Rechtsbijstand­verzekering Zakelijk

Verzekerd van juridische hulp

Met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer heeft u 1 vast aanspreekpunt. U krijgt een vaste jurist toegewezen die zich verdiept in uw zaak, u adviseert over een oplossing en u kan bijstaan bij eventuele gerechtelijke procedures. Zijn er andere specialisten nodig? Dan schakelt onze jurist deze voor u in.
 • Een vast aanspreekpunt tijdens de behandeling van uw zaak
 • In het 1e gesprek hoort u of uw zaak kans van slagen heeft
 • Dekt ook proces- en incassokosten

Onze Rechtsbijstandverzekering Zakelijk

Stel dat u een grote opdracht heeft afgerond. Maar uw opdrachtgever weigert te betalen. Of u heeft een conflict met een leverancier over een contract. Dan is juridische hulp soms nodig. Met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van rechtsbijstand bij een juridisch geschil. Bijvoorbeeld met leveranciers, medewerkers of afnemers. Ook bent u verzekerd van onafhankelijke juridische hulp van de specialisten van Achmea Rechtsbijstand.

Verzekerd in de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering

Wel verzekerd

 • Onbeperkt rechtsbijstand door de juridische specialisten van Achmea Rechtsbijstand
 • Vergoeding van externe deskundigen uit het eigen netwerk van Achmea Rechtsbijstand tot € 30.000,-. Ook proceskosten, arbitragekosten of mediation
 • Rechtsbijstand bij een geschil over een handelsnaam of domeinnaam
 • Rechtsbijstand als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer
 • Verkeerszaken over de hele wereld zijn verzekerd
 • Gaat het om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij een advocaat of juridisch deskundige naar eigen keuze tot een bedrag van € 10.000,-

Niet verzekerd

 • Een geschil dat u al had voor het begin van de verzekering. Of een geschil dat ontstaat binnen de wachttijd
 • Juridische hulp bij een conflict over een verkeersovertreding
 • Juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden
 • Juridische hulp bij een zakelijk conflict buiten Nederland
 • Opzet of schuld
 • Gaat het niet om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij de kosten niet als u toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd?  Kijk in onze Polisvoorwaarden Zakelijke Rechtsbijstandverzekering.

Het coronavirus: wat is verzekerd? 

U heeft een Zakelijke Rechtsbijstandverzekering en bent het niet eens met het overheidsbesluit dat u uw bedrijf tijdelijk moet sluiten. Wat is wel en niet verzekerd? Lees het antwoord op de meest gestelde vragen op onze speciale pagina over het coronavirus.

Ook handig om te verzekeren

De Zakelijke Rechtsbijstandverzekering heeft een uitgebreide basisverzekering. U kunt de basisverzekering uitbreiden met 6 rubrieken.

Arbeidsrecht

U krijgt rechtsbijstand als u een geschil heeft over arbeidsrecht

Bedrijfsvoering

U krijgt rechtsbijstand bij geschillen die de activiteiten van uw bedrijf negatief beïnvloeden

Bedrijfsvoering Plus

U krijgt rechtsbijstand bij geschillen die te maken hebben met uw ondernemersrisico.

Overheid

U krijgt rechtsbijstand bij een geschil dat te maken heeft met een overheidsbesluit

Onroerende zaken

U krijgt rechtsbijstand bij een geschil over een onroerende zaak.

Incassobijstand

U krijgt incassobijstand bij een geschil over een niet betaalde rekening.

Vrije advocaatkeuze

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije advocaatkeuze genoemd. Dit geldt in de volgende gevallen:
 • Bij een belangenconflict: dan heeft de tegenpartij ook een rechtsbijstandverzekering en Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil.
 • Als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure.
U kunt in deze gevallen nog steeds kiezen voor een deskundige jurist van Achmea Rechtsbijstand. U bent in deze gevallen ook vrij om voor een andere, externe deskundige te kiezen. Als u besluit om een externe deskundige in te schakelen, neem dan eerst contact met ons op.