Het verzuim­proces bij langdurig zieke medewerkers

Van ziekmelding tot re-integratie: alle stappen op een rij

Wanneer uw medewerker 6 weken of langer uitvalt, is er sprake van langdurig ziekte­ver­zuim. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een burn-out, depressie of langdurige ziekte. Al vanaf de 1e ziekte­dag hebben u en uw medewerker verschillende verplichtingen. Centraal Beheer ondersteunt u graag bij dit verzuimproces.

Dit moet u regelen bij langdurig ziekteverzuim

1 van uw medewerkers meldt zich ziek. U bent dan als werkgever verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen tot en met week 104 na de ziekmelding. Na week 6 gaat uw medewerker het re-integratietraject in. Welke stappen moeten u en uw medewerker doorlopen?
Meld uw medewerker ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts. Met een Verzuimverzekering van Centraal Beheer regelt u de ziek­melding via ons online meld­loket of de verzuimapp. Heeft u een Verzuim­verzekering Compleet of MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan melden wij daarna de ziekmelding bij de arbodienst. Tip! Leg alles vanaf het begin vast. De ziekmelding, telefonisch contact, afspraken enzovoort. Dit vormt samen met het Plan van Aanpak het re-integratieverslag.

Begeleiding vanaf de 1e verzuimdag

Met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering krijgen u en uw medewerker vanaf de 1e verzuim­dag persoonlijke ondersteuning van een case­manager. Deze onder­steuning neemt u veel werk uit handen. Een case­manager loopt alle stappen met u door zodat u zeker weet dat alles goed geregeld is.
Is uw medewerker in week 6 nog steeds ziek? Dan voert de arbodienst of bedrijfs­arts een probleemanalyse uit. Dit is verplicht. Heeft u een Verzuimverzekering Compleet of MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan regelen wij dit voor u. Heeft u een Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening? Dan regelt u dit zelf. Voor de begeleiding van zieke werknemer is een arbodienst verplicht. Centraal Beheer werkt samen met 2 arbodienstverleners . Zij helpen u graag.
Voer minstens elke 6 weken een voortgangsgesprek met uw medewerker. Breng niet alleen elkaar maar ook de bedrijfsarts regelmatig op de hoogte. Heeft u een Verzuimverzekering Compleet of de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bij Centraal Beheer? Dan regelen wij een casemanager die u hierbij ontzorgt. Lees hier alle voordelen van een casemanager.
Maak samen met uw medewerker een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u beiden gaat doen om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier. Ook in dit geval kan een casemanager u ondersteunen.
U, uw arbodienst of bedrijfsarts meldt uw zieke medewerker aan bij UWV. Let op: bij het te laat doorgeven krijgt u een boete van UWV. Met de Verzuimverzekering Compleet van Centraal Beheer regelen wij dit voor u.
U bespreekt samen met uw medewerker het re-integratietraject. U schrijft een verslag van de evaluatie en voegt dit toe aan het re-integratiedossier. Een opzet van de eerstejaarsevaluatie vindt u op de site van UWV. Een casemanager kan u hierbij helpen.
Uw zieke medewerker ontvangt een WIA-aanvraagformulier van UWV. Hierin staat ook de uiterlijke datum voor het aanvragen van de uitkering. In deze periode stelt u ook het re-integratieverslag op.
Vraagt uw zieke medewerker een WIA-uitkering aan? Dan stelt u uiterlijk in week 91 de eindevaluatie van het Plan van Aanpak op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie.
Uw zieke medewerker vraagt de WIA-uitkering uiterlijk in week 93 aan. Hij stuurt het re-integratieverslag samen met het WIA-aanvraagformulier naar UWV. Met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering begeleidt een casemanager uw medewerker tijdens dit proces.
Heeft u volgens UWV genoeg gedaan aan re-integratie? Dan stopt voor u de loondoorbetalingsplicht. Uw medewerker krijgt afhankelijk van de claimbeoordeling door UWV een WIA-uitkering. Heeft u niet genoeg gedaan? Dan betaalt u nog maximaal 52 weken 70% van het loon door. Wij betalen deze loonsanctie wanneer u een Verzuimverzekering Compleet of een MKB Verzuim ontzorg-verzekering bij Centraal Beheer heeft en alle adviezen heeft opgevolgd van ons, de bedrijfsarts en casemanager.

De WIA-verzekering van Centraal Beheer

Na 2 jaar ziekte krijgt uw medewerker te maken met de wet WIA. Is uw mede­werker voor 35% of meer arbeids­ongeschikt? Dan vult onze WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70%. Deze zekerheid geldt voor inkomens tot maar liefst € 100.000,-. Een goede basis voor uw medewerkers.

Kies de Verzuim­verzekering die bij uw bedrijf past

Vrije keuze in arbodienst

Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening

Met de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke medewerker. En de verplichte arbo­dienstverlening? Die regelt u helemaal zelf.

Meest gekozen

Verzuimverzekering Compleet

Met de Verzuimverzekering Compleet krijgt u deskundige hulp bij het re-inte­gratietraject van uw zieke mede­werker. Bovendien worden alle behan­delingen vanuit de arbodienst vergoed.

Meest uitgebreide

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Zowel u als uw zieke medewerker worden volledig ondersteund tijdens het re-integratietraject. De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is er speciaal voor kleine ondernemers die volledig ontzorgd willen worden bij verzuim.

Onze experts helpen u verder

Neem vrijblijvend contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bel ons voor een passend aanbod: (055) 579 8197.

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.