Bellende vrouw met laptop

Wat doet een case­manager bij verzuim?

Bij verzuim bent u als werkgever verantwoordelijk voor alle re-integratie­stappen van uw medewerker. Gelukkig hoeft u dit niet altijd alleen te doen. Zo kan een case­manager u helpen bij alle stappen en verplichtingen. Ontdek hier hoe dat werkt.
3 jun 2020 4 minuten

De rol van de casemanager bij verzuim

De casemanager helpt u als werkgever bij de re-integratie van een verzuimende medewerker. Daarbij zorgt hij of zij voor het contact tussen u, de medewerker en andere betrokken partijen. Ook let de casemanager erop dat daarbij alle stappen van de Wet verbetering poortwachter  gevolgd worden.

Met een casemanager bent u dus een stuk minder tijd kwijt aan de begeleiding van de re-integratie van een langdurig zieke medewerker. Een casemanager heeft alle kennis om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo hoeft u de kennis niet zelf in huis te hebben. Dan kunt u uw kennis en alle tijd in uw bedrijf steken. Kiest u voor de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer? Dan is een casemanager standaard inbegrepen.

De taken van een casemanager bij verzuim

De casemanager kunt u zien als de regisseur tussen u als werkgever, uw medewerker en andere betrokken professionals. Er zijn verschillende taken waarmee de casemanager alle partijen begeleidt en samenbrengt. Het onderstaande takenpakket van een casemanager bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering is hier een voorbeeld van.

Wist u dat u als werkgever vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht verschillende stappen moet volgen bij verzuim? De casemanager helpt u als contactpersoon en expert bij deze stappen. Denk hierbij aan het inplannen van afspraken en ervoor zorgen dat alle verplichte acties tijdig worden uitgevoerd.

Het verschilt per werkgever en specifieke situatie hoe de rol van de casemanager eruitziet. Zo kan een casemanager ondersteunen met:

 • Het geven van advies als expert op het gebied van verzuim.
 • Het letten op de voortgang van het re-integratieproces.
 • Het (in concept) opstellen van verplichte re-integratiedocumenten zoals het Plan van Aanpak, de eerstejaarsevaluatie en het re-integratiedossier.
 • Het inschakelen van professionals en/of interventie­bedrijven. Denk hierbij aan een arbeidsdeskundige, mediator of tweede spoor re-integratie traject.

Naast alle praktische zaken die u moet regelen, wilt u tijdens de verzuimperiode uw medewerker natuurlijk zo goed mogelijk helpen bij het herstel. De casemanager helpt u ook hiermee.

Zo zorgt de casemanager dat uw medewerker op de hoogte blijft van alle stappen van het re-integratietraject en de tussentijdse voortgang. Van de ziekmelding in het begin tot aan het einde van de loondoorbetalingsplicht. Dat scheelt u een hoop werk.

De rol van de casemanager naar de medewerker kan verschillen per bedrijf en situatie. Voorbeelden van mogelijke taken zijn:

 • Het proactief begeleiden van de medewerker door alle stappen van de Wet verbetering poortwachter.
 • De medewerker op de hoogte brengen van zijn of haar plichten en mogelijkheden.
 • Ondersteunen bij het re-integratieplan. Denk aan het omzetten van het advies van de bedrijfsarts naar concrete stappen.
 • De mogelijke financiële gevolgen van (langdurige) ziekte en eventuele arbeidsongeschikt­heid (WIA-regelingen) verduidelijken.

Voor een goede re-integratie zijn korte lijntjes met de bedrijfsarts belangrijk. Tijdens het re-integratietraject helpt de casemanager u hierbij door regelmatig contact te houden en de voortgang met u af te stemmen. Ook zet de casemanager het advies van de bedrijfsarts om naar concrete vervolg­stappen.

Hoewel de casemanager regelmatig contact heeft met de bedrijfsarts, werkt de casemanager niet voor de bedrijfsarts. De eindverantwoordelijkheid voor het medische deel van de begeleiding ligt altijd de bedrijfsarts. Omdat de bedrijfsarts een medisch beroepsgeheim heeft, kunt u tijdens de re-integratie ook niet alle informatie opvragen over uw medewerker.

Voorbeelden van contact­momenten tussen u, de casemanager en de bedrijfsarts:

 • De casemanager praat u en de medewerker met regelmaat bij over de voortgang van het re-integratiedossier.
 • Lukt het uw medewerker toch niet om weer te starten met werken? Dan gaat de casemanager hierover in gesprek met de bedrijfsarts en brengt u regelmatig op de hoogte van de voortgang.
 • De casemanager gaat in overleg met de bedrijfsarts over het inzetten van dienstverleners voor de re-integratie en overlegt dit met u.
 • De casemanager geeft zowel u als uw medewerker – in overleg met de bedrijfsarts – een advies over het aanvragen van een deskundigen­oordeel bij UWV. Dit is een vrijblijvend advies vanuit UWV over de voortgang van de integratie.

Bij de re-integratie van een zieke medewerker komen vaak meerdere partijen kijken, elk met een aparte rol. De regie houden op verzuim kan daardoor lastig zijn. De casemanager is hiervoor uw ‘spin in het web’. Zo schakelt (wanneer nodig) de casemanager andere professionals in voor het re-integratietraject van uw medewerker. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een interventie.

De casemanager volgt actief de interventies van deze professionals en helpt zowel u als uw medewerker bij het uitvoeren van de adviezen.
Een casemanager mag bijvoorbeeld altijd vragen hoe het gaat met de medewerker en hoe lang diegene verwacht ziek te zijn. 

Wat mag een casemanager wel en niet vragen?

Wanneer een medewerker verzuimt, is uw casemanager direct bij hem of haar betrokken. De casemanager houdt bijvoorbeeld regelmatig een vinger aan de pols door te vragen naar de voortgang. Wel zijn er wettelijk regels verbonden aan wat zowel de casemanager als de werkgever mag vragen aan een medewerker.

Een casemanager mag bijvoorbeeld altijd vragen hoe het gaat met de medewerker en hoe lang diegene verwacht ziek te zijn. Ook praktische vragen over bereikbaarheid tijdens de ziekte en eventuele zaken die overgenomen moeten worden door collega’s zijn toegestaan. Een casemanager krijgt zo voldoende zicht op de situatie en is daarmee ook in staat om de medewerker in de revalidatie te ondersteunen.

Vanwege de privacyregelgeving mag een casemanager over een aantal zaken geen vragen stellen. Denk bijvoorbeeld aan het vragen naar de reden achter het verzuim. Of vragen over eventueel geplande doktersbezoeken.

Wat is verzuim­management?

Verzuim­management is het beheren en verminderen van ziekteverzuim binnen organisaties. Dit draait om het houden van de regie op alle stappen van verzuim. Denk aan de registratie van afwezigheid, het opstellen van beleid, het nemen van preventieve maatregelen tot aan re-integratie­trajecten met een casemanager. Belangrijke onderdelen van verzuim­management zijn het hebben van een verzuimbeleid en het opstellen van een verzuimprotocol.

Regie op verzuim met de case­managers van Centraal Beheer

De casemanagers die zijn gekoppeld aan de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer zijn gecertificeerde en geregistreerde onafhankelijke professionals. Ze voeren hun werk altijd uit binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Het is toegestaan dat de casemanager in dienst is van het re-integratiebedrijf van de verzekeraar of re-integratieafdeling.