Uw wettelijke verplichtingen als werkgever bij ziekteverzuim

Alles over de Wet verbetering poortwachter, loondoorbetaling en arbodienstverlening

Het kan gebeuren dat 1 van uw medewerkers een griepje krijgt. Dat is vervelend, maar te overzien. Moeilijker wordt het als dit verandert in ziekteverzuim voor een langere periode. Bijvoorbeeld door een burn-out of een langdurige ziekte. Dan krijgt u als werkgever te maken met allerlei wettelijke verplichtingen. 

Dit zijn uw verplichtingen bij een zieke medewerker

Wanneer uw medewerker langdurig ziek is, moet u uw zieke medewerkers de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon doorbetalen. In veel cao's is bepaald dat werkgevers een hoger percentage, tot zelfs 100% moeten doorbetalen. Het maakt niet uit of uw zieke medewerker in vaste dienst is of een tijdelijk contract heeft. Met onze Verzuimverzekering verzekert u zich tegen het financiële risico van deze loondoorbetaling. Dat scheelt een hoop geld en gedoe.
Bekijk Verzuimverzekering
Als werkgever moet u zich houden aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarin staat onder andere dat u verplicht bent om minimaal een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener. U kunt zelf een contract afsluiten met een arbodienstverlener, maar u kunt dit ook gelijk regelen wanneer u kiest voor een verzuimverzekering. Wij helpen u hier graag bij. Lees hier wat een arbodienstverlener doet.
Om langdurig ziekteverzuim bij medewerkers terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter in het leven geroepen. Deze wet is ingesteld om het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen. U en uw zieke medewerker moeten zich samen inspannen en een plan van aanpak opstellen. Met als doel: de zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk krijgen. Door de Wet verbetering poortwachter heeft u al vanaf de 1e ziektedag verschillende verplichtingen. In ons stappenplan ziet u in één oogopslag welke stappen de Wet verbetering poortwachter van u verlangt. 
Bekijk stappenplan
Houdt u zich als werkgever niet aan de stappen? Of voert u ze onvoldoende uit? En is uw medewerker na 104 weken nog ziek? Dan kan UWV een boete opleggen. En moet u mogelijk maximaal nog 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet loonsanctie. Voldoet u alsnog aan de verplichtingen? Dan kan deze periode worden verkort. Het UWV beoordeelt de aanvraag alleen wanneer het re-integratieverslag compleet is.

Van ziekmelding tot re-integratie: Centraal Beheer ontzorgt u graag bij het verzuimproces

Al vanaf de 1e ziektedag hebben u en uw medewerker verschillende verplichtingen. Van ziekmelding tot re-integratie: Centraal Beheer ontzorgt u graag bij dit verzuimproces. Lees meer over het verzuimproces.