Stappenplan zieke medewerker

Stappenplan bij een zieke medewerker

1 van uw medewerkers meldt zich ziek. U wenst hem of haar natuurlijk eerst beterschap. En u regelt vervanging of vangt de werkzaamheden met de andere medewerkers op. Maar dat alleen is niet genoeg. Er komt meer bij kijken.
6 dec 2023 4 minuten

Een ziekmelding van een medewerker

Wanneer een medewerker zich ziekmeldt, moet u een aantal praktische zaken regelen. Van het regelen van vervanging tot aan het doorgeven van de ziekmelding bij UWV of uw verzuimverzekering. Dit geldt ook wanneer uw medewerker maar 1 dag ziek is. In deze blog vertellen we u kort wat u allemaal moet regelen. Van een korte ziekte (van 1 dag) tot langdurige uitval (tot 104 weken).

Belangrijke zaken bij een zieke medewerker

  • U moet het gehele loon (of een deel ervan) doorbetalen wanneer uw medewerker zich ziekmeldt.
  • Vanwege privacy mag u niet vragen naar de reden achter de ziekmelding.
  • Het is verstandig om vanaf dag 1 de ziekmelding en het contact te documenteren.
  • U mag niet zomaar een zieke medewerker ontslaan.
  • U kunt zich verzekeren tegen verzuimkosten met een verzuimverzekering.

Stappenplan: wat te doen bij een zieke medewerker

Als werkgever moet u verschillende zaken regelen wanneer uw medewerker (langdurig) ziek is. U vindt de volledige tijdlijn hieronder.

Als uw medewerker zich bij u ziek heeft gemeld, moet u uw medewerker ziekmelden bij de arbodienst of bedrijfsarts . Heeft u een verzuimverzekering van Centraal Beheer? Dan regelt u dit via ons online meldloket of de verzuimapp. Met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering krijgen u en uw medewerker vanaf de 1e dag persoonlijke ondersteuning van een casemanager.

Tip: Leg gelijk de ziekmelding, afspraken en het telefonisch contact vast. Bij langdurige ziekte vormt dit samen met het Plan van Aanpak het re-integratieverslag.

Is uw medewerker na langere tijd nog steeds ziek? Dan voert de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse uit. Dit is verplicht. Hiervoor plant u in week 6 een gesprek in tussen uw medewerker en de bedrijfsarts. De oplevering van het rapport kan in de praktijk enige tijd duren.

Heeft u onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan regelen wij dit allemaal voor u. Met de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening regelt u dit zelf.

Plan minstens elke 6 weken een voortgangsgesprek in met uw medewerker. En zorg er daarnaast voor dat u de bedrijfsarts ook regelmatig op de hoogte brengt van de voortgang. Als de situatie in de tussentijd verandert, past u het Plan van Aanpak aan.

Wanneer u de MKB Verzuim ontzorg-verzekering heeft van Centraal Beheer, dan regelt een casemanager dit voor u.

Uiterlijk in de achtste week dat uw medewerker ziek is, maakt u samen een Plan van Aanpak. Hierin omschrijft u met uw medewerker wat u beiden gaat doen om uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Is uw medewerker meer dan driekwart jaar ziek? Dan moet u dit uiterlijk op de eerste werkdag van de 42e week melden. Dit doet u met een 42e weekmelding bij UWV via het werkgeversportaal. Ondertussen blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie.

Let op dat u deze melding op tijd doorgeeft aan UWV. Zo voorkomt u een boete. Met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer regelen wij dit voor u.

Na het 1ste jaar bespreekt u samen met uw medewerker het re-integratietraject. U vult samen de eerstejaarsevaluatie in. Een opzet hiervan vindt u op de site van UWV. Bij een verzuimverzekering van Centraal Beheer kan een casemanager u hierbij ondersteunen.
Als uw medewerker ongeveer 88 weken ziek is, krijgt uw medewerker van UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Hierin staat ook de datum tot wanneer hij of zij deze uitkering uiterlijk kan aanvragen. In deze periode stelt u het re-integratieverslag op.
Vraagt uw medewerker een WIA-uitkering aan? Dan vult u samen met uw medewerker in week 91 de eindevaluatie van het Plan van Aanpak in. Hierin geeft u aan wat de stand van zaken is rondom de re-integratie. Deze moet door u en uw medewerker worden ondertekend.

Uw medewerker vraagt uiterlijk in week 93 de WIA-uitkering aan. Hij of zij stuurt dit samen met het re-integratieverslag op naar UWV.

Heeft u onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan begeleidt een casemanager uw medewerker tijdens dit proces.

