Actuele wetgeving

Verzuim­verzekering

Mensen worden wel eens ziek, ook uw medewerkers. Op zich geen groot probleem, want meestal is hij of zij na enkele dagen weer voldoende opgeknapt om te komen werken. Maar wat als het langer duurt? Dan krijgt u als werkgever te maken met allerlei wettelijke verplichtingen.

Meer informatie

Actuele wetgeving

Loondoorbetaling, aan wie?
Als werkgever heeft u bij verzuim te maken met diverse wettelijke regels. Bijvoorbeeld dat u uw zieke medewerkers de eerste 2 jaar tenminste 70% van hun loon moet doorbetalen. In CAO’s is vaak bepaald dat werkgevers zelfs 100% moeten doorbetalen. Het maakt niet uit of uw zieke medewerker in vaste dienst is of een tijdelijk contract heeft. Voor sommige zieke medewerkers met een dienstverband kunt u een uitkering via de Ziektewet aanvragen. Denkt u onder andere aan zwangerschapsverlof of orgaandonatie.

Wetgeving over loondoorbetaling
Als werkgever betaalt u minimaal 2 jaar het loon door aan uw zieke medewerker. U betaalt zowel in het 1e als in het 2e jaar minimaal 70% van het loon. Het loon mag in het 1e jaar niet onder het minimumloon uitkomen. Na 2 jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling bij ziekte. Een medewerker die langer ziek is, wordt dan gekeurd voor de WIA om te kijken in hoeverre hij of zij arbeidsongeschikt is.

Wetgeving over arbodienstverlening
Naast de verplichting om het loon door te betalen, heeft u als werkgever ook te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet bepaalt dat werkgever en medewerker zich – samen met de Arbodienst of bedrijfsarts – moeten inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 
Werkgevers en medewerkers hebben verschillende verplichtingen, al vanaf de 1e week van ziekte. Houdt u zich als werkgever niet aan alle stappen of voert u ze niet goed uit? Dan kan UWV een sanctie opleggen. Bijvoorbeeld de periode verlengen waarin u het loon moet doorbetalen.

Wat moet u doen op basis van de Wet Verbetering Poortwachter?

Een goede verzekering, het halve werk
Als werkgever krijgt u bij verzuim te maken met complexe wetgeving. Zowel over loondoorbetaling als over arbodienstverlening. Een goede verzuimverzekering vermindert het financiële risico voor uw bedrijf. Sluit u daarbij ook arbodienstverlening af, dan begeleiden wij u bij alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter.

Uw medewerker is na 2 jaar nog ziek
Dan beoordeelt UWV of uw medewerker arbeidsongeschikt is. UWV vertelt over wat er gebeurd na 2 jaar ziekte.
Een medewerker die arbeidsongeschikt wordt kan fors terugvallen in zijn inkomen. U kunt voor uw medewerkers zorgen door een >WIA-verzekering af te sluiten. Dat is een aanvulling op de uitkering die hij van UWV krijgt, of van u, als u eigen risicodrager bent voor de WGA.