Verzuimverzekering kosten

Ziekteverzuim, wat kost dat?

Vaak wordt gezegd dat een zieke werknemer een bedrijf veel geld kost. Maar hoeveel precies?

De kosten voor ziekteverzuim zijn een optelsom van:

  • het loon dat u maximaal 2 jaar lang moet doorbetalen aan uw zieke medewerker.
  • het verlies aan productie omdat het werk niet wordt gedaan.
  • de kosten voor vervanging.
  • de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie om uw medewerker weer aan het werk te krijgen.

Dit voorbeeld laat u zien hoeveel de totale verzuimkosten zijn bij een gemiddeld jaarinkomen. Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van het salaris van uw medewerker.

Met een verzuimverzekering krijgt u een deel van deze kosten vergoed. Hiervoor betaalt u premie. U bepaalt welke risico’s u verzekert. De dekkingen die u kiest bepalen de hoogte van de premie. Net als het aantal medewerkers in uw bedrijf. Ook het verzuim in het verleden, de totale loonsom en de branche waarin u werkt tellen mee.

Elk jaar kijken we of u nog goed verzekerd bent
Tijdens het jaar waarin u verzekerd bent verandert er veel. Medewerkers worden ziek en worden weer beter. Medewerkers gaan uit dienst of u neemt nieuwe medewerkers aan. Elk jaar kijken we voor u hoe het verzuim zich heeft ontwikkeld. Niet alleen in uw bedrijf, maar ook in uw branche. Op basis daarvan passen wij voor het komende jaar het premiepercentage aan. En kiest u voor stop loss? Dan passen we ook het eigenrisicopercentage aan. Dat kan hoger of lager zijn. Wij veranderen verder niets aan de keuzes die u heeft gemaakt binnen dit product.

Bereken de kosten van de ziekteverzuimverzekering
Via 'Bereken uw premie' krijgt u een premie voor de ziekteverzuimverzekering. Wij rekenen dan de premie uit die past bij de gegevens van uw bedrijf en de verzuimverzekering die u kiest.