Moeder en zoon lopen richting hun appartement

Opstalverzekering VvE

Verzeker schade aan uw appartementen­gebouw

  • Snelle en deskundige hulp bij schade
  • Premiekorting als u aangesloten bent bij VvE Belang
  • Zonnepanelen meeverzekeren is mogelijk

Uw VvE op maat verzekerd met onze gebouwen­verzekering

Met de Opstalverzekering VvE van Centraal Beheer verzekert u schade aan uw appartementengebouw. Bijvoorbeeld schade die ontstaat door een storm. Of wanneer u een lekkage heeft of brand door kortsluiting. Ook bij een inbraak is de schade verzekerd als het gebouw is opengebroken.

Wist u dat een opstalverzekering verplicht is? Wij nemen u met onze Opstalverzekering VvE veel zorg uit handen.

Heeft u vragen over de premie­berekening van onze VvE verzekering? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een offerte? Of het afsluiten van een polis? Neem dan gerust contact met ons op. Onze VvE-specialisten helpen u graag. U bereikt ons op werkdagen op (055) 579 8115. Of stuur een e-mail naar vve.beheer@centraalbeheer.nl.

Dekkingen in onze Opstalverzekering VvE

Schade aan uw gebouw kan veel oorzaken hebben. Met onze Opstalverzekering VvE bent u voor veel van die oorzaken verzekerd. Toch blijven er altijd plotselinge gebeurtenissen over die niet in deze voorwaarden staan. Wilt u meer zekerheid? Kies dan voor de dekking Totaal. Dan verzekeren we ook schade door andere plotselinge gebeurtenissen. 

Uitgebreid

Totaal

Inbraak en diefstal
Brand, rook of roet, blikseminslag, ontploffing
Storm, hagel, neerslag
Leidinglekkage
Plotselinge gebeurtenissen
Niet-lichtdoorlatend glas (bv. gevelplaten)

Losse dekkingen voor Uitgebreid en Totaal
- Glasschade
- Milieuschade

Niet verzekerd
- Overstroming van een primaire waterkering
- Aardbeving
- Fraude of roekeloosheid door de verzekerde

Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Bekijk onze Polisvoorwaarden Opstalverzekering VvE
Is een gebeurtenis niet in de voorwaarden uitgesloten? Dan is het binnen de dekking Totaal verzekerd.

Onze Opstalverzekering VvE in 1 overzicht?
Bekijk de verzekeringskaart

Herbouwwaarde

Hoeveel kost het om een appartementen­gebouw opnieuw te bouwen? Dat is na een brand vaak lastig te bepalen. Zorg dus dat de VvE altijd weet hoe hoog de herbouw­waarde is. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw in oorspronkelijke staat te herstellen. Dit staat los van de marktwaarde of verkoopwaarde.

Wilt u een bestaand gebouw verzekeren? 

Neem dan de herbouwwaarde over uit uw huidige of vorige polis. Of uit een taxatie­rapport dat niet ouder is dan 6 jaar. Let hierbij op dat u de herbouw­waarde inclusief fundering neemt. U kunt voor de premieberekening de herbouw­waarde ook schatten. Bij het sluiten van de verzekering bent u dan direct verzekerd.

Garantie tegen onderverzekering

Onderverzekering kan grote gevolgen hebben. Stel dat een VvE de herbouwwaarde 20% te laag heeft ingeschat. Dan krijgt men bij schade ook 20% minder uitbetaald. Het tekort moeten de eigenaren zelf betalen. Dat kan snel oplopen. Bij een schade van € 400.000,- is dit al € 80.000,-.

U kunt de herbouwwaarde laten bepalen door Centraal Beheer. Dan krijgt u een garantie tegen onderverzekering. Blijkt bij schade dat de herbouwwaarde door ons te laag is ingeschat? Dan krijgt u toch het hele schadebedrag uitbetaald. Zo loopt u geen risico. Dat is een gerust gevoel.

