test

Hulp bij verzuim

Oplossingen als u een zieke werknemer heeft

  • Gratis oriëntatiegesprek met een verzuimspecialist
  • Ook als u geen klant bent
  • Kies de oplossing die bij u past

Uw medewerker is ziek, en nu?

Als uw medewerker langdurig ziek is kan dit veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld wat u als werkgever kunt verwachten. Of wat de kosten van verzuim zijn. En welke stappen u moet zetten. Download de whitepaper en krijg op deze en andere verzuimvragen antwoord.

Bedankt voor het downloaden. U krijgt direct de whitepaper in uw mail.

Wanneer is er sprake van langdurig verzuim?

Werknemers die ziek worden zijn meestal binnen een paar dagen weer op de been. Maar het kan voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Wanneer uw medewerker 6 weken of langer ziek is, bijvoorbeeld door een burn-out, is er sprake van langdurig ziekteverzuim. Dan krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. U bent verplicht om de stappen vanuit deze wet op te volgen. Welke dat zijn, leest u in het kort hieronder. 

Wat moet u doen in de eerste 8 weken van langdurig verzuim?

  1. Dag 1: Meld uw medewerker ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts.
  2. Week 6: De bedrijfsarts of arbodienst maakt een probleem analyse.
  3. Voer minstens elke 6 weken een voortgangsgesprek met uw medewerker.
  4. Week 8: Maak samen met uw medewerker een Plan van Aanpak.
Vanaf week 42 zijn er meer stappen die u moet nemen. Bekijk hier het hele stappenplan.

Een passende oplossing voor uw situatie

Het kan zijn dat u voor het eerst te maken heeft met een langdurig zieke medewerker. Of dat u medewerkers aanneemt en ook alles rondom verzuim alvast goed wilt regelen. Wat uw situatie ook is, wij hebben een passende oplossing.

Doorlopende Verzuimverzekering

Nog geen zieke medewerkers? En wilt u wel alles goed regelen rondom verzuim?

Een zieke medewerker. Als werkgever krijgt u hiermee vroeg of laat te maken. Dan is het prettig te weten dat u goed verzekerd bent. U moet uw zieke medewerkers immers 2 jaar lang een groot deel van het loon doorbetalen. Met de Verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering genoemd, vangt u deze kosten op. Wij helpen u ook om verzuim goed te begeleiden. En waar mogelijk te voorkomen. Wij bieden 4 soorten verzuimverzekeringen aan. U kiest welke het beste bij u past.

Ook als u geen klant bent

Heeft u een langdurig zieke medewerker? En heeft u geen verzuimverzekering?

Met de verzuimdossier checkt kijkt een ervaren verzuimspecialist met u mee of het verzuimdossier in orde is. Zo voorkomt u een eventuele sanctie van het UWV. U weet snel of uw dossier voldoet aan de eisen van Wet verbetering poortwachter. En welke concrete stappen u moet nemen als dat nog niet het geval is. Deze dienst kunt u eenmalig per verzuim afnemen. 

Veelgestelde vragen

Als werkgever hoort u te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is ingesteld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De verzuimverzekeringen van Centraal Beheer kunnen u daarbij helpen.
Het is voor werkgevers volgens de Nederlandse wet verplicht om een basiscontract af te sluiten met  een arbodienstverlener. In zo'n contract staat wat werkgever en arbodienstverlener minimaal met elkaar moeten afspreken. Met andere woorden: ze bevatten de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts.
Werkgeverslasten zijn kosten die u naast het loon moet doorbetalen als een medewerker ziek is. Bijvoorbeeld de premies werknemersverzekeringen en eventuele pensioenlasten. U draagt dit af aan de Belastingdienst. Bij Centraal Beheer is het mogelijk om de werkgeverslasten voor 20% van de jaarloonsom mee te verzekeren.
Volgens de wet bent u verplicht een zieke werknemer 2 jaar lang (een deel van) zijn loon door te betalen. De volgende basisregels voor alle werkgevers in Nederland zijn in de wet vastgelegd:

Jaar 1 U betaalt minimaal 70 procent van het loon, waarbij u niet onder het wettelijke minimumloon mag komen.
Jaar 2 U betaalt minimaal 70 procent van het loon.

In de cao staat mogelijk een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte. In veel cao's staat dat u in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens uw cao. Controleer dus goed de regels over loon en ziekte in uw cao.

"Moet ik altijd 2 jaar verzuim verzekeren?"

Nee, dat hoeft zeker niet. Er geldt een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar voor werknemers met een onbepaalde tijdscontract, dus dan is het verstandig om het 2e ziektejaar mee te verzekeren. Maar heeft u bijvoorbeeld alleen werknemers met een jaarcontract in dienst? Dan geldt er een loondoorbetalingsverplichting tot einde dienstverband en is een dekking voor het 2e jaar dus onnodig. En dat scheelt natuurlijk weer in de premie. Tip: mocht één van uw medewerkers vervolgens toch een contract voor onbepaalde tijd krijgen? Laat het ons dan weten. Dan kunnen we eenvoudig de dekking aanpassen zodat u alsnog voor het tweede jaar gedekt bent.