Rechtsbijstand­verzekering Zakelijk

Verzekerd van juridische hulp

Met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer heeft u 1 vast aan­spreekpunt. U krijgt een vaste jurist toegewezen die zich verdiept in uw zaak, u adviseert over een oplossing en u kan bijstaan bij eventuele gerechtelijke procedures. Zijn er andere specialisten nodig? Dan schakelt onze jurist deze voor u in.
 • Een vast aanspreekpunt tijdens de behandeling van uw zaak
 • In het 1e gesprek hoort u of uw zaak kans van slagen heeft
 • Dekt ook proces- en incassokosten
Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering intro

Onze Rechtsbijstandverzekering Zakelijk

Stel dat u een grote opdracht heeft afgerond. Maar uw opdrachtgever weigert te betalen. Of u heeft een conflict met een leverancier over een contract. Dan is juridische hulp soms nodig. Met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van zakelijke rechts­bijstand bij een juridisch geschil. Bijvoorbeeld met leveranciers, medewerkers of afnemers. Ook bent u verzekerd van onafhankelijke juridische hulp van de specialisten van Achmea Rechts­bijstand.

Verzekerd in de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering

Wel verzekerd

 • Onbeperkt rechtsbijstand door de juridische specialisten van Achmea Rechtsbijstand
 • Vergoeding van externe deskundigen uit het eigen netwerk van Achmea Rechtsbijstand tot € 30.000,-. Ook proceskosten, arbitragekosten of mediation
 • Rechtsbijstand bij een geschil over een handelsnaam of domeinnaam
 • Rechtsbijstand als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer
 • Verkeerszaken over de hele wereld zijn verzekerd
 • Gaat het om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij een advocaat of juridisch deskundige naar eigen keuze tot een bedrag van € 10.000,-

Niet verzekerd

 • Een geschil dat u al had voor het begin van de verzekering. Of een geschil dat ontstaat binnen de wachttijd
 • Juridische hulp bij een conflict over een verkeersovertreding
 • Juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden
 • Juridische hulp bij een zakelijk conflict buiten Nederland
 • Opzet of schuld
 • Gaat het niet om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij de kosten niet als u toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd?  Kijk in onze Polisvoorwaarden Zakelijke Rechtsbijstandverzekering.

Het coronavirus: wat is verzekerd? 

U heeft een Zakelijke Rechtsbijstandverzekering en bent het niet eens met het over­heids­besluit dat u uw bedrijf tijdelijk moet sluiten. Wat is wel en niet verzekerd? Lees het antwoord op de meest gestelde vragen op onze speciale pagina over het coronavirus.

Ook handig om te verzekeren

Deze rechtsbijstandverzekering voor ondernemers heeft een uitgebreide basis­verzekering. U kunt de basisverzekering uitbreiden met 6 rubrieken.

Arbeidsrecht

U krijgt rechtsbijstand als u een geschil heeft over arbeidsrecht.

Bedrijfsvoering

U krijgt rechtsbijstand bij geschillen die de activiteiten van uw bedrijf negatief beïnvloeden.

Bedrijfsvoering Plus

U krijgt zakelijke rechtsbijstand bij geschillen die te maken hebben met uw onder­nemers­risico.

Overheid

U krijgt rechtsbijstand bij een geschil dat te maken heeft met een overheidsbesluit.

Onroerende zaken

U krijgt rechtsbijstand bij een geschil over een onroerende zaak.

Incassobijstand

U krijgt incassobijstand bij een geschil over een niet betaalde rekening.

Vrije advocaatkeuze

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije advocaatkeuze genoemd. Dit geldt in de volgende gevallen:
 • Bij een belangenconflict: dan heeft de tegenpartij ook een rechtsbijstandverzekering en Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil.
 • Als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure.
U kunt in deze gevallen nog steeds kiezen voor een deskundige jurist van Achmea Rechtsbijstand. U bent in deze gevallen ook vrij om voor een andere, externe deskundige te kiezen. Als u besluit om een externe deskundige in te schakelen, neem dan eerst contact met ons op.

Veelgestelde vragen

De juristen van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand helpen u met rechts­bijstand. Is het nodig, dan schakelen we externe deskundigen in.

Nee, dat kan helaas niet. Het onderdeel Basis is verplicht. Verder kunt u zelf kiezen welke onderdelen u verzekert. Heeft u veel medewerkers? Dan maakt u met het onderdeel Arbeidsrecht uw Zakelijke rechtsbijstandverzekering op maat.

Nee, de Zakelijke rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van externe deskundigen tot € 25.000,- per gebeurtenis. De kosten van externe deskundigen bij verkeerszaken (onderdeel van Basis) zijn binnen Europa onbeperkt verzekerd. Buiten Europa is dit tot € 10.000,- per gebeurtenis.

Ja, u mag de Zakelijke rechtsbijstandverzekering op elk gewenst moment sluiten. Alleen het juridische geschil dat u al heeft, is niet verzekerd.

Heeft u naast het onderdeel Basis gekozen voor het onderdeel Bedrijfsvoering Plus? Dan werken onze deskundigen aan een goede oplossing van uw geschil.

Heeft u gekozen voor het onderdeel Incassobijstand? Dan starten we een incasso­procedure. De ondergrens voor incasso is namelijk € 175,-.

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije keuze advocaat genoemd. Dit geldt:

 • als sprake is van een belangenconflict: uw wederpartij heeft ook een rechtsbijstandverzekering en heeft ook Stichting Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil
 • als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure
Als u er in dat geval voor kiest om uw zaak uit handen te geven aan een externe deskundige, bijvoorbeeld een advocaat, schakel deze dan niet zelf in. Neem hiervoor contact op met uw jurist. Stichting Achmea Rechtsbijstand verstrekt de opdracht aan deze externe deskundige.

Ja, de rubriek Arbeidsrecht kan vervallen op de premievervaldatum.

Met de module bedrijfsvoering krijgt u rechtsbijstand bij geschillen die de activiteiten van uw bedrijf negatief beïnvloeden. Heeft u bijvoorbeeld een conflict over de aankoop, ver­vanging of het onderhoud van gebouwen? Of over het terrein of roerende zaken? Dan bent u van juridische hulp verzekerd. Met de module bedrijfsvoering plus krijgt u rechts­bijstand bij geschillen die te maken hebben met uw ondernemersrisico. Bijvoorbeeld als uw klant vindt dat u zich niet aan een afspraak heeft gehouden. Terwijl u vindt dat u dat wel heeft gedaan. Of als u vindt dat een leverancier zich niet houdt aan het contract over de levering van materialen.

Klanten over Centraal Beheer