vrouw-praat-met-collega

Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening

Verzeker de loondoorbetaling van uw zieke medewerker

 • Kies uw eigen arbodienstverlener
 • Sluit online af of ontvang binnen 1 werkdag een offerte op maat
 • Bepaal zelf uw eigenrisicoperiode en dekkingspercentage
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8197

Wat is een verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening?

Met een Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening verzekert u de loonkosten bij verzuim van uw zieke medewerker. U bepaalt zelf hoeveel procent van het jaarloon u wilt verzekeren. En de verplichte arbodienstverlening? Die regelt u helemaal zelf. Bijvoorbeeld wanneer u al een contract met een arbodienst heeft. Bent u op zoek naar een Verzuimverzekering met arbodienst? Dan past de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bij uw situatie.

U moet uw verplichte arbodienstverlening zelf regelen

Met de Verzuimverzekering zonder arbodienstverlening regelt u zelf uw verplichte arbodienstverlening. Dat is geen probleem. Het is wel belangrijk dat u dit goed regelt. Dan kunt u gewoon gebruik maken van uw Verzuimverzekering als dat nodig is. Wij vertellen u graag wat u precies zelf moet doen:
 • U probeert te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden. Gebeurt dit toch? Dan neemt u de noodzakelijke acties zodat uw medewerkers zo snel mogelijk herstellen en/of re-integreren. Dit kan bij u zijn of bij een andere werkgever.
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen. U laat zich daarbij bijstaan door uw arbodienstverlener. Worden medewerkers ziek? Dan zorgt u ervoor dat: ­u binnen 4 dagen al deze medewerkers bij de arbodienstverlener meldt en dat ­u de arbodienstverlener alle ondersteuning geeft die nodig is, zodat de medewerkers zo snel mogelijk terugkeren in het arbeidsproces.
 • U en, onder uw verantwoordelijkheid, uw arbodienstverlener komen de wet- en regelgeving na. Deze wet- en regelgeving is gericht op voorkoming en beperking van arbeidsongeschiktheid en op bevordering van re-integratie van medewerkers. Bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter.

Wat is wel en niet verzekerd?

Als werkgever bent u verplicht om voor een (langdurig) zieke medewerker 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Met een verzuimverzekering beschermt u zich tegen deze kosten. We leggen u graag uit wat wel en niet verzekerd is bij de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Verzekerd

 • De eerste 2 jaar loondoorbetaling van een zieke medewerker.
 • Alle medewerkers die in dienst zijn. Ook uw medewerkers met een tijdelijk contract.
 • Wij verhalen de schade als een ander aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Niet verzekerd

 • Een directeur-grootaandeelhouder (DGA).
 • Iemand die niet in een gezagsverhouding bij u werkt. Bijvoorbeeld uw partner.
 • Medewerkers die al ziek zijn als de verzekering start.
 • Ziekte die ontstaat door opzet of roekeloosheid.
 • Het basiscontract met een arbodienstverlening.
 • De verzuimbegeleiding van de werkgever en medewerker.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in de voorwaarden van onze Verzuimverzekering.

Wat betekent het risico van verzuim voor uw bedrijf?

“Een zieke medewerker kan voor behoorlijke financiële schade zorgen. Zeker wanneer u geen of weinig reserves heeft. Een verzuimverzekering beschermt u onder andere tegen de hoge kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Weet u nog niet zeker of u zo’n verzekering nodig heeft? Dan is het goed om eerst uw risico’s van verzuim te kennen. Tijdens een persoonlijk gesprek informeer ik u hier graag over.”

Beriwan Acinikli, verzuimspecialist Centraal Beheer.

Veelgestelde vragen

U wilt een verzuimverzekering die past bij uw bedrijf. U stelt daarom zelf uw verzuimverzekering samen. Zo beïnvloedt u ook zelf de hoogte van de premie. U maakt uit de volgende dekkingen een keuze:

Percentage van het jaarloon

U kiest zelf hoeveel procent van het jaarloon van uw zieke medewerker u wilt verzekeren. Dit geldt voor zowel jaar 1 als jaar 2. Het meest voorkomende dekkingspercentage van het jaarloon is 100% in jaar 1 en 70% in jaar 2. Het jaarloon dat u maximaal kunt verzekeren is € 125.000,- per medewerker.

Werkgeverslasten

Werkgeverslasten zijn de kosten die u naast het loon moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. Bijvoorbeeld de premies voor werknemersverzekeringen en mogelijke pensioenlasten. Werkgeverslasten zijn een vast percentage van het loon. Bij Centraal Beheer kunt u 10% of 20% meeverzekeren.

Eigen risicoperiode

U bepaalt eerst wat voor eigen risico u wilt lopen. U kiest daarvoor een eigen risicoperiode in werkdagen. U kunt kiezen uit 10, 20, 30 of 65 werkdagen. De minimale eigen risicoperiode is 10 werkdagen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.
Wij berekenen de premie aan de hand van verschillende factoren. Zo kijken we hoeveel medewerkers u heeft. En ook naar de gegevens van uw medewerkers, zoals hun geboortejaar, jaarloon en geslacht. Ook is het belangrijk om te weten hoe hoog uw verzuim in de afgelopen 3 jaar is geweest. Andere factoren die invloed hebben op de premie zijn de eigen risicoperiode en dekkingspercentage.

U berekent de premie van de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening eenvoudig en snel online. Heeft u vragen? Dan staan onze verzuimspecialisten voor u klaar.
Het grote verschil zit in de arbodienstverlening. Als werkgever bent u verplicht om minimaal een contract te hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. U moet uw medewerker bij ziekte ook verplicht ziekmelden bij uw arbodienst of bedrijfsarts. U regelt bij de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening de arbodienst zelf. Bijvoorbeeld wanneer u al een contract met een arbodienst heeft. Of omdat u het fijn vindt om zelf de regie te houden. Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering heeft u hier geen omkijken naar. Wij regelen een deskundige arbodienstverlener om uw medewerker te laten re-integreren. En begeleiden u verder bij het verzuimproces. En volgt u alle adviezen van de arbodienstverlener op? Dan voldoet u altijd aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter.
Heeft u minder dan 25 medewerkers? Dan berekent u uw premie snel online. En u sluit de verzekering eenvoudig online af. Wij zorgen er voor dat u per stap genoeg informatie krijgt om een juiste keuze te maken. En heeft u hulp nodig bij het afsluiten? Of heeft u meer dan 25 medewerkers? Onze verzuimspecialisten staan voor u klaar tijdens een gratis oriëntatiegesprek.
Als werkgever heeft u bij verzuim te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld dat u uw zieke medewerker de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon doorbetaalt. Naast de verplichting om het loon door te betalen, heeft u als werkgever ook te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet vereist dat u er alles aan doet om uw zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. U moet uw medewerker bijvoorbeeld ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Houdt u zich als werkgever niet aan de plichten uit deze wet? Dan kan UWV een boete opleggen. En moet u mogelijk nog 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet loonsanctie.
Ja. U bent als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. De inspectie SZW controleert daarom sinds 1 juli 2018 of organisaties een basiscontract hebben bij een arbodienst. In dit contract staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan langdurig verzuim van uw medewerker. De arbodienst begeleidt u en uw zieke werknemer tijdens verzuim van uw medewerker. En zorgt ervoor dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Een arbodienst kunt u meeverzekeren met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering.  
Benieuwd naar onze Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening? Bekijk uw premie binnen 1 minuut. Of ontvang binnen 1 werkdag een offerte op maat.
Hulp nodig? Bel ons gerust op (055) 579 8197