Arbodienst­verlening regelen

Alles wat u moet weten over arbo­dienst­verlening

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een contract af te sluiten met een arbo­dienst­verlener. Ook al heeft u maar 1 medewerker in loondienst met een 0-uren­contract. Dit staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Maar wat doet een arbo­dienst precies? En hoe regelt u een arbodienst? 

Wat doet een arbodienst? 

U bent verplicht om uw medewerkers veilig en gezond te laten werken. Arbodienstverlening ondersteunt bij verzuim en helpt bij re-integratie van uw medewerkers. En ondersteunt u en uw medewerkers bij het opstellen van een arbeids­om­stan­dighedenbeleid en een verzuimbeleid. De arbodienst heeft 4 deskundigen in huis: een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een arbeid- en organisatiedeskundige. Dit zijn de 3 hoofdtaken van een arbodienst:
Een arbodienst begeleidt uw zieke medewerkers. Want als u een langdurige zieke medewerker heeft, is het verplicht om u bij te laten staan door een bedrijfsarts. De Wet verbetering poortwachter geeft namelijk aan dat binnen 6 weken een Probleemanalyse en Advies wordt opgesteld door de bedrijfsarts. Hiermee kunnen u en uw medewerker een Plan van Aanpak maken voor de re-integratie.
1 van de instrumenten om de risico’s op ziekteverzuim te beperken is de Risico-inven­ta­risatie en -evaluatie (RI&E). Sinds 1994 bent u als werkgever vanuit de Arbowet verplicht om regelmatig dit onderzoek uit te voeren. Regelmatig betekent: 1 keer in de 4 á 5 jaar. Maar let op: verandert de werkplek? Dan moet u weer een RI&E laten uitvoeren. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart. En kunt u deze gericht aanpakken. Een arbodienst ondersteunt u bij een Risico-inventarisatie en -evaluatie.
Voorkomen is beter dan genezen. In het verplichte contract met een arbodienst zijn hier­over belangrijke onderdelen in opgenomen. Uw medewerkers moeten bijvoorbeeld vrij toegang hebben tot de bedrijfsarts. En uw bedrijf moet 1 of meer preventie­mede­werkers aanstellen. Bij kleinere bedrijven (tot 25 medewerkers) kunt u ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Zo komt er in het bedrijf meer aandacht voor verzuim­preventie.

Gratis online training ‘Preventiemedewerker’

Wanneer u kiest voor onze Verzuimverzekering, kan 1 van uw medewerkers zich laten opleiden tot preventiemedewerker. Deze online training bieden wij gratis aan bij de Verzuimverzekering Compleet en de MKB Verzuim ontzorg-verzekering.

Een contract met een arbodienst is verplicht

U bent als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. De Inspectie SZW controleert daarom sinds 1 juli 2018 of organisaties een basiscontract hebben bij een arbodienst. In dit contract staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan langdurig verzuim van uw medewerker. De arbodienst begeleidt u en uw zieke werknemer tijdens verzuim van uw medewerker. En helpt u om verzuim bij uw medewerkers te voorkomen. Een arbodienst kunt u meeverzekeren met onze Verzuimverzekering Compleet of MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Wij helpen u om verzuim binnen uw bedrijf te voorkomen. En ondersteunen u bij het re-integratietraject van uw zieke medewerker.

Arbodienst regelen? Let op deze 7 punten 

De keuze is reuze wat betreft arbodiensten. Kies in ieder geval voor een arbo­dienst­verlener die voldoet aan de wettelijke eisen. De Stichting Beheer Certificatieregeling ziet hier op toe. Op hun website vindt u een lijst van alle gecertificeerde arbodiensten per regio. Bij Centraal Beheer werken wij samen met de arbodiensten Zorg van de Zaak en Expereans, beide gecertificeerde arbodienstverleners.
Belangrijk voor uw medewerkers. Helemaal als uw medewerkers door heel het land wonen. Wanneer er altijd een arbodienst in de buurt van uw zieke medewerker is, hoeft hij of zij niet ver te reizen.
In het BIG-register staan alle officiële zorgverleners. Hij of zij mag volgens de wet zijn of haar beroep uitoefenen. Zoek daarom van te voren of de bedrijfsarts BIG-geregistreerd is.
In het basiscontract met een arbodienstverlener moeten volgens de wet verschillende werkafspraken worden opgenomen. Bijvoorbeeld dat de medewerker een second opinion mag aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Hier leest u precies waar een basiscontract aan moet voldoen. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract. De Inspectie SZW kan het basiscontract controleren of het voldoet aan de wet.
Bij een basiscontract krijgt u nog wel aparte facturen van uw arbodienst mocht er een behandeling plaatsvinden. Bij onze Verzuimverzekering Compleet en MKB Verzuim ontzorg-verzekering worden alle behandelingen vanuit de arbodienst vergoed.
De arbodienstverlener is er voor u om u te helpen bij uw verzuimbeleid. Ook begeleidt deze uw zieke medewerker. Het is belangrijk om goed contact te hebben met uw arbodienst. U kunt samen kijken hoe u verzuim kunt voorkomen binnen uw bedrijf. En kunt u samen verbeteringen doorvoeren waardoor verzuim verminderd wordt.
Met onze Verzuimverzekering Compleet of de MKB Verzuim ontzorg-verzekering regelt u gelijk uw arbodienstverlening. Zo slaat u 2 vliegen in 1 klap. Naast dat u verzekerd bent van loondoorbetaling bij een zieke medewerker, heeft u ook direct de arbo­dienst­verlening geregeld.

Centraal Beheer werkt samen met de arbo­diensten Zorg van de Zaak en Expereans 

Kiest u voor een verzuimverzekering met arbodienstverlening bij Centraal Beheer? Dan regelen wij de arbodienst voor u. En zorgen wij dat u de wettelijke verplich­tingen op orde heeft. Wij werken samen met de gecertificeerde arbo­diensten Expereans en Zorg van de Zaak. Deze bevinden zich door heel het land. Zo is er altijd wel 1 in de buurt van uw bedrijf. De deskundigen van Expereans en Zorg van de Zaak helpen u bij het re-integratietraject van uw zieke medewerker. Zo zal de bedrijfs­arts een Probleemanalyse en Advies opstellen. Ook geven zij u tips om verzuim te voorkomen. En kunnen uw medewerkers preventief in gesprek met een bedrijfsarts van Expereans of Zorg van de Zaak.

Onze Verzuim­verzekeringen met arbo­dienst­verlening

Met deze Verzuimverzekeringen regelt u gelijk uw arbodienstverlening. Handig! 

Meest gekozen

Verzuimverzekering Compleet

Met de Verzuimverzekering Compleet bent u niet alleen verzekerd voor het risico van loondoorbetaling in de eerste 2 jaar. U bent ook verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voor­komen en uw zieke medewerker te laten re-integreren.

Meest uitgebreide

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering wordt u volledig ontzorgd op het gebied van verzuim. Naast dat u verzekerd bent van loon­doorbetaling, regelen wij alles rondom arbodienstverlening. Zowel u als uw zieke medewerker worden ondersteund tijdens het re-integratietraject.