling hangt af van het administratiesysteem waar u gebruik van maakt en van de salarisverwerker waar u mee werkt. In principe kan met elk salarispakket een koppeling gemaakt worden. Per systeem verschillen de mogelijkheden van de koppelingen.  

Wij kunnen de koppeling naar uw wensen inrichten. Daarin stemmen we de frequentie van de gegevensaanlevering met u af. Wilt u een maandelijkse aanlevering van de gegevens? Of liever wekelijks? De mogelijkheden zijn uitgebreid.

Wilt u meer informatie, stuur ons dan een e-mail. Vermeld in de e-mail dat u uw salarispakket wilt koppelen. Vermeld uw polisnummer (indien u al klant bent) en de naam van het salarispakket. In ons gesprek nemen wij de opties voor uw bedrijf door. En geven wij u een indicatie van de kosten en de doorlooptijd.

Wat zijn voordelen van een salariskoppeling?

 • Tijd- en kostenbesparing
 • Minder kans op onjuistheden
 • De gegevens worden volledig, veilig en tijdig doorgegeven
 • Persoonlijk advies vanuit de consultants van het Online Meldloket
 • Gepersonaliseerde koppelingen zijn mogelijk
 • Geen vergeten mutaties meer en hierdoor onbedoeld onverzekerde medewerkers
 • De mutaties van al uw inkomensverzekeringen bij Centraal Beheer via 1 Meldloket
 • Uw cao-indexaties voert u in 1 keer door

Wat zijn de kosten?

De loonaangifte- en down- en upload functionaliteit zijn standaard beschikbaar op het Meldloket zonder extra kosten. De kosten voor een koppeling zijn van diverse factoren afhankelijk. We zoeken de best mogelijke oplossing die aansluit op uw situatie. 

Maakt u gebruik van een administratiekantoor of een accountant?

De gegevens die wij nodig hebben, kunt u eenvoudig zelf registreren. Wilt u de administratieve werkzaamheden toch uitbesteden aan uw administratiekantoor?  U kunt uw administratiekantoor machtigen en een extra account voor uw administratiekantoor aanvragen.

Hoe zit het met privacy en security?                             

Met de privacygevoelige gegevens van uw medewerkers gaan wij zorgvuldig om. Dat staat bij Centraal Beheer voor al onze klanten voorop, naast het administratief gemak. Wij wisselen alleen gegevens uit als daarvoor een wettelijke grondslag is. In de AVG noemt men dit ‘doelbinding’. In het Meldloket is tot in detail te vinden welke gegevens worden geregistreerd en welke partijen gebruik maken van deze gegevens. Afhankelijk van uw verzekering verwerken wij onderstaande gegevens van uw medewerkers.

 • Persoonlijke gegevens zoals voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens* en BSN*
 • Dienstverband, zoals personeelsnummer, datum in dienst, datum uit dienst, soort dienstverband
 • Loongegevens, zoals ingangsdatum van het loon, jaarloon

* Adresgegevens en BSN verwerken wij alleen als hier doelbinding voor is en wij hier dus een wettelijke grondslag voor hebben.

Hoe gaan wij om met medewerkersgegevens?

In het Meldloket kunt u gemakkelijk de gegevens van uw medewerkers invoeren, inzien en aanpassen. Daarnaast geeft u ook de 42e weeks- en herstelmeldingen door in het Meldloket. De gegevens die u aanlevert, worden na ontvangst gevalideerd, verrijkt en gecorrigeerd tot een volledige complete en correcte melding. Hierbij werkt Achmea nauw samen met Verzuimdata. Verzuimdata stuurt de meldingen vervolgens door naar verzekeraars, arbodiensten en UWV. Alle wijzigingen en meldingen worden automatisch verwerkt in de administratie van uw polis. Zo hebben wij actuele en juiste gegevens en bent u, als werkgever, altijd goed verzekerd.

Wanneer u gebruik maakt van een koppeling wisselt Verzuimdata gegevens uit met uw systeem. Dit gebeurt altijd in een beveiligde omgeving. Het gaat hierbij om privacygevoelige gegevens. Daar gaan wij zorgvuldig mee om.

U heeft de mogelijkheid om meer gegevens bij Verzuimdata te plaatsen dan wij nodig hebben. Wilt u van deze extra service gebruik maken? U sluit hiervoor dan een verwerkingsovereenkomst af met Verzuimdata. Zo borgen wij dat we de gegevens die wij niet nodig hebben voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, niet ontvangen van Verzuimdata.

Verandert uw salariskoppeling?

Bent u al klant bij ons en zijn er wijzigingen  in uw huidige salarispakket? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! We denken graag mee om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Stuur een mail naar centraalbeheer@verzuimdata.nl