Gebouwen­verzekering

Voor brand-, inbraak-, en waterschade

 • Snelle en deskundige hulp bij schade
 • Dekt schade aan uw bedrijfspand, kantoor of winkel
 • Uitgebreide gevarendekking
Gebouwen Centraal Beheer

Zakelijke opstalverzekering

Een brand of storm kan nare gevolgen hebben voor uw bedrijfspand, kantoor of winkel. Het is een ingrijpende gebeurtenis. En u wilt zo snel mogelijk weer in bedrijf zijn. Een goede verzekering is dan belangrijk. Met onze Gebouwenverzekering heeft u rust en zekerheid. Deze verzekering, ook wel zakelijke opstalverzekering genoemd, vergoedt de herstelkosten bij materiële schade door brand, water, inbraak en storm. En natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer verder met uw bedrijf. Daar helpen we u ook bij. 

Wilt u een appartementengebouw verzekeren?

Dan kiest u voor een Gebouwenverzekering VvE.

Hulp bij het herstellen van directe schade

Het kan wel even duren voordat uw bedrijfspand of winkel weer de oude is. U moet kosten maken om bijvoorbeeld restanten op te ruimen, alles te reinigen of vergunningen te regelen. Misschien moet u herbouwen en nieuwe machines bestellen. Met onze Gebouwenverzekering ondersteunen we u daarbij. We doen bijvoorbeeld een voorschotbetaling, zodat u direct de schade kunt herstellen. Zo helpen we u weer op weg.

Handig om te weten over zonnepanelen

Steeds meer ondernemers kiezen voor zonnepanelen op hun bedrijfspand. Zonnepanelen zijn meeverzekerd in onze Gebouwenverzekering. Een zonnepaneleninstallatie verhoogt de waarde van uw bedrijfspand. En brengt extra risico’s met zich mee. Wilt u ook zonnepanelen laten installeren? Wij geven u handige tips voor het installeren van zonnepanelen.

Verzekerd in onze Gebouwenverzekering

Welke schade is wel en welke is niet verzekerd in de Gebouwenverzekering?

Wel verzekerd

 • Schade door brand, storm, inbraak en water
 • Schade door blikseminslag, smeltwater, vandalisme of ontploffing
 • Bereddingskosten: kosten die u maakt om schade te voorkomen of te verminderen
 • Opruimingskosten
 • Huurderving: huur die u niet krijgt
 • Noodvoorzieningen die u moet treffen om direct dreigende schade te voorkomen
 • Kosten om een kapotte waterleiding op te sporen

Niet verzekerd

 • Schade als gevolg van een natuurramp. Zoals een aardbeving, vulkaanuitbarsting of overstroming. Brand of ontploffing door een overstroming is wel verzekerd
 • Schade door illegale activiteiten. Bijvoorbeeld als blijkt dat er een hennepkwekerij in de gebouwen zit
 • Schade aan gebouwen die in aanbouw zijn en nog niet opgeleverde gebouwen
 • Milieuschade. Daarvoor hebben wij de Milieuschadeverzekering
 • Opzet, roekeloosheid of schuld aan de schade door uzelf.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze Polisvoorwaarden Gebouwenverzekering

Garantie tegen onderverzekering

Hoeveel kost het om een bedrijfspand opnieuw te bouwen? Dat is vaak lastig te bepalen. Zorg dat u altijd weet hoe hoog de herbouwwaarde is. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw in de oorspronkelijke staat te herbouwen. Dit staat los van de marktwaarde of verkoopwaarde. De juiste herbouwwaarde laat u vaststellen via een taxatie.

Waarom een gebouw taxeren?

Het is moeilijk om zelf de herbouwwaarde te bepalen. En u voorkomt onderverzekering van het gebouw. Na een taxatie bent u niet onderverzekerd bij deelschade en totaalschade. Bij een totaalschade is het uit te keren bedrag gelijk aan de getaxeerde waarde.

Onderverzekering kan grote gevolgen hebben

Stel dat u de herbouwwaarde 20% te laag heeft ingeschat. Dan krijgt u bij schade ook 20% minder uitbetaald. Het tekort moeten u zelf betalen.

Voorbeeld:

Het gebouw is € 1.000.000,- waard. Het verzekerde bedrag is € 800.000,-. Dat is 80% van de waarde van het gebouw. De schade is € 500.000,-. Wij betalen dan 80% van de schade: € 400.000,-. U betaalt 20% zelf. Dat is € 100.000,-

Wilt u een bestaand gebouw verzekeren?

De premie hangt af van de herbouwwaarde van het gebouw. Is de herbouwwaarde al eens getaxeerd, dan vindt u die meestal op uw bestaande polis. Wij nemen de taxatiewaarde over als die maximaal 6 jaar geleden is vastgesteld. Heeft u nog geen herbouwwaarde laten taxeren? U kunt bij het afsluiten van de gebouwenverzekering zelf een schatting maken van de herbouwwaarde. Ons advies is binnen 3 maanden na het afsluiten van de gebouwenverzekering de herbouwwaarde te laten taxeren. Dan weet u zeker dat u niet onderverzekerd bent.

Ook handig om te verzekeren

Bedrijfsschadeverzekering

Met de Bedrijfsschadeverzekering verzekert u de brutowinst, zodat u zeker bent van inkomsten.

Glasverzekering

Met de Glasverzekering bent u verzekerd voor schade door glasbreuk.

Milieuschadeverzekering

Met de Milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor het per ongeluk veroorzaken van milieuverontreiniging aan grond, oppervlaktewater en grondwater.

De Gebouwenverzekering kunt u online afsluiten als u 0 tot 20 medewerkers in dienst heeft. Bij meer dan 20 medewerkers is persoonlijk contact nodig om een premieberekening te maken. Wij helpen u graag.