2 vrouwen in gesprek

De Wet verbetering poort­wachter, hoe zit het?

Lijkt het erop dat uw medewerker langdurig ziek zal zijn? Dan krijgt u te maken met de Wet verbetering poort­wachter (Wvp). Het is belangrijk om te weten wat er van u als werkgever verwacht wordt. U vindt hier alle Wvp stappen in 1 schema.
7 dec 2023 4 minuten

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in? 

De Wvp is ingevoerd om zieke medewerkers zo spoedig mogelijk te laten re-integreren. In deze wet is vastgelegd dat u als werkgever samen met de medewerker verantwoordelijk bent voor de re-integratie van de zieke medewerker. Het verplichte re-integratietraject is hier een belangrijk onderdeel van.

Uw rol als werkgever

Verzuimspecialist Tessa Reuvekamp aan het woord: "Volgens de Wet verbetering poort­wachter bent u als werkgever eindverantwoordelijk voor het re-integratietraject van uw zieke medewerker. Dit betekent dat u zich moet houden aan een aantal verplichte stappen. Zo heeft u als werkgever bijvoorbeeld een loondoorbetalings­plicht van maximaal 2 jaar. U vindt alle stappen in het schema hieronder."

Het volledige Wet verbetering poortwachter schema

Op de dag dat uw medewerker zich ziekmeldt bij u, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de bedrijfsarts, arbodienst of verzekeraar. Het is belangrijk om dit altijd goed vast te leggen. Bij langdurig verzuim is dit namelijk een onderdeel van het Plan van Aanpak en re-integratieverslag.

U bent als werkgever verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst. Wanneer u kiest voor een verzuimverzekering, is dit vaak voor u geregeld. Zo regelt u bij Centraal Beheer eenvoudig al uw verzuimmeldingen via het online Meldloket of de Verzuim app.

Wanneer uw medewerker na 6 weken nog steeds ziek is, voert de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse uit. Dit is vanuit de Wvp verplicht. U moet als werkgever hiervoor een gesprek inplannen tussen uw medewerker en de bedrijfsarts.

Heeft u een MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan regelen wij dit voor u.

Plan ten minste elke 6 weken een voortgangsgesprek in met uw medewerker. Het is belangrijk om uw bedrijfsarts op de hoogte te houden van de voortgang.

Heeft u een MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer? Dan krijgt u ondersteuning van een casemanager. De casemanager ondersteunt u met het inplannen, houden en rapporteren van deze voortgangsgesprekken.
Maak samen met uw medewerker een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u beiden gaat doen om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier.

Wanneer uw medewerker 42 weken ziek is, moet u dit uiterlijk op de eerste werkdag van de 42e week melden bij UWV via het werkgeversportaal. Dit wordt de 42e weekmelding genoemd. U blijft vanuit de Wvp in de tussentijd verantwoordelijk voor de re-integratie.

Het is belangrijk om de melding tijdig door te geven aan UWV. Zo voorkomt u een boete. Heeft u een MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan regelen wij dit allemaal voor u.
Wanneer uw medewerker meer dan 1 jaar ziek is, volgt een eerstejaarsevaluatie. Dit is een peilmoment waarop u de voortgang bespreekt en alvast vooruitblikt op de stappen richting re-integratie.
U bespreekt samen met uw medewerker het re-integratie-traject. U schrijft een verslag van de evaluatie en voegt dit toe aan het re-integratiedossier. Op de site van UWV vindt u een voorbeeld van een eerstejaarsevaluatie.
Uw zieke medewerker ontvangt een WIA-aanvraagformulier van UWV. Ondertussen stelt u het re-integratieverslag op.
Vraagt uw zieke medewerker een WIA-uitkering aan? Dan stelt u uiterlijk in week 91 de eindevaluatie op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie.
Uw zieke medewerker vraagt de WIA-uitkering uiterlijk in week 93 aan. Hij stuurt het re-integratieverslag samen met het WIA-aanvraagformulier naar UWV.

Heeft u onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan begeleidt een casemanager uw medewerker tijdens dit proces.
Heeft u volgens UWV voldoende gedaan aan re-integratie en de stappen van de Wet verbetering poortwachter? Dan stopt voor u de loondoorbetalingsplicht. Uw medewerker krijgt nu een WIA-uitkering. Heeft u niet voldoende gedaan? Dan betaalt u nog maximaal 52 weken 70% van het loon door.

Kiest u voor een MKB Verzuim ontzorg-verzekering bij Centraal Beheer en heeft u alle adviezen van ons, de bedrijfsarts en casemanager opgevolgd? Dan betalen wij deze loonsanctie.

Hulp nodig bij verzuim?

Het kan zijn dat u voor het eerst te maken heeft met een langdurig zieke medewerker. Of dat u medewerkers aanneemt en ook alles rondom verzuim alvast goed wilt regelen. Bijvoorbeeld door een Verzuim- en een WIA-verzekering af te sluiten voor uw medewerkers. Wat uw situatie ook is, wij hebben een passende oplossing. Zo voldoet u aan het Wet verbetering poortwachter schema.

De werkwijzer poortwachter van UWV

Op de website van UWV vindt u een Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter. In dit document staat kort uitgelegd wat u moet doen als een van uw medewerkers arbeidsongeschikt wordt. 
Tessa Reuvekamp - Verzuimspecialist
Met de kennis van Tessa Reuvekamp
Verzuimspecialist

Al een tijdje ben ik werkzaam bij Centraal Beheer. Daar doe ik wat ik het liefste doe: ondernemers verder helpen met al hun vragen rondom verzuim. Van preventie tot een passende verzekering.