Is een arbeids­ongeschiktheids­verzekering verplicht voor zzp’ers?

Wij leggen het u graag uit

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Er wordt verwacht dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering een wettelijke verplichte zzp verzekering zal worden tussen 2027 en 2029. Het wetsvoorstel wordt nu voorbereid en wordt in het voorjaar van 2024 verwacht. Hierin wordt duidelijk wanneer zelfstandigen wel of geen recht hebben op een uitkering.

Update mei 2024:

Op 24 april 2024 heeft demissionair minister Van Gennip (SZW) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om de ‘drempelfunctievariant’ op te nemen in het wetsvoorstel. Van Gennip vindt dat deze variant beter aansluit op de voorwaarden dat het voorstel uitlegbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Met deze brief brengt ze inzicht in de laatste stand van zaken.

Het vervolg

Eerst zal het wetsvoorstel worden afgemaakt door demissionair minister Van Gennip. De volgende fase zal zijn dat UWV en Belastingdienst het gehele wetsvoorstel toetsen op uitvoerbaarheid en wordt het voorstel voor internetconsultatie uitgezet. Door internetconsultatie krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren.

Update augustus 2023:

Door de val van het huidige kabinet is het nu niet duidelijk of dit voorstel wordt opgepakt of uitgesteld tot er een nieuw kabinet is aangewezen. Zodra hier meer duidelijk over is, vindt u dat op deze pagina.

Voor wie gaat de verplichte AOV gelden?

De AOV wordt verplicht voor:

  • IB-ondernemers, ondernemers met of zonder personeel;
  • Meewerkende echtgenoten van IB-ondernemers;
  • Zelfstandigen in de agrarische sector.

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en resultaatgenieters vallen voor nu nog niet onder verplichte AOV.

Wanneer wordt de AOV verplicht?

Er wordt verwacht dat de ingangsdatum van de verplichte AOV zal liggen tussen 2027 en 2029. De bedoeling is dat de conceptwetgeving in de zomer van 2024 klaar is.

Waarom wordt de AOV verplicht?

De belangrijkste reden is dat zzp’ers en ondernemers straks beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Maar hier zit nog meer achter.

Werknemers zouden nu een oneerlijke concurrentiestrijd met zelfstandigen voeren. Veel zelfstandigen hebben zich niet altijd verzekerd. Ze zijn daarom relatief goedkoop voor werkgevers vergeleken met personeel in loondienst. Daarom vinden de vakbonden de verplichte AOV voor zzp’ers noodzakelijk. Vakbonden en politieke partijen willen al jaren dat een verplichte arbeidsongeschiktheids­verzekering voor zzp’ers komt.

Er zijn weinig of minder financiële zekerheden voor zelfstandigen als ze arbeidsongeschikt raken. Als zzp’er kunt u niet altijd rekenen op de overheid als u door arbeids­ongeschiktheid geen inkomen meer heeft. Met een verplichte AOV is er meer financiële zekerheid voor zzp’ers.

Wat kost de verplichte AOV en de AOV van Centraal Beheer?

Onze gemiddelde AOV zzp kost €1,56 bruto per gewerkt uur. Dit bedrag kan hoger of lager worden, afhankelijk van uw keuzes. U kiest onder andere de eigenrisicoperiode, de hoogte van uw uitkering en eindleeftijd. Ook het bedrag dat u wil verzekeren kiest u zelf. Dit hangt af van hoeveel uitkering u nodig denkt te hebben. Bereken uw kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De premie voor de verplichte AOV van de overheid zal waarschijnlijk tussen de 7,5% en 8% van het inkomen zijn. Heeft u dus een inkomen van €5.000,- per maand, dan liggen de kosten voor de verplichte AOV tussen de € 375,- en € 400,- per maand.

Veelgestelde vragen aan onze specialisten

Wij bieden verschillende opties voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) aan. Zo kunt u de keuze maken die het beste bij uw situatie past. Lees ook de feiten en fabels over de AOV om u te helpen bij het kiezen van uw AOV.

Verzekerd op basis van gangbare arbeid

Met de verplichte AOV van de overheid bent u verzekerd op basis van gangbare arbeid. Dan wordt er gekeken naar of u kan werken in het algemeen. Er wordt geen rekening gehouden met uw beroep, opleiding en werkervaring. Er wordt gekeken naar welk werk u nog wel kunt uitvoeren tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

Verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid

Met onze AOV bent u verzekerd op basis van beroeps­arbeidsongeschiktheid. Dan kijken we alleen naar het werk wat u heeft verzekerd binnen uw bedrijf. U hoeft dan geen andere werkzaamheden bij een ander bedrijf te gaan doen tijdens uw arbeidsongeschiktheid. De beroeps­arbeidsongeschiktheid is een bredere vorm van u verzekeren dan gangbare arbeid.

• Een uitkering van maximaal €1.934,- bruto per maand (minimumloon 2023).

• De premie is circa €221,- bruto per maand. De AOV premie is aftrekbaar. 

• De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering, inclusief de keuring.

• Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dat betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog uit zou kunnen voeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.

• De wachttijd (eigenrisicoperiode) is 52 weken.

• Zzp’ers die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben of zzp’ers die kiezen voor een AOV bij een verzekeraar krijgen hoogstwaarschijnlijk vrijstelling. Maar alleen als het een AOV is met een langlopende uitkeringsduur.

Ja voor ondernemers met een eenmanszaak is de AOV-premie fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u tussen de 35% en 52% terug.