Cyberverzekering

Bescherm uw bedrijf tegen cyberrisico’s

Met onze cyberverzekering voor bedrijven en mkb-ondernemers bent u uitgebreid verzekerd tegen financiële schade via computers en internet. Deze Cyberverzekering dekt onder andere datalekken, ransomware en bedrijfsstilstand door menselijke fouten en cybercrime. Bovendien kunt u bij een cyberaanval, of het vermoeden daarvan, 24/7 rekenen op professionele ondersteuning van experts.

 • U bent uitgebreid verzekerd voor eigen schade én schade aan anderen
 • Een deskundig cyberteam staat 24/7 voor u klaar
 • U kiest zelf uw verzekerd bedrag tot max. € 3.000.000 per jaar
Of bel even Apeldoorn op (055) 579 8421
Hero - Cyberverzekering

Alles over de Cyberverzekering

Uw bedrijf loopt verschillende cyberrisico’s. Hieronder vallen alle ICT-risico’s op financiële schade. Vaak worden deze risico’s veroorzaakt door menselijke fouten. Of door cybercrime. U kunt denken aan een medewerker die verkeerde software installeert waardoor uw computersysteem tijdelijk platligt. Maar ook aan cyberaanvallen zoals phishing e-mails, DDoS-aanvallen, ransomware en computervirussen. Een zakelijke Cyberverzekering, soms ook wel cybercrime verzekering genoemd, dekt deze cyberincidenten.
Onze Cyberverzekering is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 30 miljoen euro omzet.
Cyberrisico vormt een van de grootste bedrijfsrisico’s voor mkb ondernemers. Een cyberaanval of cyberincident kan veel schade veroorzaken. Financieel maar ook voor uw integriteit of imago. Een normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade niet. Steeds meer (internationale) leveranciers eisen dat hun zakenpartners een cyberverzekering afsluiten. Ontstaat er door een cyberincident bij uw bedrijf schade aan anderen? Dan dekt de verzekering ook deze schade.  
De Cyberverzekering biedt een uitgebreide basisdekking voor belangrijke cyberrisico's.

Wel verzekerd

 • Datalekken of bedrijfsstilstand door cybercrime, programmeerfouten of menselijk handelen.
 • Ondersteuning bij het oplossen van ransomware en eventuele vergoeding van het ‘losgeld’ bij cyberafpersing.
 • Hulp bij het herstellen van uw digitale data en software na een cyberincident en een vergoeding voor de gemaakte kosten.
 • Hulp van een reputatie-expert voor het beschermen van uw reputatie als u te maken krijgt met een cyberincident
 • Kosten die u maakt om zich aan de regels te houden van de AVG bij een digitaal datalek.
 • Juridische hulp bij maatregelen door toezichthouders.
 • Onderzoek van experts na een datalek of ander cyberincident en de kosten daarvan.
 • Schade aan derden die ontstaat door een cyberincident bij uw bedrijf, als u daarvoor aansprakelijk bent.
 • Boetes die u krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dat wettelijk is toegestaan.

Niet verzekerd

 • Schade aan zaken.
 • Schade aan personen.
 • Schade doordat een apparaat dat energie levert of een airco niet (goed) werkt.
 • Schade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
 • Schade die ontstaat door geplande stilstand van uw computersystemen.
 • Schade door beleggingsverliezen of handelsverliezen.
 • Schade die ontstaat doordat u niet betaalt voor diensten of producten.
Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Bekijk de polisvoorwaarden van onze Cyberverzekering >

Dekking Cyberverzekering

Met onze Cyberverzekering voor bedrijven bent u uitgebreid verzekerd tegen de gevolgen van verschillende cyberincidenten. Een deskundig cyberteam staat 24/7 voor u klaar om u te helpen. Bijvoorbeeld met het doen van onderzoek, maar juist ook met het kijken naar een mogelijke oplossing voor het stoppen van het cyberincident.

Verder bieden we een financiële vergoeding voor de schade die u oploopt. En, als u daarvoor aansprakelijk bent, vergoeden wij ook schade aan derden als gevolg van een cyberincident. Onze Cyberverzekering heeft 6 standaard dekkingen, die u kunt uitbreiden met 4 aanvullende dekkingen.

Standaard dekkingen

Gegevensinbreuk

We vergoeden de schade door diefstal of verlies van gegevens uit uw computersystemen door een gegevensinbreuk.

Herstel

We vergoeden de kosten om uw digitale data en software te herstellen na een cyberincident op uw computersystemen.

Bedrijfsschade

We vergoeden het verlies van uw brutowinst als een cyberincident uw computersystemen of uw data volledig of gedeeltelijk onbeschikbaar maakt.

Cyberafpersing

U krijgt hulp als u te maken krijgt met cyberafpersing. En we vergoeden de kosten om de cyberafpersing op te lossen.

Privacy aansprakelijkheid

We vergoeden schade van een medewerker of een ander door verlies van persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie door een gegevensinbreuk. Alleen als u aansprakelijk bent voor die schade.

Netwerk aansprakelijkheid

We vergoeden de schade aan derden in het geval van gegevensinbreuk, diefstal, wijziging of vernietiging van digitale data. Ook vergoeden we schade als een computersysteem van een ander gedeeltelijk of volledig onbeschikbaar raakt. Alleen als u aansprakelijk bent voor die schade.

Aanvullende dekkingen

U kunt uw Cyberverzekering uitbreiden met 4 extra dekkingen.  

Cyberdiefstal

Hulp door een expert die de diefstal voor u onderzoekt. En een vergoeding bij diefstal van geld door een elektronische boeking door een hacker.

Telefoonhacking

Ondersteuning van een expert die de telefoonhack onderzoekt en een vergoeding van de kosten die zijn gemaakt doordat uw telefoonsysteem is gehackt.

Media-aansprakelijkheid

Vergoeding van schade aan derden door online media-activiteiten van uw bedrijf. Alleen als u aansprakelijk bent voor die schade.

PCI-DSS

Vergoeding van kosten en boetes bij overtreding van de PCI-DSS standaard door een cyberincident. PCI-DSS is een internationale beveiligingsstandaard voor het veilig bewaren van gegevens van betaalkaarten en transacties.

Download nu het e-book Cyber Check deel 1

Meer aandacht voor digitale veiligheid? In dit e-book komen cyberexperts aan het woord. U ontvangt preventietips tegen cybercriminaliteit.

Bedankt voor het downloaden van de Cyber Check deel 1. U kunt het e-book direct bekijken. U ontvangt de Cyber Check ook per mail. Zo kunt u deze ook op een later moment bekijken.

Wat is cybercrime?

Bekijk het in deze animatievideo

video: wat is cybercrime