Heeft uw VvE een waardebepaling van een andere verzekeraar? En is die niet ouder dan 3 jaar? Ook dan is garantie tegen onderverzekering mogelijk.

Herstel in natura

Wij maken het u graag gemakkelijk. Daarom kunt u bij ons kiezen voor herstel in natura. We kijken wat de schade is en zorgen eventueel voor noodvoorzieningen. Een gekwalificeerd bedrijf maakt een afspraak met de eigenaar van het appartement waar schade aan is. Hij herstelt de schade. En wij betalen de rekening als de schade gedekt is. 

Glasschade

Een kapotte ruit, gebroken glas in een balkonafscheiding. Met de dekking Glasschade bent u verzekerd voor deze schade. Bel met ons, dan regelen wij de schade voor u. Wij schakelen direct een bedrijf voor u in. Of we maken afspraken met u, zodat u zelf de schade kunt laten herstellen.

Milieuschade

Uw gebouw kan schade aan het milieu veroorzaken. Bijvoorbeeld door een lekkend koelsysteem of een opslagtank. De kosten voor sanering en opruimen kunnen dan flink oplopen. De dekking Milieuschade verzekert u tegen die kosten.

Schade veroorzaakt door asbest op het adres van uw VvE is verzekerd onder de Opstalverzekering VvE. Ook als de asbest bijvoorbeeld het grondwater vervuilt. Gebeurt er iets buiten het verzekerde adres waardoor u schade door asbest heeft? Bijvoorbeeld een hevige brand bij de buren waardoor asbest vrijkomt dat uw grond en/of het grondwater verontreinigt? Dan valt dit onder de dekking Milieuschade.

Wat is eigenaarsbelang?

Het eigenaarsbelang zijn individuele woningverbeteringen die gedaan zijn na de oorspronkelijke oplevering van een appartement. Denk aan een keuken of badkamer die vervangen wordt. In de video legt onze VvE specialist uit hoe u dit kunt verzekeren.

VvE-specialist Monique Schimmel-Kluin

Wat is eigenaarsbelang?

Veelgestelde vragen

Ja, dit is verplicht. In de splitsingsakte van de VvE staat een splitsingsreglement. Standaard staat hierin dat er een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering moet worden gesloten. Dit is ingeregeld in 1973. In de wet staat de verplichting om het onderwerp verzekeringen te regelen in het reglement.
Meld dit meteen! Dat kunt u dag en nacht doen. Wij zorgen voor snel schadeherstel en snelle afhandeling van de financiën. Schade melden kan via (055) 579 8039 of meld online uw schade.
Het bestuur sluit namens de VvE deze verzekering af na akkoord van de ledenvergadering.
In veel appartementen zitten woningverbeteringen. Dit zijn Individuele aanpassingen die gedaan zijn na de oorspronkelijke oplevering van een appartement. Denk bijvoorbeeld aan een andere keuken en badkamer. Maar ook een vaste vloer en muren die gestuukt zijn. Of een schuifpui naar het balkon die niet standaard in het appartement zit. Dit noemen we eigenaarsbelang. U kunt als VvE dit eigenaarsbelang meeverzekeren in de Opstalverzekering van uw VvE verzekering. Dan weet u zeker dat de schade hieraan goed verzekerd is.

Zonwering valt niet onder eigenaarsbelang. Is de zonwering aangeschaft door de VvE? Dan kunt u dit verzekeren onder de gemeenschappelijke inboedelverzekering. Is de zonwering aangeschaft door een individuele eigenaar? Dan kunnen zij dit verzekeren via de particuliere inboedelverzekering.

Moet de VvE eigenaarsbelang gezamenlijk verzekeren?
De VvE kan ervoor kiezen om eigenaarsbelang mee te verzekeren. Is dit meeverzekerd? Dan is schade hieraan verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Verzekert de VvE eigenaarsbelang niet mee? Dan is het belangrijk dat eigenaren dit zelf regelen via hun eigen (inboedel)verzekering. 