Uw medewerker vraagt uiterlijk in week 93 de WIA-uitkering aan. Hij of zij stuurt dit samen met het re-integratieverslag op naar UWV. Het re-integratieverslag krijgt uw medewerker van u. Hierin zitten alle belangrijke re-integratiedocumenten zoals het Plan van Aanpak, de evaluaties, beoordelingen en onderzoeken. Dit verslag moet voor de aanvraag van de WIA-uitkering definitief zijn.

Heeft u onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan begeleidt een casemanager uw medewerker tijdens dit proces.​

Ieder bedrijf is natuurlijk uniek. Toch zien we aantal terugkerende zaken die in de praktijk soms vergeten worden
Tessa Reuvekamp, verzuim-specialist
Tessa Reuvekamp - Verzuimspecialist

4 tips van Verzuim-specialist Tessa Reuvekamp

Tessa Reuvekamp werkt als verzuimspecialist bij Centraal Beheer. De afgelopen jaren heeft ze al vele ondernemers met de meest uiteenlopende vragen geholpen rondom verzuim. Lees hieronder de tips van Tessa en ontdek hoe u zich goed voorbereidt in het geval van verzuim.

1. Stel de juiste vragen, maar niet over de ziekte zelf

Wanneer een medewerker ziek is, zullen de meeste werkgevers uit oprechte betrokkenheid allereerst vragen stellen over hoe het gaat. Dat is vooropgesteld natuurlijk een logische reactie. Tegelijkertijd helpt het ook om de drempel tot contact laag te houden voor de medewerker. Zowel in communicatie over de voortgang, als de terugkomst naar de werkvloer.

Het is wel belangrijk om te weten dat u als werkgever nooit mag vragen naar de reden achter de ziekmelding. U mag dit ook niet documenteren. Ook niet als uw medewerker zelf over zijn ziekte vertelt. Dit is wettelijk vastgelegd in verband met privacy. De medewerker mag hier overigens zelf wel over beginnen, mocht hij of zij dat willen.

Wat u wel mag vragen aan uw medewerker

  • Hoe gaat het?
  • Hoe kan ik je in de tussentijd bereiken?
  • Hoe lang verwacht je dat je ziek bent?
  • Heb je nog lopende afspraken of werkzaamheden die overgenomen moeten worden?
  • Heeft de ziekmelding te maken met een arbeidsongeval?

2. Het verplichte contract met de arbodienst

Het aannemen van personeel is altijd een grote stap. Er komt voor ondernemers veel bij kijken. Vanuit het oogpunt van verzuim is het goed om te weten dat het verplicht is om vanaf het begin een samenwerking te hebben met een arbodienst. Dit geldt ook voor medewerkers met een tijdelijk contract, min-max contracten of flexcontracten. Met een verzuimverzekering van Centraal Beheer is dit automatisch geregeld.

3. Stel een verzuimprotocol op

Soms wordt u als werkgever overvallen door een ziekmelding. Naast dat uitval door ziekte natuurlijk erg vervelend is, komt het ook nooit goed uit. Daarom is het handig om als werkgever altijd een verzuimprotocol klaar te hebben liggen. Hierin staat omschreven welke acties door wie ondernomen moeten worden. Zo stelt u een verzuimprotocol op.

4. Voorkom sancties van UWV door onvoldoende inspanning

Werkgevers nemen ziekmeldingen  van medewerkers in de praktijk altijd serieus. Toch is het verzuim niet het enige dat op het bordje ligt van een werkgever. Juist daarom benadrukken we altijd dat u als werkgever erg zorgvuldig moet omspringen met alle stappen. Zo kan UWV u als werkgever verplichtstellen om het loon na 2 jaar ziekte maximaal nog 1 jaar extra door te betalen bij onvoldoende inspanningen. Dat is natuurlijk zonde als een fout achteraf makkelijk voorkomen had kunnen worden.

Verzekeren tegen de kosten van ziek personeel

Bij ziekte moet u tenminste 104 weken lang een deel van het salaris doorbetalen van uw medewerker. Onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering neemt minimaal 104 weken de kosten van uw wettelijke loonbetalingsverplichting van u over. En heeft u hulp nodig bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerker? Dan kunt u dit gewoon meeverzekeren.

Wat kost uw zieke medewerker?

Bent u benieuwd met welke kosten u rekening moet houden als uw medewerker ziek wordt? En hoe hoog deze kosten zijn? Bereken het zelf!

Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Wilt u precies weten wat er allemaal van u verwacht wordt bij verzuim? Download dan nu gratis het e-book ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden’.
Tessa Reuvekamp - Verzuimspecialist
Met de kennis van Tessa Reuvekamp
Verzuimspecialist

Al een tijdje ben ik werkzaam bij Centraal Beheer. Daar doe ik wat ik het liefste doe: ondernemers verder helpen met al hun vragen rondom verzuim. Van preventie tot een passende verzekering.