Is een arbeids­ongeschiktheids­verzekering verplicht voor zzp’ers?

Wij leggen het u graag uit

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp bent u als zelfstandig ondernemer zeker van inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Maar is het ook verplicht? Op dit moment is er (nog) geen verplichte AOV voor zzp’ers. Dit gaat wel veranderen.

Er wordt verwacht dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering een wettelijk verplichte zzp verzekering zal worden tussen 2027 en 2029. Zelfstandigen met of zonder personeel zijn dan verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit blijk uit een brief die minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 3 april heeft geschreven aan de Tweede Kamer.

Update augustus 2023:

Door de val van het huidige kabinet is het nu niet duidelijk of dit voorstel wordt opgepakt of uitgesteld tot er een nieuw kabinet is aangewezen. Zodra hier meer duidelijk over is, vindt u dat op deze pagina.

Voor wie gaat de verplichte AOV gelden?

De AOV wordt verplicht voor:

  • IB-ondernemers, ondernemers met of zonder personeel;
  • Meewerkende echtgenoten van IB-ondernemers;
  • Zelfstandigen in de agrarische sector.

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en resultaatgenieters vallen voor nu nog niet onder verplichte AOV.

Wanneer wordt de AOV verplicht?

Er wordt verwacht dat de ingangsdatum van de verplichte AOV zal liggen tussen 2027 en 2029. De bedoeling is dat de conceptwetgeving in de zomer van 2024 klaar is.

Waarom wordt de AOV verplicht?

De belangrijkste reden is dat zzp’ers en ondernemers straks beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Maar hier zit nog meer achter.

Werknemers zouden nu een oneerlijke concurrentiestrijd met zelfstandigen voeren. Veel zelfstandigen hebben zich niet altijd verzekerd. Ze zijn daarom relatief goedkoop voor werkgevers vergeleken met personeel in loondienst. Daarom vinden de vakbonden de verplichte AOV voor zzp’ers noodzakelijk. Vakbonden en politieke partijen willen al jaren dat een verplichte arbeidsongeschiktheids­verzekering voor zzp’ers komt.

Er zijn weinig of minder financiële zekerheden voor zelfstandigen als ze arbeidsongeschikt raken. Als zzp’er kunt u niet altijd rekenen op de overheid als u door arbeids­ongeschiktheid geen inkomen meer heeft. Met een verplichte AOV is er meer financiële zekerheid voor zzp’ers.

Wat kost de verplichte AOV en de AOV van Centraal Beheer?

Onze gemiddelde AOV zzp kost €1,56 bruto per gewerkt uur. Dit bedrag kan hoger of lager worden, afhankelijk van uw keuzes. U kiest onder andere de eigenrisicoperiode, de hoogte van uw uitkering en eindleeftijd. Ook het bedrag dat u wil verzekeren kiest u zelf. Dit hangt af van hoeveel uitkering u nodig denkt te hebben. Bereken uw kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De premie voor de verplichte AOV van de overheid zal waarschijnlijk tussen de 7,5% en 8% van het inkomen zijn. Heeft u dus een inkomen van €5.000,- per maand, dan liggen de kosten voor de verplichte AOV tussen de € 375,- en € 400,- per maand.

Wat bespreken we in een oriëntatiegesprek?

Welke onderwerpen kunnen we bijvoorbeeld bespreken?

Uw persoonlijke en financiële situatie bepaalt vaak welke AOV bij u past. En iedere situatie is anders. Wij leggen u graag uit welke keuzes u kunt maken bij het afsluiten van onze AOV. En wat Centraal Beheer u te bieden heeft.
  • Uw persoonlijke situatie. Uw leeftijd en beroep hebben invloed op uw premie en de eindleeftijd. Dat is de leeftijd tot wanneer de AOV u dekking geeft. Wist u bijvoorbeeld dat bepaalde beroepen een maximale eindleeftijd hebben?
  • Regels rondom arbeidsongeschiktheid. Centraal Beheer keurt u bij arbeidsongeschiktheid alleen op uw beroep. U krijgt dus een uitkering als u uw huidige werk niet meer kunt doen.
  • Mogelijkheden om de AOV betaalbaar te houden. Kiest u voor een kortlopende of langlopende uitkering? Welke kortingen kunt u krijgen? En hoe werkt de aftrek van de belasting?

Veelgestelde vragen aan onze specialisten

Wij bieden verschillende opties voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) aan. Zo kunt u de keuze maken die het beste bij uw situatie past. Lees ook de feiten en fabels over de AOV om u te helpen bij het kiezen van uw AOV.

Verzekerd op basis van gangbare arbeid

Met de verplichte AOV van de overheid bent u verzekerd op basis van gangbare arbeid. Dan wordt er gekeken naar of u kan werken in het algemeen. Er wordt geen rekening gehouden met uw beroep, opleiding en werkervaring. Er wordt gekeken naar welk werk u nog wel kunt uitvoeren tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

Verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid

Met onze AOV bent u verzekerd op basis van beroeps­arbeidsongeschiktheid. Dan kijken we alleen naar het werk wat u heeft verzekerd binnen uw bedrijf. U hoeft dan geen andere werkzaamheden bij een ander bedrijf te gaan doen tijdens uw arbeidsongeschiktheid. De beroeps­arbeidsongeschiktheid is een bredere vorm van u verzekeren dan gangbare arbeid.

• Een uitkering van maximaal €1.934,- bruto per maand (minimumloon 2023).

• De premie is circa €221,- bruto per maand. De AOV premie is aftrekbaar. 

• De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering, inclusief de keuring.

• Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dat betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog uit zou kunnen voeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.

• De wachttijd (eigenrisicoperiode) is 52 weken.

• Zzp’ers die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben of zzp’ers die kiezen voor een AOV bij een verzekeraar krijgen hoogstwaarschijnlijk vrijstelling. Maar alleen als het een AOV is met een langlopende uitkeringsduur.

Ja voor ondernemers met een eenmanszaak is de AOV-premie fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u tussen de 35% en 52% terug.