verzuimprotocol medewerkers

Wat is een verzuimprotocol?

Een medewerker meldt zich ziek. Vanaf de 1e dag bent u als werkgever verplicht om een aantal stappen met uw zieke medewerker te doorlopen. Het is verstandig om daarvoor een verzuimprotocol te hebben. Dit is onderdeel van uw verzuimbeleid. Maar hoe stelt u deze op?
7 dec 2023 5 minuten

Wat is een verzuimprotocol?

In een verzuimprotocol legt u als werkgever de regels en procedures vast die gelden wanneer een medewerker zich ziekmeldt. Denk aan hoe de uitval gemeld wordt. Hoe werk wordt overgedragen. En de stappen van re-integratie na langdurige uitval. Een verzuimprotocol verlaagt het effect van verzuim op uw bedrijf. Zo kunt u uitval beter onder controle houden en tegelijkertijd werken aan een gezonde werkomgeving.

Voorbeeld van een verzuimprotocol

U kunt als werkgever zelf een verzuimprotocol opzetten voor uw bedrijf. Verzuimspecialist Tessa vertelt u hieronder de belangrijkste onderdelen die u mee kunt nemen in het opstellen van een verzuimprotocol.

Wat te doen bij ziekte?

Omschrijf hoe de eerste stappen bij ziekmelding eruitzien.

Zorg ervoor dat in het verzuimprotocol duidelijk staat beschreven wat u en uw medewerker moeten doen bij verzuim. Beantwoord daarom de volgende vragen:

  • Wat moet uw medewerker doen bij ziekte?
  • Bij wie, hoe en voor welk tijdstip moet uw medewerker zich ziekmelden?
  • Wat als de medewerker de contactpersoon niet (direct) kan bereiken?
  • Moet de medewerker zelf, naast bijvoorbeeld de leidinggevende, contact opnemen met een collega voor het overdragen van taken en afspraken?

Neem vragen op in uw verzuimprotocol

Zorg dat u een idee heeft van de reden achter het verzuim

U mag als werkgever niet zomaar alles vragen aan uw zieke medewerker. Maar op een aantal vragen moet uw medewerker wel antwoord geven. Voeg daarom vragen toe zoals:

  • Op welk telefoonnummer is uw zieke medewerker te bereiken?
  • Op welk (verpleeg)adres is de zieke medewerker tijdens de ziekte?
  • Moeten er werkzaamheden overgedragen worden?
  • Valt de zieke medewerker onder 1 van de vangnetbepalingen van de Ziektewet? (Let op: hij hoeft niet te melden onder welke)
  • Komt de ziekte door een ongeval?
Toon, naast al deze vragen, vooral interesse. En maak gelijk een afspraak voor het volgende contactmoment.

De eerste vervolgstappen na een ziekmelding

Denk na over wat er moet gebeuren na een ziekmelding

Zorg dat uit het verzuimprotocol duidelijk wordt welke acties er zijn, zodra uw medewerker zich beter meldt. Denk aan wat er gebeurt direct na de ziekmelding. En geef aan hoe uw medewerker zich weer beter meldt.

Een ziekmelding vanuit het buitenland

Maak afspraken over ziekmeldingen in het buitenland

Meldt uw medewerker zich ziek terwijl hij in het buitenland is? Bijvoorbeeld omdat hij op vakantie is? Vertel dan in deze stap hoe en bij wie uw medewerker zich ziek moet melden. Ook geeft u aan of er een medische verklaring nodig is en hoe dit werkt. Een medische verklaring van een lokale arts is nodig voor het eventueel afboeken van vakantiedagen.

Contactmomenten met de zieke medewerker

Voeg informatie toe over de bedrijfsarts en het spreekuur

Benoem in het verzuimprotocol wie de bedrijfsarts is en hoe het werkt met het spreekuur. Denk daarbij ook aan praktische informatie zoals het verzetten of afzeggen van een afspraak.

Handig om te weten: volgens de vernieuwde Arbowet hebben uw medewerkers het recht om (preventief) advies in te winnen bij een bedrijfsarts. Bijvoorbeeld via het open spreekuur. Leg in uw verzuimprotocol uit hoe dat bij u is geregeld. En hoe uw medewerkers gebruik kunnen maken van dit recht.

Stappenplan Wet verbetering poortwachter

Omschrijf het stappenplan van het re-integratietraject

De re-integratie van een zieke medewerker is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel u als uw medewerker. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter om langdurig verzuim te verminderen. Deze gezamenlijke verplichtingen benoemt u ook als stappenplan in het verzuimprotocol.

Lees hier meer over Wet verbetering poortwachter en bekijk welke stappen u moet ondernemen bij een zieke medewerker.

Uw zieke medewerker wil op vakantie

Omschrijf de verzuimregels bij verzuim tijdens vakantie

In deze stap beschrijft u in het verzuimprotocol wat uw zieke medewerker moet doen als hij op vakantie wil. Wie moet hij of zij om toestemming vragen? En is advies van een bedrijfsarts verplicht? Dit neem u op in de laatste stap.

Verzuimprotocol of verzuimbeleid?

Een verzuimprotocol is onderdeel van een verzuimbeleid. In het verzuimbeleid komen ook andere onderdelen aan bod, zoals een preventiebeleid en het basiscontract. Lees hier meer over het verzuimbeleid.

Verzekeren tegen de kosten van ziek personeel

Bij ziekte moet u maximaal 104 weken lang een deel van het salaris doorbetalen van uw medewerker. Onze Verzuimverzekering neemt maximaal 104 weken de kosten van uw wettelijke loonbetalingsverplichting van u over. En heeft u hulp nodig bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerker? Dan kunt u dit gewoon meeverzekeren. 
Benieuwd welke stappen u moet zetten wanneer uw medewerker ziek is? Download de whitepaper ‘Uw medewerker is ziek en nu’ en krijg op deze en andere verzuimvragen antwoord.

Voorkom psychisch verzuim

Psychisch verzuim is oorzaak nummer 1 van langdurig verzuim. Een burn-out kan al gauw 9 maanden duren. Dit heeft niet alleen impact op uw medeweker, maar ook op u als werkgever en uw bedrijf. Wij geven u een aantal inzichten en tips hoe u om kunt gaan met psychisch verzuim.
Tessa Reuvekamp - Verzuimspecialist
Met de kennis van Tessa Reuvekamp
Verzuimspecialist

Al een tijdje ben ik werkzaam bij Centraal Beheer. Daar doe ik wat ik het liefste doe: ondernemers verder helpen met al hun vragen rondom verzuim. Van preventie tot een passende verzekering.