WIA Casemanagement

Samenwerken aan re-integratie

  • Een team van specialisten staat voor u klaar
  • Bezwaar en beroep bij WIA-beschikking
  • Re-integratiebegeleiding op maat bij WIA-instroom
Heeft u een WIA-verzekering bij Centraal Beheer en heeft u vragen over één van uw zieke medewerkers? Onze helpdesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.
Een vrouwelijke WIA-specialist is in gesprek met een andere vrouw over re-integreren
U heeft een zieke medewerker? Vaak is hij snel weer aan het werk. Maar soms kan een medewerker lange tijd ziek zijn. Met onze WIA verzekering voor uw medewerkers ver­zekert u een aanvulling op het inkomen van uw werknemers. Of u bent eigen­risico­drager voor de WGA en u heeft bij ons een WGA Uitstapverzekering afgesloten. Voor de re-integratie van uw langdurig zieke medewerker bieden wij u bij onze verzekering ook onze WIA Re-integratieservice aan. Ons team van specialisten staat voor u klaar. Hiervoor rekenen we geen aanvullende kosten.

Werk is meer dan inkomen

Met onze verzekeringen bieden we inkomenszekerheid voor uw medewerkers of finan­ciële zekerheid voor u als werkgever. Met excellent casemanagement richten wij ons op het versterken van duurzame inzetbaarheid naast de uitkering. Is uw medewerker gedeel­telijk arbeidsongeschikt? Dan ondersteunen wij u en uw medewerker om zijn of haar mogelijkheden te benutten. Het weer kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt draagt niet alleen bij aan inkomsten, maar ook aan geluk en gezondheid.

Het WIA Casemanagement

Ons team van specialisten (RSC-gecertificeerde casemanagers, arbeidsdeskundigen, juristen en medisch verzekeringsspecialisten) ondersteunt bij re-integratie, doet her­beoordelingen, beantwoordt juridische vragen of is aanwezig bij hoor­zittingen. Dit zorgt voor gemak en bespaart u veel tijd.

1) De casemanager

De casemanager zorgt voor een goede start van het WIA Casemanagement. Hij of zij zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. De ziektemelding geeft u aan ons door in de 42e week. Zo weten wij op tijd dat u te maken heeft met een langdurig zieke mede­werker die mogelijk gebruik moet maken van de WIA-verzekering. U heeft als werkgever zelf vaak al een goede aanpak om uw zieke medewerker te ondersteunen. Daarom bellen wij u niet direct. Heeft u op dat moment toch al hulp of advies nodig? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk.

Is uw medewerker rond de 91 weken nog steeds ziek? Dan neemt onze casemanager in  deze periode contact met u op om afspraken te maken als de WIA-beschikking is afgegeven. Wij maken als dat nodig is bezwaar tegen de WIA beoordeling van UWV. Wij vinden het belangrijk dat uw medewerker de juiste uitkering ontvangt. Daarna nemen wij ook contact op met uw medewerker om te starten met de re-integratiebegeleiding. Afspraken hierover leggen we vast in een plan van aanpak.

Marièlle Loos Casemanager Centraal Beheer

Marièlle Loos

Casemanager

"Een advies aan een werkgever en medewerker dat leidt tot een succes­volle plaatsing in nieuw werk, daar krijg ik energie van."

Marijke Hottenhuis - casemanager bij Centraal Beheer

Marijke Hottenhuis

Casemanager

“Graag zet ik mijn kennis en kunde over de WIA en Re-integratie voor u in. Als Casemanager WIA help ik werkgevers graag en denk met hen mee bij de vraagstukken die spelen als langdurig zieke medewerkers instromen in de WIA."

Samenwerken aan werk

Videostil waar Fennanda Hermes te zien is

Welke invloed had een ongeluk op het leven van  Fennanda Heeres en haar werk als casemanager bij Centraal Beheer?

2) De arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige helpt bij de re-integratie. Als de medewerker gedeeltelijk arbeids­geschikt is, zoeken we samen met de medewerker naar hoe hij weer passend werk kan vinden. Waar liggen de kansen en wat zijn de belemmeringen? Denk hierbij aan opties voor een opleiding of een training voor vaardigheden. We bezoeken de medewerker als dat nodig is thuis om een zo breed mogelijk beeld krijgen.
Willy Wentink Arbeidsdeskundige bij Centraal Beheer

Willy Wentink

Arbeidsdeskundige

"Iedere uitkering heeft zijn verhaal of gezicht. Laat je niet leiden door waar je wel of niet goed in bent. Willen is sterker dan kunnen."

Martijn Nieuwenbroek Arbeidsdeskundige bij Centraal Beheer

Martijn Nieuwenbroek

Arbeidsdeskundige

"Zie werkhervatting niet als einddoel, maar als middel om te komen tot duurzaam herstel: Arbeid is een bijzonder sterk medicijn."

3) De jurist

De juristen binnen het team Advisering Claims Inkomen tekenen namens de bij ons verzekerde werkgevers bezwaar, en zo nodig beroep, aan tegen de WIA-beslissingen van UWV. Wij doen dit als we van mening zijn dat een WIA-beslissing van UWV onzorgvuldig of onjuist is. Denk hierbij aan een onjuist vastgesteld arbeids­ongeschiktheids­percentage. Met deze procedure willen wij bereiken dat een (ex-)medewerker de juiste uitkering krijgt. Hierbij werken wij nauw samen met de casemanagers, medisch adviseurs en de arbeidsdeskundigen.

De WIA-beslissing is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De juristen in het team zijn goed op de hoogte van de Algemene wet bestuursrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Wij hebben veel ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. 

4) De medisch adviseur

De medisch adviseur ondersteunt de jurist. Zij adviseren onafhankelijk in het kader van bezwaar en beroepsprocedures bij medische UWV beslissingen. 

Contact met een Casemanager

Heeft u een WIA-verzekering bij Centraal Beheer en wilt u gebruik maken van de WIA Re-integratieservice? Ons team van specialisten staat voor u klaar. Neem contact op met een casemanager. Onze helpdesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.
Bel (055) 579 2449

Relevante documenten

Brochure

Samen werken aan re-integratie

Voor de re-integratie van uw langdurig zieke medewerker bieden wij u onze WIA Re-integratieservice aan. Een goede aan­pak van het langdurig verzuim is belang­rijk, maar ook wettelijk ver­plicht. UWV beoordeelt hierbij uw rol. Wij onder­steunen u daarbij. Want uw belang is ons belang. 

Whitepaper

Uw medewerker is ziek, en nu? 

In deze whitepaper krijgt u antwoord op de volgende vragen: Wat kunt u ver­wachten als werkgever bij langdurig verzuim? Wat zijn de kosten van verzuim? Welke stappen moet u zetten bij lang­durig verzuim?

Infographic

Stappenplan bij ziekte

In deze interactieve infographic laten we zien welke stappen voor u van belang zijn bij een zieke medewerker. Zo weet u precies wat u moet doen en voorkomt u verrassingen bij (langdurig) zieke mede­werkers.