Het verschil tussen beroeps­aansprakelijkheid en bedrijfs­aansprakelijkheid

De belangrijkste verschillen op een rij

Veel ondernemers vinden bedrijfs- en beroeps­aansprakelijkheid op elkaar lijken. Toch zijn er belangrijke verschillen. We zetten ze voor u op een rij. Zo weet u precies welke risico’s u wilt verzekeren voor uzelf en uw bedrijf. En weet u welke zakelijke aansprakelijkheids­verzekering u nodig heeft.

Wat is bedrijfs­aansprakelijkheid?

Bij bedrijfs­aansprakelijkheid gaat het om schade die u, uw medewerkers, producten of diensten veroorzaken bij anderen.

  • Dit kan materiële schade zijn: u of uw medewerker stoot bijvoorbeeld een kostbare vaas om bij een klant.
  • Of letselschade: uw klant breekt zijn pols door het vallen over uw werkapparatuur.

Wat is beroeps­aansprakelijkheid?

Bij beroeps­aansprakelijkheid maakt u een beroepsfout waardoor schade ontstaat. Deze vorm van aansprakelijkheid heeft altijd direct met uw beroep te maken. Bijvoorbeeld:

  • U geeft als consultant een verkeerd advies.
  • U heeft als architect een verkeerde berekening gemaakt waardoor de bouw stil komt te liggen.

Het gaat bij beroeps­aansprakelijkheid om financiële schade. Ook wel vermogensschade genoemd. Denk aan de kosten van het bouwproject die oplopen.

Wie loopt een risico op bedrijfs- of beroeps­aansprakelijkheid? 

Alle ondernemers lopen het risico op bedrijfs­aansprakelijkheid. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Hoe groot het risico is, verschilt per branche en per bedrijf. Beroeps­aansprakelijkheid is een risico voor ondernemers die een beroep hebben waarbij het gaat om adviseren, denken en berekenen. Denk aan adviseurs, architecten, ingenieurs en boekhouders. Zij lopen het risico om financiële schade te veroorzaken door een beroepsfout.

Uw aansprakelijk­heids­risico’s verzekeren

Niet elke ondernemer loopt dezelfde aansprakelijkheid­srisico’s. Daarom zijn beroeps­aansprakelijkheid en bedrijfs­aansprakelijkheid apart te verzekeren. Hieronder ziet u in 1 oogopslag wat u verzekert per verzekering en voor wie de verzekering handig is.

Beroeps­aansprakelijksheid­verzekering (BAV)

  • Schade door een beroepsfout
  • Financiële schade
  • Voor adviserende ondernemers
Meer over de BAV

Bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering (AVB)

  • Schade aan anderen
  • Materiële schade en letselschade
  • Voor alle ondernemers
Meer over de AVB

De verschillen in de praktijk

Dit verzekert u onder andere met een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering (AVB) en een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering (BAV).

Schade aan personen

Aansprakelijk voor de verbrijzelde voet

Uw medewerker laat tijdens een uitleg gereedschap op de voet van de klant vallen. De klant stelt u als werkgever aansprakelijk voor zijn verbrijzelde voet. Gelukkig heeft u een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering.

Schade aan spullen

Brandschade in het gebouw van uw klant

U bent ingehuurd voor een feest om de catering te verzorgen. U zet de vlam van uw warmtebak te hoog waardoor er brand ontstaat. Het gebouw loopt brandschade op. U wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Gelukkig heeft u een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering.

Financiële schade

Niet op tijd om goedkeuring gevraagd

Als interim-manager bent u verantwoordelijk voor een reorganisatie. U vergeet op tijd goedkeuring te vragen bij de ondernemersraad. De reorganisatie wordt uitgesteld en u wordt aansprakelijk gesteld voor de extra kosten. Gelukkig heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering.

Financiële schade

Een verkeerd behandelplan

Als fysiotherapeut stelt u een behandelplan op voor een cliënt. U houdt hierbij geen rekening met de leeftijd van de klant. Het behandelplan slaat niet aan en de revalidatie duurt langer dan verwacht. De cliënt stelt u aansprakelijk voor de gemiste inkomsten. Gelukkig heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering.

Illustratie voorbeelden aansprakelijkheid