Kosten ziekteverzuim

Dit kost een zieke medewerker

Bij langdurig verzuim van uw medewerker bent u verplicht om 2 jaar (een deel van) het loon door te betalen. De verzuimkosten van uw medewerker kunnen dan aardig oplopen. Maar met welke kosten moet u precies rekening houden? En hoe kunt u zich tegen deze onverwachte kosten verzekeren bij Centraal Beheer? Wij leggen het u graag uit.

Ziekteverzuim: wat kost dat?

De kosten voor een zieke medewerker zijn afhankelijk van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan het loon, de werkgeverslasten en of u een vervanger nodig heeft. We leggen graag uit waar u allemaal rekening mee moet houden. 
Wordt uw medewerker ziek? Dan bent u als werkgever wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. In veel cao’s is echter bepaald dat u een hoger percentage (tot 100%) van het loon moet doorbetalen. U moet het loon doorbetalen voor:
  • Medewerkers met een vast contract.
  • Medewerkers met een tijdelijk contract.
  • Oproepkrachten met een oproepcontract met voorovereenkomst.
  • Oproepkrachten met een nulurencontract.
  • Oproepkrachten met een min-maxcontract.
Bij de Verzuimverzekering van Centraal Beheer kiest u zelf welk percentage van het loon u verzekert. Veel werkgevers kiezen in het 1e jaar voor een dekking van 100% en in het 2e jaar een dekking van 70% van de loonsom.
Dit zijn kosten die u naast het loon moet doorbetalen. Bijvoorbeeld premies voor de verplichte werknemersverzekeringen en eventuele pensioenlasten. Bij de Verzuimverzekering van Centraal Beheer kunt u 10% of 20% meeverzekeren aan werkgeverslasten.
Productie- en omzetverlies zijn indirecte verzuimkosten die niet direct zichtbaar zijn. Zo liggen de werkzaamheden van uw medewerker stil als deze ziek wordt. En mist u zijn of haar kennis en kwaliteiten die invloed hebben op uw productie en omzet. De indirecte verzuimkosten kunt u niet meeverzekeren met een verzuimverzekering.
Wanneer een medewerker ziek uitvalt, moet u rekening houden met vervangend personeel. De kosten voor een vervangende medewerker kunt u niet meeverzekeren met een verzuimverzekering.
Een medewerker die ziek wordt heeft recht op verzuimbegeleiding. Als werkgever bent u daarom wettelijk verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienstverlener. De arbodienst begeleidt u en uw zieke medewerker tijdens het verzuim van uw medewerker. De kosten die u maakt voor het afsluiten van het contract met de arbodienst en de behandelkosten om uw zieke medewerker weer aan het werk te krijgen zijn voor u als werkgever.

Wat kost uw zieke medewerker?

Bent u benieuwd met welke kosten u rekening moet houden als uw medewerker ziek wordt? En hoe hoog deze kosten zijn? Bereken het zelf!

Arbodienstverlening verzekeren met onze Verzuimverzekering

Bij de Verzuimverzekeringen van Centraal Beheer kunt u de arbodienstverlening meeverzekeren. Wij bieden de volgende mogelijkheden:

Verzuimverzekering Compleet

Wij vergoeden alle behandelingen vanuit de arbodienstverlening. U bent ook verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voorkomen.

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Wij vergoeden alle behandelingen vanuit de arbodienstverlening. Zowel u als uw zieke medewerker wordt volledig ondersteund tijdens het re-integratietraject.

Goed verzekerd met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer 

Onze Verzuimverzekering beschermt u tegen de hoge kosten van loondoorbetaling. Wij vergoeden een deel van het loon van uw zieke medewerker, in het 1e en het 2e jaar. Binnen onze Verzuimverzekering kunt u naast de loondoorbetalingsverplichting uw verzekering uitbreiden met een dekking voor uw werkgeverslasten en met persoonlijke verzuimbegeleiding. Wij helpen u dan bij verzuim en de re-integratie van uw zieke medewerker. Zowel op het gebied van de administratie als de aanpak. Zo voldoet u zeker aan alle wettelijke verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter.
Tijdens het jaar waarin u verzekerd bent verandert er veel. Medewerkers worden ziek en worden weer beter. Medewerkers gaan uit dienst of u neemt nieuwe medewerkers aan. Elk jaar kijken we voor u hoe het verzuim zich heeft ontwikkeld. Niet alleen in uw bedrijf, maar ook in uw branche. Op basis daarvan passen wij voor het komende jaar het premiepercentage aan.
Daarom helpen we uw medewerkers graag om gezond en fit te blijven. Onze preventiediensten zijn speciaal ontwikkeld om u als werkgever te helpen het ziekteverzuim binnen uw organisatie te voorkomen of te beperken. U kunt ons altijd bellen. We kijken dan op welke manier we u met uw uitdaging kunnen helpen.