Alles over de Cyberverzekering

Uw bedrijf loopt verschillende cyberrisico’s. Hieronder vallen alle ICT-risico’s op financiële schade. Vaak worden deze risico’s veroorzaakt door menselijke fouten. Of door cybercrime. U kunt denken aan een medewerker die verkeerde software installeert waardoor uw computersysteem tijdelijk platligt. Maar ook aan cyberaanvallen zoals phishing e-mails, DDoS-aanvallen, ransomware en computervirussen. Een Cyberverzekering dekt deze risico’s.

Onze Cyberverzekering is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 10 miljoen euro omzet.
Cyberrisico vormt een van de grootste bedrijfsrisico’s voor mkb ondernemers. Een cyberaanval of cyberincident kan veel schade veroorzaken. Financieel maar ook voor uw integriteit of imago. Een normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade niet. Steeds meer (internationale) leveranciers eisen dat hun zakenpartners een cyberverzekering afsluiten. Ontstaat er door een cyberincident bij uw bedrijf schade aan anderen? Dan dekt de verzekering ook deze schade.  
De Cyberverzekering biedt een uitgebreide basisdekking voor de belangrijkste cyberrisico's.

Wel verzekerd

 • Datalekken of bedrijfsstilstand door cybercrime, technische fouten of menselijk handelen.
 • Kosten voor het oplossen van ransomware en het ‘losgeld’ bij cyberafpersing.
 • Kosten voor het herstellen van uw digitale data en software na een cyberincident.
 • Kosten voor het beschermen van uw reputatie.
 • Kosten die u maakt om zich aan de regels te houden van de AVG bij een digitaal datalek.
 • Kosten voor juridische hulp bij maatregelen door toezichthouders.
 • Onderzoekskosten na een datalek of ander cyberincident.
 • Schade aan derden die ontstaat door uw bedrijf.
 • Schade als u kunt aantonen dat u zich per ongeluk niet hield aan de preventieafspraken.

Niet verzekerd

 • Boetes die u krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder.
 • Schade aan zaken
 • Schade aan personen.
 • Schade doordat een apparaat dat energie levert of een airco niet (goed) werkt.
 • Schade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Bekijk de polisvoorwaarden van onze Cyberverzekering >