Aansprakelijkheid zzp

Vergoedt schade onder werktijd

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Tijdens uw werk als zzp'er beschadigt u per ongeluk de laptop van uw klant. Of u geeft een verkeerd advies waardoor uw klant omzetschade heeft. Stel u wordt aansprakelijk gesteld. Waar moet u dan precies rekening mee houden?
Aansprakelijkheid zzp

Bedrijfs­aansprakelijkheid

Als u aansprakelijk wordt gesteld bent u met een particuliere aansprakelijkheids­verzekering niet verzekerd voor schade door bedrijfsmatige werkzaamheden. Met een zakelijke verzekering voor aansprakelijkheid wel. Er zijn 2 soorten aansprakelijkheids­verzekeringen voor zzp'ers: een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheids­verzekering.

Het verschil tussen een bedrijfs- en een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering

Een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering dekt de schade die u tijdens uw werk als zzp’er veroorzaakt aan personen of spullen van anderen. Bijvoorbeeld de laptop van een klant die u per ongeluk beschadigt. Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering dekt de schade door beroepsfouten. Bijvoorbeeld door het geven van een verkeerd advies of een berekeningsfout met financiële schade tot gevolg. Deze verzekering is vooral nuttig voor zzp’ers met een adviesrol, zoals architecten en ingenieurs.

Is een aansprakelijkheids­verzekering verplicht als zzp’er?  

Soms. In een aantal beroepsgroepen zijn zzp'ers verplicht om een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor notarissen en financieel adviseurs, die te maken hebben met een verplichte beroeps­aansprakelijkheid. U bent als zzp’er niet bij elk beroep verplicht om een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten. Een klein foutje of een arbeidsongeval kan alleen wel een hoge schadeclaim tot gevolg hebben. Zeker als u een risicovol beroep heeft, zoals in de bouw of de juridische sector.

Vergelijk onze aansprakelijkheids­verzekeringen voor zzp’ers

Bedrijfsaansprakelijkheid

  • schade door u aan anderen
  • schade door uw product
  • milieuschade

Beroepsaansprakelijkheid

  • financiële schade door beroepsfout
  • kosten voor verweer en rechtsbijstand
  • herstel van schade

"Een particuliere aansprakelijkheids­verzekering is voor een zzp’er niet voldoende” 

“Als u bijvoorbeeld de laptop beschadigt van een klant, dan bent u als zzp’er met alleen een particuliere aansprakelijkheids­verzekering hiervoor niet verzekerd. Een zakelijke aansprakelijkheids­verzekering dekt schade onder werktijd wel. Meer weten? Ik help u graag?"

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheids­verzekering voor zzp’ers  

Welke verzekering u als zzp’er nodig heeft om uw aansprakelijkheid te regelen, hangt af van uw werkzaamheden. Is het mogelijk dat u met uw beroep materiële of letselschade aan iemand anders veroorzaakt? Dan is een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering het meest geschikt. Heeft u een adviserend beroep? En is er een kans dat u financiële schade veroorzaakt door onjuist advies of een rekenfout? Dan past een beroepsaansprakelijkheids­verzekering het beste bij u. Of misschien is het zelfs beter om beide verzekeringen af te sluiten.
Nee. Een rechtsbijstands­verzekering vergoedt geen schadeclaims. Wel bent u met een rechtsbijstands­verzekering verzekerd van juridische hulp als u van een klant of een leverancier een schadeclaim krijgt. U kunt dan bijvoorbeeld beroep doen op een advocaat die u in uw zaak bijstaat. Wordt u toch verantwoordelijk gesteld voor de schade en moet u deze vergoeden? Dan vergoedt alleen een aansprakelijkheids­verzekering de kosten.
De hoogte van de premie van een aansprakelijkheids­verzekering voor zzp’ers hangt sterk af van de branche waarin u werkt. In de bouw loopt u bijvoorbeeld meer risico dan wanneer u vanuit huis werkt. Ook het aantal medewerkers, uw jaaromzet en het verzekerd bedrag hebben invloed op uw premie. Door uw gegevens jaarlijks te actualiseren, loopt u geen risico op onderverzekering. Ook handig om te weten: de kosten voor uw beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering zijn fiscaal aftrekbaar voor u als zzp’er.