Aansprakelijkheid voor zzp’ers

Als u aansprakelijk wordt gesteld bent u met een particuliere aansprakelijkheids­verzekering niet verzekerd voor schade door bedrijfsmatige werkzaamheden. Met een zakelijke verzekering voor aansprakelijkheid wel. Er zijn 2 soorten aansprakelijkheids­verzekeringen voor zzp'ers: een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheids­verzekering. Met een Zakelijke rechtsbijstandverzekering heeft u recht op juridische hulp bij een conflict.

Vergelijk onze aansprakelijkheids­verzekeringen voor zzp’ers

Bedrijfsaansprakelijkheid

  • Schade door u aan losse spullen
  • Schade door u aan personen
  • Schade door uw product
Voorbeeld: u bent loodgieter en veroorzaakt tijdens het repareren van een kraan per ongeluk waterschade.

Beroepsaansprakelijkheid

  • Financiële schade door beroepsfout
  • Kosten voor verweer en rechtsbijstand
  • Herstel van schade
Voorbeeld: u bent architect en door een foute berekening komt de bouw stil te liggen.

Rechtsbijstand

  • Juridische hulp bij conflicten, leveranciers en afnemers
  • proces- en incassokosten
  • Juridische hulp als uw factuur niet is betaald
Voorbeeld: u heeft een grote klus afgerond en uw opdrachtgever weigert te betalen.
Bekijk verzekering

Is een aansprakelijkheids­verzekering verplicht als zzp’er?  

Soms. In een aantal beroepsgroepen zijn zzp'ers verplicht om een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor notarissen en financieel adviseurs, die te maken hebben met een verplichte beroeps­aansprakelijkheid. U bent als zzp’er niet bij elk beroep verplicht om een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten. Een klein foutje of een arbeidsongeval kan alleen wel een hoge schadeclaim tot gevolg hebben. Zeker als u een risicovol beroep heeft, zoals in de bouw of de juridische sector.

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheids­verzekering voor zzp’ers  

Welke verzekering u als zzp’er nodig heeft om uw aansprakelijkheid te regelen, hangt af van uw werkzaamheden. Is het mogelijk dat u met uw beroep materiële of letselschade aan iemand anders veroorzaakt? Dan is een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering het meest geschikt. Heeft u een adviserend beroep? En is er een kans dat u financiële schade veroorzaakt door onjuist advies of een rekenfout? Dan past een beroepsaansprakelijkheids­verzekering het beste bij u. Of misschien is het zelfs beter om beide verzekeringen af te sluiten.
Nee. Een rechtsbijstands­verzekering vergoedt geen schadeclaims. Wel bent u met een rechtsbijstands­verzekering verzekerd van juridische hulp als u van een klant of een leverancier een schadeclaim krijgt. U kunt dan bijvoorbeeld beroep doen op een advocaat die u in uw zaak bijstaat. Wordt u toch verantwoordelijk gesteld voor de schade en moet u deze vergoeden? Dan vergoedt alleen een aansprakelijkheids­verzekering de kosten.
De hoogte van de premie van een aansprakelijkheids­verzekering voor zzp’ers hangt sterk af van de branche waarin u werkt. In de bouw loopt u bijvoorbeeld meer risico dan wanneer u vanuit huis werkt. Ook het aantal medewerkers, uw jaaromzet en het verzekerd bedrag hebben invloed op uw premie. Door uw gegevens jaarlijks te actualiseren, loopt u geen risico op onderverzekering. Ook handig om te weten: de kosten voor uw beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering zijn fiscaal aftrekbaar voor u als zzp’er.

Aansprakelijkheid zzp

Vergoedt schade onder werktijd

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Tijdens uw werk als zzp'er beschadigt u per ongeluk de laptop van uw klant. Of u geeft een verkeerd advies waardoor uw klant omzetschade heeft. Benieuwd welke verzekeringen u nodig heeft als u aansprakelijk wordt gesteld? Check het direct met onze Keuzehulp.
Aansprakelijkheid zzp