Christian Klein, inkomensadviseur, zit op een stoel. Hij vertelt u wat eigenrisicodrager zijn kan betekenen.

CFO kan besparen op de WGA-premie door eigenrisicodrager te worden

CFO’s doen er goed aan om 2 keer per jaar hun verzekeringen voor medewerkers te bekijken. “Als CFO kun je hierop vaak besparen”, vertelt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen bij Centraal Beheer.
24 okt 2022 4 minuten

Zelf controle over de WGA-uitkering

Bedrijven kunnen zelf kiezen hoe ze hun medewerkers verzekeren tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid oftewel voor de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Klein: “Je kunt kiezen voor een publieke verzekering bij UWV. Je betaalt dan premie aan de Belastingdienst. Raakt een voormalige of huidige medewerker gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt, met kans op herstel, dan krijgt hij na twee jaar een WGA-uitkering van UWV.”

Een werkgever kan er ook voor kiezen eigenrisico­drager te worden. Klein: “Dan stap je uit het publieke bestel. Je betaalt dan geen premie meer aan de Belastingdienst, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan de medewerkers. Ook voor de re-integratie van medewerkers ben je niet meer afhankelijk van UWV. Maar je loopt dan natuurlijk wel een financieel risico. Voor dit risico en de ondersteuning bij preventie en re-integratie kan de werkgever zich verzekeren. Bijvoorbeeld met een WGA Eigen­risicodrager­verzekering.

Christian Klein is Adviseur inkomensverzekeringen bij Centraal Beheer

Niet meer inzichtelijk

“Als je te weinig naar de situatie met al dan niet langdurige arbeidsongeschikten kijkt, dan kan dat leiden tot hoge kosten”, legt Klein uit. “Omdat je dan niet meer inzichtelijk hebt hoeveel arbeids­ongeschikten er zijn, waar ze zitten in het traject van re-integratie en waar eventuele financiële risico’s zitten.” Klein raadt CFO’s aan de situatie twee keer per jaar tegen het licht te houden. “Dan kun je ook beslissen of het beter is om eigenrisicodrager te zijn of niet. Dat uitstappen of terugkeren in het publieke bestel kan twee keer per jaar. Op 1 januari en op 1 juli. Als werkgever moet je het uitstappen of terugkeren dertien weken van tevoren aangeven bij de Belastingdienst. Dus vóór 1 oktober of 1 april.

Klein verwacht dat veel werkgevers uitstappen uit het publieke bestel. “Het voordeel is dat je als finance en HR het heft rondom dit risico zelf in handen kan nemen, geholpen door een verzekeraar. Dat zelf in handen nemen, samen met een verzekeraar, scheelt vaak enorm in premie. Daarnaast is uit

“Als je te weinig naar de situatie met al dan niet langdurige arbeidsongeschikten kijkt, dan kan dat leiden tot hoge kosten”, legt Klein uit. “Omdat je dan niet meer inzichtelijk hebt hoeveel arbeids­ongeschikten er zijn, waar ze zitten in het traject van re-integratie en waar eventuele financiële risico’s zitten.” Klein raadt CFO’s aan de situatie twee keer per jaar tegen het licht te houden. “Dan kun je ook beslissen of het beter is om eigenrisicodrager te zijn of niet. Dat uitstappen of terugkeren in het publieke bestel kan twee keer per jaar. Op 1 januari en op 1 juli. Als werkgever moet je het uitstappen of terugkeren dertien weken van tevoren aangeven bij de Belastingdienst. Dus vóór 1 oktober of 1 april.

