Kosten ziekteverzuim

Dit kost een zieke medewerker

Bij langdurig verzuim van uw medewerker bent u verplicht om 2 jaar (een deel van) het loon door te betalen. De verzuimkosten van uw medewerker kunnen dan aardig oplopen. Maar met welke kosten moet u precies rekening houden? En hoe kunt u zich tegen deze onverwachte kosten verzekeren bij Centraal Beheer? Wij leggen het u graag uit.

Wat kost ziekteverzuim?

De kosten voor een zieke medewerker kunnen hoog oplopen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan het loon, de werkgeverslasten en of u een vervanger nodig heeft. We leggen graag uit waar u allemaal rekening mee moet houden.
Als uw medewerker ziek wordt, bent u wettelijk verplicht om 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen, voor zover het loon niet meer is dan het maximum dagloon. Het maximum dagloon wordt ieder half jaar door de overheid bepaald. Dit is een grensbedrag voor de berekening van sommige wettelijke uitkeringen voor (oud-)medewerkers. Maar in veel cao’s of arbeidsovereenkomsten is bepaald dat u een hoger percentage van het loon moet doorbetalen. Dit kan tot 100% zijn. U moet het loon betalen voor:
 • Medewerkers met een vast contract.
 • Medewerkers met een tijdelijk contract.
 • Oproepkrachten met een oproepcontract met voorovereenkomst.
 • Oproepkrachten met een nulurencontract.
 • Oproepkrachten met een min-maxcontract.
Bij de Verzuimverzekering van Centraal Beheer kiest u zelf welk percentage van het loon u verzekert. Veel werkgevers kiezen in het 1ste jaar voor een dekking van 100% en in het 2e jaar voor een dekking van 70% van de loonsom. Ook het loon dat uw medewerker krijgt kan verschillen. De verzuimverzekering kosten kunnen hierdoor per bedrijf verschillen.
Dit zijn kosten die u als werkgever naast het loon moet doorbetalen. Denk aan premies voor de verplichte werknemersverzekeringen en eventuele pensioenlasten. U kunt 10% of 20% van deze werkgeverslasten meeverzekeren met 1 van onze Verzuimverzekeringen.
Dit zijn verzuimkosten die niet direct zichtbaar zijn. Zo liggen de werkzaamheden van uw medewerker stil als deze ziek wordt. En u mist zijn of haar kennis en kwaliteiten. Dit kan invloed hebben op uw productie en omzet. Deze indirecte verzuimkosten kunt u niet meeverzekeren met een verzuimverzekering.
Als een medewerker ziek uitvalt, moet u rekening houden met vervangend personeel. De kosten voor een vervangende medewerker kunt u niet meeverzekeren met een verzuimverzekering.
Een medewerker die ziek wordt heeft recht op verzuimbegeleiding. Daarom bent u als werkgever wettelijk verplicht om een contract met een arbodienstverlener af te sluiten. Deze arbodienst begeleidt u en uw zieke medewerker tijdens het verzuim van uw medewerker. De kosten voor het afsluiten van een contract met de arbodienst en de behandelkosten om uw zieke medewerker weer aan het werk te krijgen, zijn voor u als werkgever. U kunt de kosten voor een verzuimverzekering berekenen.

Wat kost uw zieke medewerker?

We geven u een voorbeeld wat een zieke medewerker u kan kosten. De situatie is als volgt:

 • Het bruto jaarloon van uw medewerker is €45.000,00
 • U heeft er voor gekozen om 100% van het brutoloon door te laten betalen bij ziekte
 • U heeft vervanging nodig wanneer uw medewerker uitvalt
 • Uw medewerker is 1 jaar ziek

Dan zijn dit de verzuimkosten die voor uw rekening zouden zijn zonder een verzuimverzekering.

 • Loondoorbetaling: €45.000,00
 • Werkgeverslasten: €9.000,00
 • Verzuimbegeleiding en arbodienstverlening: €2.400,00
 • Vervanging medewerker: €54.000,00

Totale verzuimkosten zijn dan per jaar €110.400,00. De kosten voor het vervangen van uw zieke medewerker kunt u niet meeverzekeren in een verzuimverzekering.

Uw verzuimkosten berekenen?

Bent u benieuwd hoe hoog de kosten zijn als uw medewerker ziek wordt? Bereken het zelf!

Arbodienstverlening verzekeren met onze Verzuimverzekering

Bij de Verzuimverzekeringen van Centraal Beheer kunt u de arbodienstverlening meeverzekeren. Wij bieden de volgende mogelijkheden:

Verzuimverzekering Compleet

Wij vergoeden alle behandelingen vanuit de arbodienstverlening. U bent ook verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voorkomen.

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Wij vergoeden alle behandelingen vanuit de arbodienstverlening. Zowel u als uw zieke medewerker wordt volledig ondersteund tijdens het re-integratietraject.

Waarom een verzuimverzekering van Centraal Beheer 

Een zieke medewerker kan hoge kosten met zich meebrengen voor u als werkgever. Deze kosten kunnen uw bedrijf in gevaar brengen. Met een verzuimverzekering kunt u het grootste deel van deze kosten opvangen. Wij bieden verschillende verzuimverzekeringen aan die passen bij uw wensen en behoeften. De kosten voor een verzuimverzekering heeft u deels zelf in de hand. Dit zijn de voordelen van onze Verzuimverzekeringen.
U heeft als werkgever een aantal wettelijke verplichtingen als uw medewerker ziek wordt. Zo bent u verplicht om 2 jaar een deel van het salaris door te betalen en moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Met onze Verzuimverzekering voldoet u aan deze loondoorbetalingsplicht en de Wet verbetering poortwachter. Binnen onze Verzuimverzekering kunt u, naast de loondoorbetalingsplicht, uw verzekering uitbreiden met een dekking voor uw werkgeverslasten en met persoonlijke verzuimbegeleiding. Wij helpen u dan bij verzuim en de re-integratie van uw zieke medewerker. Zowel op het gebied van administratie als de aanpak.
Er kan tijdens het verzekeringsjaar veel veranderen. Zo worden medewerkers ziek en ook weer beter. Er kunnen medewerkers uit dienst gaan, maar u kunt ook nieuwe medewerkers in dienst nemen. Elk jaar kijken we voor u hoe het verzuim zich heeft ontwikkeld. Niet alleen in uw bedrijf, maar ook in uw branche. Op basis hiervan passen wij uw premiepercentage aan voor het komende jaar. Zo blijft uw verzekering ieder jaar passend bij uw bedrijf.
We helpen uw medewerkers graag om fit en gezond te blijven. Hier hebben wij speciale preventiediensten ontwikkeld. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor u als werkgever om u te helpen het ziekteverzuim binnen uw bedrijf te voorkomen of te beperken. We kijken graag met u op welke manier wij u kunnen helpen met uw uitdagingen. Hiervoor kunt u ons altijd bellen.