Voorbeeld:
In een keuken die geplaatst na de oorspronkelijke oplevering van het appartement is lekkage ontstaan. Heeft uw VvE eigenaarsbelang niet meeverzekerd? En heeft de eigenaar van het appartement dit niet zelf geregeld via zijn eigen (inboedel)verzekering? Dan wordt de schade aan deze woningverbetering niet vergoed.
De VvE kan zelf kiezen om eigenaarsbelang mee te verzekeren. Is dit meeverzekerd? Dan is schade hieraan verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Verzekert de VvE eigenaarsbelang niet mee? Dan is het belangrijk dat bewoners dit zelf regelen via de eigen (inboedel)verzekering.

Voorbeeld:
U plaatste een nieuwe keuken in uw appartement. Helaas is er door lekkage in uw appartement schade ontstaan aan de keuken. Heeft uw VvE eigenaarsbelang niet meeverzekerd? En heeft u dit niet zelf geregeld via uw eigen (inboedel)verzekering? Dan wordt de schade vergoed op basis van de standaard uitvoering bij de eerste oplevering van het appartement.
Hoeveel kost het om een appartementencomplex opnieuw te bouwen? Dat is na een brand vaak lastig te bepalen. Zorg dus dat de VvE altijd weet hoe hoog de herbouwwaarde is. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw in de oorspronkelijke staat te herbouwen. Dit staat los van de marktwaarde of verkoopwaarde.

U kunt de herbouwwaarde laten bepalen door Achmea Waardebepaling . Dan krijgt u een garantie tegen onderverzekering. Blijkt bij schade dat de herbouwwaarde door ons te laag is ingeschat? Dan krijgt u toch het hele schadebedrag uitbetaald.
Onderverzekering kan grote gevolgen hebben. Stel dat een VvE de herbouwwaarde 20% te laag heeft ingeschat. Dan krijgt men bij schade ook 20% minder uitbetaald. Het tekort moeten de eigenaren zelf betalen. Dat kan snel oplopen. Bij een schade van € 400.000,- is dit al € 80.000,-.
U kunt de waarde van de zonnepanelen bij de herbouwwaarde van het gebouw optellen. Wij vergoeden dan de schade als er iets gebeurt. Voorwaarde is wel dat de schade onder de verzekering valt.
Op www.centraalbeheer.nl/elektrakeuring vindt u alles wat u moet weten over de elektrakeuring. Waarom moet u de keuring bijvoorbeeld laten doen? Wat betekent dit voor uw Gebouwenverzekering? En wat kost het eigenlijk? Lees hier de antwoorden.

Ook handig om te verzekeren

Verplicht

Aansprakelijkheids­verzekering VvE

Verzeker schade die door het gebouw ontstaat aan anderen. Of aan spullen van anderen. Bijvoorbeeld door dakpannen die wegwaaien door een storm. Zowel bewoners als bezoekers zijn verzekerd. 

Inboedelverzekering VvE

Verzeker schade aan de gezamenlijke inboedel van uw VvE. Bijvoorbeeld de spullen in de gezamenlijke ruimtes die door de VvE zijn aangeschaft. Dan krijgt u bij storm, brand of water­schade uw gezamenlijke inboedel vergoed.  

Bestuurdersaansprakelijk­heids­verzekering VvE

Verzeker het risico dat u als VvE-bestuurder loopt met uw privé­vermogen. Bijvoorbeeld bij schade door een verkeerde beslissing van het VvE-bestuur. Of fraude door een medebestuurslid.

Rechtsbijstandverzekering VvE

Verzeker de kosten voor juridische hulp. Voor als uw VvE in conflict raakt. Bijvoorbeeld met een aannemer die zijn werk niet goed gedaan heeft. Wij regelen dan deskundige juridische hulp.