Afbeelding Cyberverzekering

Cyberverzekering

Bescherm uw bedrijf tegen cyberrisico’s

Met onze cyberverzekering voor bedrijven en mkb-ondernemers bent u uitgebreid verzekerd tegen financiële schade via computers en internet. De Cyberverzekering van Centraal beheer dekt niet alleen cyberincidenten, maar biedt ook ondersteuning bij een cyberaanval of het vermoeden daarvan.

 • Bij incidenten staat het deskundige cyberteam 24/7 voor u klaar
 • U bent uitgebreid verzekerd voor eigen schade én schade aan anderen
 • U kiest zelf uw verzekerd bedrag tot max. € 2.000.000 per jaar
Of bel even Apeldoorn op (055) 579 8421

Alles over de Cyberverzekering

Uw bedrijf loopt verschillende cyberrisico’s. Hieronder vallen alle ICT-risico’s op financiële schade. Vaak worden deze risico’s veroorzaakt door menselijke fouten. Of door cyber­crime. U kunt denken aan een medewerker die verkeerde software installeert waardoor uw computersysteem tijdelijk platligt. Maar ook aan cyberaanvallen zoals phishing e mails, DDoS-aanvallen, ransomware en computervirussen. Een zakelijke Cyber­verzekering, soms ook wel cybercrime verzekering genoemd, dekt deze cyberincidenten.
Onze Cyberverzekering is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 30 miljoen euro omzet.
Cyberrisico vormt een van de grootste bedrijfsrisico’s voor mkb ondernemers. Een cyber­aanval of cyberincident kan veel schade veroorzaken. Financieel maar ook voor uw integriteit of imago. Een normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade niet. Steeds meer (internationale) leveranciers eisen dat hun zakenpartners een cyberverzekering afsluiten. Ontstaat er door een cyberincident bij uw bedrijf schade aan anderen? Dan dekt de verzekering ook deze schade.  
De Cyberverzekering biedt een uitgebreide basisdekking voor belangrijke cyberrisico's.

Wel verzekerd

 • Datalekken of bedrijfsstilstand door cybercrime, programmeer­fouten of menselijk handelen.
 • Ondersteuning bij het oplossen van ransomware en eventuele vergoeding van het ‘losgeld’ bij cyberafpersing.
 • Hulp bij het herstellen van uw digitale data en software na een cyberincident en een vergoeding voor de gemaakte kosten.
 • Hulp van een reputatie-expert voor het beschermen van uw reputatie als u te maken krijgt met een cyberincident
 • Kosten die u maakt om zich aan de regels te houden van de AVG bij een digitaal datalek.
 • Juridische hulp bij maatregelen door toezichthouders.
 • Onderzoek van experts na een datalek of ander cyberincident en de kosten daarvan.
 • Schade aan derden die ontstaat door een cyberincident bij uw bedrijf, als u daarvoor aansprakelijk bent.
 • Boetes die u krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dat wettelijk is toegestaan.

Niet verzekerd

 • Schade aan zaken.
 • Schade aan personen.
 • Schade doordat een apparaat dat energie levert of een airco niet (goed) werkt.
 • Schade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
 • Schade die ontstaat door geplande stilstand van uw computersystemen.
 • Schade door beleggingsverliezen of handelsverliezen.
 • Schade die ontstaat doordat u niet betaalt voor diensten of producten.
Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Bekijk de polisvoorwaarden van onze Cyberverzekering >

Dekking Cyberverzekering

Met onze Cyberverzekering voor bedrijven bent u uitgebreid verzekerd tegen de gevolgen van verschillende cyberincidenten. Een deskundig cyberteam staat 24/7 voor u klaar om u te helpen. Bijvoorbeeld met het doen van onderzoek, maar juist ook met het kijken naar een mogelijke oplossing voor het stoppen van het cyberincident.

Verder bieden we een financiële vergoeding voor de schade die u oploopt. En, als u daarvoor aansprakelijk bent, vergoeden wij ook schade aan derden als gevolg van een cyberincident. Onze Cyberverzekering heeft 6 standaard dekkingen, die u kunt uitbreiden met 4 aanvullende dekkingen.

Standaard dekkingen

Gegevensinbreuk

We vergoeden de schade door diefstal of verlies van gegevens uit uw computer­systemen door een gegevensinbreuk.

Herstel

We vergoeden de kosten om uw digitale data en software te herstellen na een cyberincident op uw computersystemen.

Bedrijfsschade

We vergoeden het verlies van uw bruto­winst als een cyberincident uw com­pu­ter­systemen of uw data volledig of gedeeltelijk onbeschikbaar maakt.

Cyberafpersing

U krijgt hulp als u te maken krijgt met cyberafpersing. En we vergoeden de kosten om de cyberafpersing op te lossen.

Privacy aansprakelijkheid

We vergoeden schade van een mede­werker of een ander door verlies van persoonsgegevens of vertrouwelijke infor­matie door een gegevensinbreuk. Alleen als u aansprakelijk bent voor die schade.

Netwerk aansprakelijkheid

We vergoeden de schade aan derden in het geval van gegevensinbreuk, diefstal, wijziging of vernietiging van digitale data. Ook vergoeden we schade als een com­putersysteem van een ander gedeel­telijk of volledig onbeschikbaar raakt. Alleen als u aansprakelijk bent voor die schade.

Aanvullende dekkingen

U kunt uw Cyberverzekering uitbreiden met 4 extra dekkingen.  

Cyberdiefstal

Hulp door een expert die de diefstal voor u onderzoekt. En een vergoeding bij dief­stal van geld door een elek­tronische boeking door een hacker.

Telefoonhacking

Ondersteuning van een expert die de telefoonhack onderzoekt en een ver­goe­ding van de kosten die zijn gemaakt doordat uw telefoonsysteem is gehackt.

Media-aansprakelijkheid

Vergoeding van schade aan derden door online media-activiteiten van uw bedrijf. Alleen als u aansprakelijk bent voor die schade.

PCI-DSS

Vergoeding van kosten en boetes bij overtreding van de PCI-DSS standaard door een cyberincident. PCI-DSS is een internationale bevei­lig­ingsstandaard voor het veilig bewaren van gege­vens van betaalkaarten en transacties.

Download nu het e-book Cyber Check deel 1

Meer aandacht voor digitale veiligheid? In dit e-book komen cyberexperts aan het woord. U ontvangt preventietips tegen cybercriminaliteit.

Bedankt voor het downloaden van de Cyber Check deel 1. U kunt het e-book direct bekijken. U ontvangt de Cyber Check ook per mail. Zo kunt u deze ook op een later moment bekijken.

Wat is Cybercrime en wat betekent dit voor uw bedrijf?

Video over cyber

In deze video leggen wij uit welke maatregelen u kunt nemen tegen Cybercrime. En hoe u uw bedrijf beter kunt beveiligen.