Alles over langdurig verzuim

Dit moet u regelen bij langdurig zieke medewerkers

Wat is langdurig ziekteverzuim? 

Werknemers die ziek worden zijn meestal binnen een paar dagen weer op de been. Maar het kan voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Wanneer uw medewerker 6 weken of langer ziek is, is er sprake van langdurig ziekteverzuim. Denk aan een burn-out, depressie of langdurige ziekte. 

Wat moet u regelen bij langdurig ziekteverzuim? 

Wanneer u medewerker langdurig ziek is, krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet verlangt dat u samen met uw zieke medewerker kijkt naar de situatie, de begeleiding en naar het re-integratietraject. U bent verplicht om de stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter op te volgen. Welke dat zijn, leest u hieronder. 

Stap 1 Ziekmelding (dag 1)

Meld uw medewerker ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts. Heeft u een Verzuimverzekering bij Centraal Beheer? Gebruik dan ons online Meldloket of doe dit via de Verzuim-app. Tip! Leg alles vanaf het begin vast; van de ziekmelding, tot het telefonische contact, afspraken etc. Dit vormt samen met het Plan van Aanpak het re-integratieverslag.

Stap 2 Probleemanalyse (week 6)

De bedrijfsarts of arbodienst maakt een probleemanalyse*.

*Heeft u een Verzuimverzekering met Arbo Compleet bij ons? Dan doen wij dit voor u.

Stap 3 Voortgangsgesprek (Week 6, 12, 18 etc.)

Voer minstens elke 6 weken een voortgangsgesprek met uw medewerker. Kies een casemanager die ervoor zorgt dat u deze afspraken nakomt*.

*Heeft u een Verzuimverzekering met Arbo Compleet bij ons? Dan doen wij dit voor u.

 Stap 4 Plan van Aanpak (Week 8)

Maak samen met uw medewerker een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u beiden gaat doen om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier.

Stap 5 Ziekmelding UWV (Week 42)

De arbodienst of de bedrijfsarts meldt uw zieke medewerker aan bij UWV*.
Handig om te weten: houd u aan deze termijn. Bij het te laat doorgeven krijgt u een boete van het UWV. 

*Heeft u een Verzuimverzekering met Arbo Compleet bij ons? Dan doen wij dit voor u.

Stap 6 Eerstejaarsevaluatie (Week 52)

U bespreekt samen met uw medewerker het re-integratietraject. U schrijft een verslag van de evaluatie en voegt dit toe aan het re-integratiedossier. 

Stap 7 WIA-aanvraagformulier (Week 88)

Uw zieke medewerker ontvangt het WIA-aanvraagformulier van UWV. Ondertussen stelt u het re-integratieverslag op.

Stap 8 Eindevaluatie (Week 91)

Vraagt uw zieke medewerker een WIA-uitkering aan? Dan stelt u uiterlijk in week 91 de eindevaluatie op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie.

Stap 9 Aanvraag WIA-uitkering (Week 93)

Uw zieke medewerker vraagt de WIA-uitkering uiterlijk in week 93 aan. Hij stuurt het re-integratieverslag samen met het WIA-aanvraagformulier naar UWV.

Stap 10 WIA-uitkering (Week 104)

Heeft u volgens UWV genoeg uw best gedaan aan re-integratie? Dan stopt voor u de loondoorbetalingsplicht. Uw medewerker krijgt afhankelijk van de claimbeoordeling door UWV een WIA-uitkering. Heeft u niet genoeg uw best gedaan? Dan betaalt u nog maximaal 52 weken 70% van het loon door.  

Passend werk aanbieden

Het is belangrijk dat u tijdens het re-integratieproces passende werkzaamheden aanbiedt binnen de organisatie. En zo nodig opdraagt. Wanneer uw medewerker zelf voorstelt andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf te willen/kunnen uitvoeren, moet u daar als werkgever positief op reageren. U kunt dit alleen afwijzen als u dit voldoende motiveert. Zelfs in een situatie van een reorganisatie zoekt u actief naar de mogelijkheden om uw zieke medewerker toch aan het werk te houden.