Welke keuzes heeft u?

Loondoorbetalingsverplichting
U moet (een deel van) het loon van uw zieke medewerker doorbetalen voor een periode van maximaal 2 jaar. Vaak zijn hierover afspraken gemaakt in een Cao en/of arbeidscontract. Zijn er geen afspraken? Dan moet u in ieder geval voldoen aan het wettelijk minimum. Dat is voor het 1e en 2e jaar 70% van de loonsom. Daarbij geldt dat u in het 1e jaar nooit minder mag betalen dan het minimumloon.

Werkgeverslasten
Dit zijn kosten die u naast het loon moet doorbetalen. Bijvoorbeeld premies werknemersverzekeringen en pensioen. Bij Centraal Beheer kunt u de werkgeverslasten voor 10% of 20% van de jaarloonsom meeverzekeren.

Begeleiding
U moet volgens de wet uw zieke medewerker begeleiden met een arbodienst of bedrijfsarts. Onze Verzuimservice neemt optioneel de taken van de arbodienst over en biedt u direct ondersteuning. Zo voldoet u aan uw zorgplicht. Lees hier meer over de arbodienstverlening.

Loonaanvulling na 2 jaar ziekte
Na 2 jaar ziekte stopt uw loondoorbetalingsverplichting. Voor uw medewerker betekent dat meestal een forse inkomensterugval. U kunt hiervoor de verzuimverzekering aanvullen met een WIA verzekering. Lees hier meer over de WIA-verzekering van Centraal Beheer.
Er zijn verschillende definities voor deze termen. Als ondernemer en verzekeraar bedoelen we met deze 3 termen vaak hetzelfde. Namelijk dat iemand niet of maar gedeeltelijk kan werken. Soms zorgt het voor verwarring. Iemand kan namelijk ziek zijn, maar toch werken. Of iemand is niet ziek, maar kan (gedeeltelijk) niet werken. Daarom gebruiken we vaak de term arbeidsongeschiktheid.
U kiest zelf welke risico’s u verzekert: alleen loonkosten of ook arbozorg en re-integratie. Als u een offerte aanvraagt bespreken we uw keuzes:

  • U vraagt een offerte aan via deze link.
  • U ontvangt onze Keuzewijzer als voorbereiding op uw gesprek. Hierin leggen wij uit welke keuzes u heeft. En wat de gevolgen zijn van elke keuze. Zo bent u zelf verantwoordelijk voor een verzuimverzekering die het beste past bij uw bedrijf.
  • Wij bellen u om uw keuzes door te nemen.
  • U krijgt een offerte op basis van uw keuzes.
De belangrijkste vraag bij het kiezen uit de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is: voor wie is de verzekering? Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uzelf? En wilt u dus inkomen als u niet kunt werken? Kijk dan eens naar onze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers en ondernemers. Wilt u een verzekering die de kosten vergoedt als uw medewerkers niet kunnen werken? Dan kiest u voor een ziekteverzuimverzekering of loondoorbetalingsverzekering.