Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering intro

Rechtsbijstand­verzekering Zakelijk

Verzekerd van juridische hulp voor ondernemers

 • Deskundige hulp van een jurist bij zakelijke conflicten
 • Een vast aanspreekpunt tijdens de behandeling van uw zaak
 • Dekt ook proces- en incassokosten
Thom Specialist
Vragen? Onze specialisten staan elke werkdag voor u klaar via (055) 579 8600.
Tot 17.30 uur

Wat is een Zakelijke Rechts­bijstand­verzekering?

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp bij een zakelijk conflict. Stel dat uw bedrijf een grote opdracht heeft afgerond. Maar uw opdrachtgever weigert te betalen. Of u heeft een conflict met een leverancier over een contract. Dan is juridische hulp soms nodig. De rechtsbijstandverzekering voor bedrijven biedt u rechtsbijstand in deze zakelijke geschillen.

Een rechtsbijstandverzekering is handig voor alle ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer zonder personeel? Bekijk dan onze Rechtsbijstandverzekering voor zzp.

De Zakelijke Rechts­bijstand­verzekering van Centraal Beheer

Met onze Zakelijke Rechtsbijstandverzekering heeft u 1 vast aanspreekpunt. U krijgt een vaste jurist toegewezen die zich verdiept in uw zaak en u adviseert over een oplossing. De ervaren jurist kan u bijstaan bij eventuele gerechtelijke procedures. Zijn er andere specialisten nodig? Dan schakelt onze jurist deze voor u in.

Al klant?

U vindt hier alles over uw Zakelijke rechtsbijstandverzekering. Van het melden van een juridisch conflict tot het aanpassen van uw verzekering.
 • 5 jaar op rij beste zakelijke schadeverzekeraar
 • Direct online geregeld
 • Onze specialisten staan voor u klaar bij vragen

Wat dekt een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd voor juridische hulp bij een conflict met leveranciers, werknemers of klanten.

Wel verzekerd

 • Onbeperkt rechtsbijstand door de juridische specialisten van Achmea Rechtsbijstand.
 • Vergoeding van externe deskundigen uit het eigen netwerk van Achmea Rechtsbijstand tot € 50.000,-. Ook proceskosten, arbitragekosten of mediation.
 • Rechtsbijstand bij een geschil over een handelsnaam of domeinnaam.
 • Rechtsbijstand als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.
 • Gaat het om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij een advocaat of juridisch deskundige naar eigen keuze tot een bedrag van € 10.000,-.

Niet verzekerd

 • Een geschil dat u al had voor het begin van de verzekering. Of een geschil dat ontstaat binnen de wachttijd.
 • Juridische hulp bij een conflict over een verkeersovertreding.
 • Juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.
 • Juridische hulp bij een zakelijk conflict buiten Nederland.
 • Opzet of schuld.
 • Gaat het niet om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij de kosten niet als u toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze Polisvoorwaarden Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. Met het informatiedocument vergelijkt u makkelijk onze Zakelijke Rechtsbijstandverzekering met andere aanbieders.

Standaard verzekerd met onze Zakelijke Rechtsbijstandverzekering

Een Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers met een uitgebreide dekking die helemaal bij u past.

Een geschil over een niet betaalde rekening

Incasso

Uw klant heeft de rekening niet op tijd betaald. Ook na een betalingsherinnering blijft de betaling uit. Onze verzekering helpt u met een goede incassoprocedure.

Een geschil met uw klant of leverancier

Inkoop en verkoop

Vindt u dat uw leverancier zich niet heeft gehouden aan het contract dat is opgesteld? Of komt u er niet uit met uw klant rondom de afspraak die is gemaakt? Dan bent u met deze dekking goed verzekerd.

Een geschil over een onroerende zaak

Onroerende zaken

U bent het niet eens met het geleverde werk van de schilder. Of u heeft een geschil met de aannemer tijdens de bouw van uw nieuwe bedrijfspand. Hiermee bent u verzekerd voor allerlei zaken die te maken hebben met uw bedrijfspand. Ook als u een bedrijfspand huurt.

Een geschil bij een overheidsbesluit

Overheid

Heeft u bijvoorbeeld een bouwvergunning aangevraagd, maar wordt deze geweigerd door de gemeente? Of krijgt u te maken met een straf- of tuchtrechtelijke vervolging? Met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp in deze situaties.

Illustratie rechtsbijstand

Dit kunt u extra verzekeren

Heeft u een verschil van mening over een salarisbetaling? Of een probleem met een ontslagprocedure van een medewerker die niet goed functioneert? Met Arbeidsrecht bent u verzekerd van juridische bijstand bij een geschil tussen werkgever en medewerker.
Verzekerd van juridische hulp bij conflicten over een verhuurde onroerende zaak waarvan u de eigenaar bent. Bijvoorbeeld bij een geschil over een huurhuis, een gebrek aan de woning of bij een uithuiszetting.

Mag ik ondanks een lopend geschil toch een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven afsluiten?

"Ja, u mag de bedrijfsrechtsbijstandverzekering op elk gewenst moment sluiten. Alleen het juridische geschil dat u al heeft, is niet verzekerd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u voor geschillen nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze periode duurt 3 maanden."

Vrije advocaatkeuze

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije advocaatkeuze genoemd. Dit geldt in de volgende gevallen:
 • Bij een belangenconflict: dan heeft de tegenpartij ook een zakelijke rechtsbijstandverzekering en Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil.
 • Als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure.
U kunt in deze gevallen nog steeds kiezen voor een deskundige jurist van Achmea Rechtsbijstand. U bent in deze gevallen ook vrij om voor een andere, externe deskundige te kiezen. Als u besluit om een externe deskundige in te schakelen, neem dan eerst contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Ja. Hulp bij incasso is standaard meeverzekerd met onze Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering. We helpen u met rechtsbijstand vanaf het door u gekozen minimumbedrag. Dit bedrag kiest u zelf en is minimaal € 250,-. Ligt het bedrag van de schade boven het gekozen minimumbedrag? Dan staan onze juristen voor u klaar.

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije keuze advocaat genoemd. Dit geldt:

 • als sprake is van een belangenconflict: uw wederpartij heeft ook een rechtsbijstandverzekering en heeft ook Stichting Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil
 • als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure
Als u er in dat geval voor kiest om uw zaak uit handen te geven aan een externe deskundige, bijvoorbeeld een advocaat, schakel deze dan niet zelf in. Neem hiervoor contact op met uw jurist. Stichting Achmea Rechtsbijstand verstrekt de opdracht aan deze externe deskundige.
Nee, dat kan helaas niet. Als u 1 medewerker of meer in dienst heeft kunt u de dekking Arbeidsrecht extra meeverzekeren.
Ja, de dekking Arbeidsrecht kunt u elk moment opzeggen.
Met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering bent u voor een geschil met een leverancier standaard verzekerd. Meld uw geschil en onze juristen helpen u graag

Klanten over Centraal Beheer