Klein verwacht dat veel werkgevers uitstappen uit het publieke bestel. “Het voordeel is dat je als finance en HR het heft rondom dit risico zelf in handen kan nemen, geholpen door een verzekeraar. Dat zelf in handen nemen, samen met een verzekeraar, scheelt vaak enorm in premie. Daarnaast is uit Onderzoek Effectiviteit WGA-verzekering bij Achmea door SEO Economisch Onderzoek gebleken dat we als verzekeraar sneller dan bij UWV duidelijkheid hebben over arbeidsongeschikten. Dat betekent dat we eerder weten in hoeverre ze arbeidsongeschikt zijn en medewerkers weer sneller aan het werk krijgen.” bij Achmea door SEO Economisch Onderzoek gebleken dat we als verzekeraar sneller dan bij UWV duidelijkheid hebben over arbeidsongeschikten. Dat betekent dat we eerder weten in hoeverre ze arbeidsongeschikt zijn en medewerkers weer sneller aan het werk krijgen.”
Dat zelf in handen nemen, samen met een verzekeraar, scheelt vaak enorm in premie.
Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen

Echt de regie in eigen hand

“Als eigenrisicodrager heeft u zelf regie en grip op verzuim”, benadrukt Klein. “Daarnaast kunnen wij uitgebreide ondersteuning bieden bij preventie en re-integratie. Lopende ziektegevallen scannen wij bijvoorbeeld op risico’s om in de WGA te komen en wij schatten direct in of er nog re-integratiekansen zijn voor de betreffende werknemers. Zo verzeker je ook alleen de risico’s die nodig zijn. Daarnaast bieden we bedrijven onze uitstapservice. Wij zorgen daarbij voor de aanvraag van de WGA bij de Belastingdienst en het UWV. Dit neemt bedrijven veel werk uit handen. Daarnaast ondersteunen wij werkgevers met onze professionele re-integratie­service. Dit doen we met case­management, juridische bijstand en re-integratie coaching.”

Instroom naar WIA

Het publieke bestel kent een hoge WIA-instroom. Klein: “Daardoor is de premie bij UWV vaak hoger. Je betaalt dus mee aan bedrijven die relatief gezien veel WIA-instroom hebben. Als je eigenrisicodrager bent, ben je zelf verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte medewerkers en voormalige medewerkers. Daarbij komt dat bij ons alleen maar eigenrisicodragers zijn verzekerd. Dat zijn allemaal bedrijven die hun arbeidsgeschiktheid onder controle houden. En daardoor blijft de premie laag.” Een zieke medewerker kost al snel 250 tot 400 euro per dag. Klein: “Het is daarom verstandig dit risico goed in de gaten te blijven houden. Waarbij je als CFO geen onzekerheid over de kosten wil laten bestaan. Of tegen een onverwachte premieverhoging door UWV wil aanlopen. Daarom is en blijft het verstandig om twee keer per jaar de situatie te bekijken om te zien welke risico’s je in arbeids­ongeschiktheid loopt. Samen met HR.”

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Klein tot slot: “Sowieso is duurzame inzetbaarheid een onderwerp waar beide disciplines met elkaar kunnen optrekken om mooie resultaten te behalen. Minder verzuim leidt direct tot minder kosten, maar ook tot behoud van medewerkers die bevlogen hun werk kunnen doen. Zonder hen geen omzet of winst. Daarmee zijn arbeidsongeschiktheid en HR ook aangelegenheden voor de CFO.”
Daardoor is de premie bij UWV vaak hoger. Je betaalt dus mee aan bedrijven die relatief gezien veel WIA-instroom hebben.
Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen

Besparen op de WGA-premie? Ontdek het nu!

Betaalt je bedrijf WGA-premie voor arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers aan UWV? Ontdek wat je kunt besparen door eigenrisico­drager te worden met de WGA ERD verzekering van Centraal Beheer. Bovendien heb je zo meer grip op re-integratie.
Christian Klein, inkomensadviseur, zit op een stoel. Hij vertelt u wat eigenrisicodrager zijn kan betekenen.
Met de kennis van Christian Klein
Adviseur Inkomensverzekeringen
Arbeidsongeschiktheid is over het algemeen niet iets dat mensen dagelijks bezighoudt. Dat is mijn uitdaging: om te informeren en adviseren over sociale zekerheid in de breedste zin.