Rechtsbijstand­verzekering Zakelijk

Verzekerd van juridische hulp

 • Onbeperkte juridische hulp van de specialisten van Achmea Rechtsbijstand
 • Ruim 500 onafhankelijke juristen
 • Verkeerszaken over de wereld zijn onbeperkt verzekerd
test

Onze Rechtsbijstandverzekering Zakelijk

Stel dat u een grote opdracht heeft afgerond. Maar uw opdrachtgever weigert te betalen. Of u heeft een conflict met een leverancier over een contract. Dan is juridische hulp soms nodig. Met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van rechtsbijstand bij een juridisch geschil. Bijvoorbeeld met leveranciers, medewerkers of afnemers. Ook worden onze verzekerden door de juridisch specialisten van Achmea Rechtsbijstand bijgestaan.

Verzekerd in de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering

Wel verzekerd

 • Onbeperkt rechtsbijstand door de juridische specialisten van Achmea Rechtsbijstand
 • Vergoeding van externe deskundigen uit het eigen netwerk van Achmea Rechtsbijstand tot € 30.000,-. Ook proceskosten, arbitragekosten of mediation
 • Rechtsbijstand bij een geschil over een handelsnaam of domeinnaam
 • Rechtsbijstand als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer
 • Verkeerszaken over de hele wereld zijn onbeperkt verzekerd
 • Gaat het om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij een advocaat of juridisch deskundige naar eigen keuze tot een bedrag van € 10.000,-

Niet verzekerd

 • Een geschil dat u al had voor het begin van de verzekering. Of een geschil dat ontstaat binnen de wachttijd
 • Juridische hulp bij een conflict over een verkeersovertreding
 • Juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden
 • Juridische hulp bij een zakelijk conflict buiten Nederland
 • Opzet of schuld
 • Gaat het niet om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij de kosten niet als u toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Kijk in onze Polisvoorwaarden Zakelijke Rechtsbijstandverzekering.

Aanvullende dekkingen op uw basisverzekering

De Zakelijke Rechtsbijstandverzekering heeft een uitgebreide basisverzekering. U heeft geen wachttijd voor de basisverzekering. U kunt de basisverzekering uitbreiden met 6 rubrieken.

Arbeidsrecht

U krijgt rechtsbijstand als u een geschil heeft over arbeidsrecht

Bedrijfsvoering

U krijgt rechtsbijstand bij geschillen die de activiteiten van uw bedrijf negatief beïnvloeden

Bedrijfsvoering Plus

U krijgt rechtsbijstand bij geschillen die te maken hebben met uw ondernemersrisico.

Overheid

U krijgt rechtsbijstand bij een geschil dat te maken heeft met een overheidsbesluit

Onroerende zaken

U krijgt rechtsbijstand bij een geschil over een onroerende zaak.

Incassobijstand

U krijgt incassobijstand bij een geschil over een niet betaalde rekening.

Vrije advocaatkeuze

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije advocaatkeuze genoemd. Dit geldt in de volgende gevallen:

 • Bij een belangenconflict: dan heeft de tegenpartij ook een rechtsbijstandverzekering en Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil.
 • Als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure. En een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht is.
U kunt in deze gevallen nog steeds kiezen voor een deskundige jurist van Achmea Rechtsbijstand. U bent in deze gevallen ook vrij om voor een andere, externe deskundige te kiezen. Als u besluit om een externe deskundige in te schakelen, neem dan eerst contact op met Achmea Rechtsbijstand.