Man regelt dingen achter computerscherm

Een medewerker gaat ziek uit dienst. Wat nu?

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Gaat uw medewerker ziek uit dienst? Of wordt deze medewerker ziek binnen 4 weken nadat hij of zij uit dienst ging? En heeft hij of zij geen ander dienstverband of een uitkering? Dan heeft uw medewerker misschien recht op een Ziektewetuitkering.
23 nov 2023 4 minuten
Dit betekent dat u een aantal zaken moet regelen. Hiervoor kunt u de module Ziektewetmanagement bij ons afsluiten. Wij nemen een aantal taken van u over en verwerken daarbij ook persoonsgegevens van uw ex-medewerker. Wij leggen u uit wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten.

U geeft de Ziektewetmelding door op het meldloket

 • Gaat uw medewerker ziek uit dienst? Geef dan de Ziektewetmelding door op de laatste werkdag van de medewerker. U doet dit op het meldloket.
 • Is uw medewerker al uit dienst? En meldt hij of zij zich binnen 28 dagen bij u ziek? Geef dit aan ons door binnen 24 uur.
Wij geven deze Ziektewetmelding namens u weer door aan UWV.

De casemanagers van het verzuimbureau staan voor u klaar

Na de ziektewetmelding komen de casemanagers in actie. Zij nemen binnen 3 werkdagen contact op met de werkgever en ex-medewerker. We noemen dit gesprek een intake. We vertellen precies wat we van u en uw ex-medewerker verwachten op welk moment.

Wat bespreken we in de intake?

 • Met u en uw ex-medewerker bespreken we bijvoorbeeld het dienstverband van de ex-medewerker. En de werkzaamheden voordat hij of zij ziek werd. We zijn ook benieuwd naar verzuim binnen 28 dagen na de laatste werkdag. Als een medewerker uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor de Ziektewet. Maar als hij dan ziek wordt, kan hij soms toch een Ziektewetuitkering krijgen. Dit heet nawerking. Dit geldt alleen als er geen nieuw dienstverband of een uitkering van toepassing is.
 • Als uitvoerder van de Ziektewet bespreken wij met de ex-medewerker het verzuimreglement. En zijn of haar mogelijkheden en beperkingen door het verzuim. Ook maken we vervolgafspraken.

Na de intake regelt de casemanager namens u de uitvoering van de Ziektewetuitkering

Bij de uitvoering van de Ziektewet:

 • bepaalt de casemanager of er recht is op een Ziektewetuitkering;
 • bepaalt de casemanager de hoogte van de Ziektewetuitkering;
 • geeft de casemanager de opdracht om de Ziektewetuitkering aan de ex-medewerker te betalen;
 • heeft de casemanager contact met UWV. Zij stemmen af over besluiten, arbeidsongeschiktheid en uitkering.

We starten met de verzuimbegeleiding van de ex-medewerker

 • We maken samen een (nieuw) plan van aanpak.

 • We begeleiden de re-integratie van de ex-medewerker.
 • En zetten als het nodig is interventies in.

We houden contact met u en uw ex-medewerker

Wij vinden contact met de werkgever en ex-medewerker belangrijk. Daarom houden we beiden op de hoogte van wat we doen, wanneer we dat doen en waarom. Wij vragen nooit om medische informatie.

Wat vragen we bij u op?

In de overzichten hieronder leest u wat wij bij u opvragen. Ook leest u wat u van ons kunt verwachten.

Wij vragen bij u het volgende op: 

 • Niet-medisch dossier. Met daarin een plan van aanpak en een overzicht van re-integratieactiviteiten
 • Informatie over het dienstverband en werkzaamheden
 • Toestemming om gegevens op te vragen bij UWV

 

Wat kunt u van ons verwachten:

Werkgever

 • Intakegesprek binnen 2 werkdagen na de Ziektewetmelding
 • Plan van aanpak
 • Regelmatig een overzicht van de Ziektewetmeldingen
 • Regelmatig een overzicht van de Ziektewetuitkeringen
 • Regelmatig een factuur om de Ziektewetuitkeringen aan ons terug te betalen
 • Terugkoppeling van de spreekuren
  U krijgt deze van de arbodienst
 • Facturen voor de afgesproken interventies

Ex-medewerker

 • Intakegesprek binnen 2 werkdagen na de Ziektewetmelding. En regelmatig overleg met de Casemanager van Centraal Beheer.
 • Plan van aanpak. De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op. Wij bespreken dit met de ex-medewerker. En stellen samen met de ex-medewerker een plan van aanpak op.
 • Begeleiding bij uw re-integratie. En wij helpen u met de aanvraag van een interventie.
 • Een verzuimreglement. Dit verzuimreglement krijgt de ex-medewerker meteen na het intakegesprek.
 • Heeft u recht op een Ziektewetuitkering? Dan keren wij deze maandelijks uit.
 • Blijft u 2 jaar arbeidsongeschikt? Dan moet u een WIA-uitkering aanvragen. Wij helpen u dan met de aanvraag.

Lees ook onze Rechten en plichten Ziektewetmanagement

Daarin leggen we alles uitgebreid nog eens uit. Ze staan op: centraalbeheer.nl/wga-erd.