Premiekorting via uw gemeente

Veruit de meeste gemeentes hebben de VNG Vrijwilligersverzekering. Geldt dat ook voor de gemeente waaronder uw vereniging of stichting valt? Dan profiteert u van aantrekkelijke korting op de toch al scherpe premies. Wilt u weten hoeveel korting u krijgt op uw Verenigingspolis? Bel ons op (055) 579 8600 of wij bellen u.
Met één telefoontje meldt u schade, geeft u een wijziging door of kunt u vragen stellen. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken. U heeft altijd rechtstreeks contact met onze specialisten. Al uw verzekeringen staan op één polis: U krijgt maar één rekening. Dat houdt uw administratie overzichtelijk.
We helpen u met maatregelen die schade kunnen voorkomen. U krijgt tips en hulpmiddelen om risico’s in te schatten. Ons Risico Reductie Plan geeft u ook korting op producten van bedrijven die zijn gespecialiseerd in onder meer inbraakbeveiliging en brandpreventie. Zoals bijvoorbeeld kluizen en blusmiddelen.

Bij Centraal Beheer bent u natuurlijk goed verzekerd. Toch is een schade soms niet verzekerd. Bijvoorbeeld: 

  • Schade als gevolg van natuurrampen. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.
  • Schade die verband houdt met opgelegde dwangsommen, boetes en soortgelijke betalingen met een afdwingend of bestraffend karakter.
  • Schade aan het milieu, zoals verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater, en de gevolgen daarvan. 

In onze productvoorwaarden leest u precies wanneer u niet bent verzekerd.