Rechtsbijstand­verzekering zzp

Als zzp'er verzekerd van juridische hulp

Met een zzp rechtsbijstandverzekering bent u als zzp’er verzekerd van juridische hulp bij zakelijke conflicten. Denk aan de situatie waarin uw leverancier niet levert, of een opdrachtgever weigert te betalen. U kunt dan rekenen op juridische bijstand, zonder zorgen over hoge kosten. 

Bij conflicten met klanten, leveranciers en afnemers
Dekt de kosten van het proces bij verlies
Dekt kosten van het incasseren van openstaande facturen

Juridische hulp en advies bij grote en kleine conflicten

Als zzp’er kan er een meningsverschil ontstaan met uw opdrachtgever of leverancier. Soms moet u hierdoor zelf een factuur incasseren, of een advocaat in de arm nemen. Dit kost vaak veel geld. De rechtsbijstandverzekering voor zzp'ers verzekert u tegen deze juridische kosten. 

Heeft u personeel? Bekijk dan onze speciale Zakelijke Rechtsbijstandverzekering

Wat verzeker ik met een zzp rechts­bijstand­verzekering?

Met een zzpe rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd voor juridische hulp bij een conflict met leveranciers of klanten.

Wel verzekerd

 • Onbeperkt rechtsbijstand door de juridische specialisten van Achmea Rechtsbijstand.
 • Vergoeding van externe deskundigen uit het eigen netwerk van Achmea Rechtsbijstand tot € 50.000,-. Ook proceskosten, arbitragekosten of mediation.
 • Rechtsbijstand bij een geschil over een handelsnaam of domeinnaam.
 • Rechtsbijstand als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.
 • Gaat het om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij een advocaat of juridisch deskundige naar eigen keuze tot een bedrag van € 10.000,-.

Niet verzekerd

 • Een geschil dat u al had voor het begin van de verzekering. Of een geschil dat ontstaat binnen de wachttijd.
 • Juridische hulp bij een conflict over een verkeersovertreding.
 • Juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.
 • Juridische hulp bij een zakelijk conflict buiten Nederland.
 • Opzet of schuld.
 • Gaat het niet om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij de kosten niet als u toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze Polisvoorwaarden Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. Met het informatiedocument vergelijkt u makkelijk onze Zakelijke Rechtsbijstandverzekering met andere aanbieders.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering voor zzp’ers? 

De uiteindelijke hoogte van de premie van uw rechts­bijstand­verzekering hangt af van:

 • De branche waarin u werkt;
 • Uw bruto jaaromzet;
 • Eventuele aanvullende dekkingen.

Is een rechts­bijstand­verzekering verplicht als zzp’er? 

De rechts­bijstand­verzekering is niet verplicht voor zzp’ers, maar wordt wel vaak afgesloten. Iedereen kan namelijk te maken krijgen met een juridisch conflict. Dit is vaak een grote kostenpost, zeker voor zelfstandig ondernemers. En kost vaak erg veel tijd, gedoe en vakkennis.

Is een particuliere rechts­bijstand­verzekering voldoende als zzp’er?
Nee, voor zakelijke juridische conflicten kunt u zich alleen verzekeren met een zakelijke rechts­bijstand­verzekering. Uw particuliere verzekering dekt namelijk niet de kosten van zakelijke geschillen. 

Verschil tussen rechtsbijstand- en aansprakelijkheids­verzekering

Zowel de zzp rechts­bijstand­verzekering als de beroeps- of bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering dekken juridische kosten. Toch werkt de dekking van de verzekeringen anders. Bekijk hieronder het verschil.  

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheids­verzekering

Hiermee bent u verzekerd tegen de juridische kosten die ontstaan als iemand anders u (onterecht) aansprakelijk stelt voor een voorval. Ook wordt de schade van de ander vergoed als u hiervoor aansprakelijk bent. 

Zakelijke rechtsbijstand

Rechtsbijstand­verzekering

Met een rechts­bijstand­verzekering bent u verzekerd voor juridische hulp en advies bij een juridisch geschil met een ander. Bijvoorbeeld als u iemand aansprakelijk wilt stellen, of als u aansprakelijk gesteld wordt. Is het geschil verzekerd op uw aansprakelijkheids­verzekering? Dan zal deze verzekering het probleem behandelen.  

Houd de eigen regie en controle over de re-integratie van uw (ex-)medewerkers en ben zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw medewerkers

De verzekeringen combineren

Veel zzp’ers kiezen ervoor om de verzekeringen te combineren. Wordt u aansprakelijk gesteld dan zal de aansprakelijkheids­verzekering namens u verweer voeren en wanneer nodig de schade vergoeden. Bij andere juridisch conflicten dekt de rechts­bijstand­verzekering de kosten van juridische hulp. 

In welke situaties zoeken de meeste zzp’ers rechts­bijstand? 

Als zzp’er heeft u te maken met verschillende zakelijke relaties, zoals opdracht­gevers en leveranciers. Een fout of menings­verschil kan soms leiden tot een conflict. Bij zzp’ers gebeurt dit het vaakst in onderstaande situaties: 

De meeste juridische conflicten bij zzp’ers ontstaan door klanten die niet (tijdig of volledig) betalen. Zeker in het geval van hoge bedragen moet een zzp’er vaak juridisch actie ondernemen.  
Als zzp’er krijgt u soms te maken met een late of gebrekkige levering van goederen. Het kan gebeuren dat u juridische stappen moet ondernemen om te voorkomen dat het probleem bij u komt te liggen.
Veel zzp’ers werken in een bedrijfs­pand. Stijgt uw huur ineens enorm? Of is er sprake van overlast door gebreken? Dan kan het voorkomen dat u juridische ondersteuning moet inschakelen. 

Veelgestelde vragen aan onze specialisten

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op. Onze specialisten denken graag met u mee. 

Ja, u mag de bedrijfs­rechts­bijstand­verzekering op elk gewenst moment sluiten. Alleen het juridische geschil dat u al heeft, is niet verzekerd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u voor geschillen nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze periode duurt 3 maanden.
Ja. Hulp bij incasso is standaard meeverzekerd met onze Zakelijke Rechts­bijstand­verzekering. We helpen u met rechts­bijstand vanaf het door u gekozen minimum­bedrag. Dit bedrag kiest u zelf en is minimaal € 250,-. Ligt het bedrag van de schade boven het gekozen minimum­bedrag? Dan staan onze juristen voor u klaar. 

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeurs­advocaat of vrije keuze advocaat genoemd. Dit geldt:

- als sprake is van een belangen­conflict: uw wederpartij heeft ook een rechts­bijstandverzekering en heeft ook Stichting Achmea Rechts­bijstand ingeschakeld voor dit geschil

- als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratief­rechtelijke procedure

Als u er in dat geval voor kiest om uw zaak uit handen te geven aan een externe deskundige, bijvoorbeeld een advocaat, schakel deze dan niet zelf in. Neem hiervoor contact op met de Stichting Achmea Rechts­bijstand. Zij verstrekken de opdracht aan deze deskundige. 

Nee, voor het juridische geschil dat u al heeft bent u dan niet verzekerd. Wel kunt u terecht bij de ondernemerswinkel voor hulp bij lopende geschillen.
Judith
Judith Janssen-van der Voort
Specialist Zakelijke Schade­verzekeringen

Vragen? Neem gerust contact op