Verzuimverzekering vergelijken

Kies de verzekering die bij u past

Een verzuimverzekering beschermt uw bedrijf tegen de hoge kosten van zieke medewerkers. Dat is fijn, want een zieke medewerker kan behoorlijk duur zijn. Maar welke verzuimverzekering past het beste bij uw bedrijf? Wij helpen u graag bij het maken van een keuze.

Wat zijn uw financiële risico’s bij verzuim?

Om te weten welke verzuimverzekering het beste bij uw situatie past, is het goed om eerst de risico’s van verzuim te kennen.
Als werkgever bent u verplicht 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker te betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. Deze regel geldt voor uw eigen medewerkers met een vast of tijdelijk contract, maar ook voor oproepkrachten. Een verzuimverzekering beschermt u tegen de hoge kosten van loondoorbetaling.
Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten u en uw zieke medewerker er alles aan doen om hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Al vanaf de 1e ziektedag hebben u en uw medewerker verschillende verplichtingen. Houdt u zich als werkgever niet aan deze stappen? Of voert u ze niet goed uit? Dan kan UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat u dan maximaal nog 1 jaar extra loon moet betalen aan uw medewerker. Met onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening  voldoet u aan alle wettelijke re-integratieregels.
Het is mogelijk dat uw zieke medewerker in de eerste 2 ziektejaren in de Ziektewet belandt. Bijvoorbeeld omdat hij een tijdelijk contract heeft en ziek uit dienst gaat. Uw ex-medewerker krijgt dan een Ziektewetuitkering van UWV en deze neemt ook de re-integratie over. Toch belast UWV de Ziektewetuitkering soms aan u door. Dit gebeurt bij middelgrote en grote bedrijven. Zij betalen dan een (individuele) premie voor de Ziektewet. Kleine bedrijven betalen een sectorpremie.
Krijgt uw medewerker na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering omdat hij gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt is? Of is hij volledig (80-100%), maar niet blijvend arbeidsongeschikt? En bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan bent u na de eerste 2 jaar ziekte nog 10 jaar verantwoordelijk voor het betalen van de uitkeringskosten. Voor middelgrote en grote bedrijven geldt dit (gedeeltelijk) ook als zij geen eigenrisicodrager voor de WGA zijn, omdat dit meetelt in hun (individuele) premie voor de WGA. Kleine bedrijven betalen een sectorpremie. In totaal loopt u dus mogelijk 12 jaar financieel risico als uw medewerker ziek wordt. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de toekomst van uw bedrijf.
Naast de loondoorbetalingsplicht heeft u misschien ook te maken met de kosten voor vervanging en productieverlies. U moet dan niet alleen het loon van uw zieke medewerker betalen. Maar ook het salaris van zijn vervanger. En als u een zieke medewerker moet vervangen lukt dat meestal niet dezelfde dag. Er zal dus wat werk blijven liggen dat langer op zich laat wachten. En de nieuwe medewerker zal ook wat tijd nodig hebben om op te starten. Inwerken, routine opbouwen, het kost allemaal tijd. De optelsom daarvan is uw productieverlies. Zonder de vergoeding van een verzuimverzekering komen deze kosten vaak extra hard aan. 

Welke risico’s wilt u verzekeren? 

U weet nu welke financiële verzuimrisico’s u kunt verwachten. Deze informatie is waardevol wanneer u keuzes gaat maken. Kunt u het risico zelf dragen? Of bestaat de kans dat de verzuimkosten de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen? Als dat laatste het geval is, kunt u ervoor kiezen om deze risico’s te verzekeren. Bij Centraal Beheer kunt u de volgende financiële risico’s verzekeren:
Met onze Verzuimverzekering bent u verzekerd van loondoorbetaling. Wij vergoeden het loon van uw zieke medewerker, zowel het 1e als het 2e jaar.
Werkgeverslasten zijn de kosten die u naast het loon moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. Bijvoorbeeld de premies voor werknemersverzekeringen en mogelijke pensioenlasten. Werkgeverslasten zijn een vast percentage van het loon. Bij Centraal Beheer kunt 10% of 20% meeverzekeren.
U moet volgens de wet uw zieke medewerker begeleiden met een arbodienst of bedrijfsarts. Onze Verzuimverzekering Compleet en de MKB Verzuim Ontzorg-verzekering nemen de taken van de arbodienst over en bieden u direct ondersteuning. Zo voldoet u aan uw zorgplicht. Lees hier meer over de arbodienstverlening.
Na 2 jaar ziekte stopt uw loondoorbetalingsverplichting. Voor uw medewerker betekent dat meestal een forse inkomensterugval. U kunt hiervoor de verzuimverzekering aanvullen met een WIA-verzekering. Lees hier meer over de WIA-verzekering van Centraal Beheer.

Ontdek welke verzuimverzekering bij uw situatie past 

Verzuimverzekeringen zijn er in verschillende soorten en maten. Net als bedrijven. Want wat voor uw ondernemende buurman de juiste keuze is, kan voor u iets heel anders betekenen. Daarom is het fijn dat er meerdere mogelijkheden zijn. Zodat u zich altijd goed beschermt tegen de vaak grote financiële gevolgen van arbeidsongeschikte medewerkers.

Weten welke verzuimverzekering bij uw bedrijf past?  

Ontdek welke verzuimverzekering bij u past

Waarom kies ik voor de Verzuimverzekering van Centraal Beheer?

Onze Verzuimverzekering beschermt u tegen de hoge kosten van loondoorbetaling. En verzekert u zich bij uw verzuimverzekering ook voor de arbodienstverlening? Dan krijgt u hulp bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Wij helpen u ook om verzuim te voorkomen. Samen verkleinen we de kans dat uw medewerkers uitvallen. Zo bieden wij onder andere het preventiespreekuur voor uw medewerkers aan. En kan 1 van uw medewerkers zich opleiden tot preventiemedewerker. U sluit de Verzuimverzekering eenvoudig en snel online af en heeft u vragen? Dan staan onze specialisten voor u klaar.

Onze Verzuimverzekeringen op een rij

Vrije keuze in arbodienst

Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening

Met de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke medewerker. En de verplichte arbodienstverlening? Die regelt u helemaal zelf.

Meest gekozen

Verzuimverzekering Compleet

Met de Verzuimverzekering Compleet krijgt u deskundige hulp bij het re-integratietraject van uw zieke medewerker. Bovendien worden alle behandelingen vanuit de arbodienst vergoed.

Meest uitgebreid

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Zowel u als uw zieke medewerker worden volledig ondersteund tijdens het re-integratietraject. De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is er speciaal voor kleine ondernemers die volledig ontzorgd willen worden bij verzuim.

Geschikt voor grotere bedrijven

Stop-loss Verzuimverzekering

Met een Stop-loss Verzuimverzekering heeft u een eigen­ risico­bedrag waarmee u onverwachte hoge kosten verzekert. U weet elk jaar precies wat u zelf maximaal betaalt voor zieke medewerkers.