Bekijk uw zakelijke polisvoorwaarden

Alle polisvoorwaarden hebben een eigen kenmerk

Op deze pagina kunt u de voorwaarden voor uw zakelijke verzekering(en) bekijken en downloaden.

Voor elke verzekering gelden voorwaarden. Het kenmerk van deze voorwaarden staat op uw polisblad. We kennen voor onze schade- en inkomensverzekeringen verschillende kenmerken. Bijvoorbeeld ZAV19, 430006 of INC-RV-11-221. Kijk op uw polisblad en vul hieronder het kenmerk van uw voorwaarden in. Dan ziet u direct uw voorwaarden.

Handige informatie over uw verzekering

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten als u bij Centraal Beheer verzekerd bent. We vertellen u daarom graag wat onze rechten en plichten zijn en die van u als verzekeringnemer tijdens de looptijd van de verzekering(en). We geven voorbeelden, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Op zoek naar alle rechten en plichten? Bekijk dan uw voorwaarden.

U krijgt minimaal 1 maand voor de verlengingsdatum een nieuwe polis. Op de polis staat waar u voor verzekerd bent en tegen welke voorwaarden. U ziet ook wat uw premie voor het nieuwe verzekeringsjaar wordt. Ook als u uw verzekering aanpast, krijgt u zo snel mogelijk een nieuwe polis. U krijgt hierover een e-mail. En u vindt de polis online terug in Mijn CB. Wanneer wij onze voorwaarden aanpassen wordt u hiervan ook op de hoogte gebracht.

U bent verplicht veranderingen zo snel mogelijk aan ons door te geven. In elk geval binnen 30 dagen. Voorbeelden zijn:

 • Verandering van de bouwaard of bestemming van een gebouw.  Bijvoorbeeld: U plaatst zonnepanelen op het dak van uw bedrijfspand.
 • Verandering van de hoedanigheid van uw bedrijf. Bijvoorbeeld: U gaat naast normale fietsen ook elektrische fietsen verkopen waardoor het risico op brand kan toenemen.
 • Een technische verandering in het motorrijtuig. Bijvoorbeeld: U voegt een koelingsinstallatie toe aan uw bestelbus.
 • Uitbreiding van uw bedrijf door overname van een ander bedrijf. Bijvoorbeeld: U neemt een andere kledingzaak in uw dorp over.

Schade is al vervelend genoeg. U mag van ons verwachten dat wij u bij schade snel en goed helpen. We leggen u graag uit wat we van u verwachten bij schade.

 • U neemt maatregelen om de schade te voorkomen of te verminderen. Bijvoorbeeld: Houd uw afvalcontainers gesloten om brandstichting te voorkomen.
 • U bent verplicht om de schade zo snel mogelijk te melden. Bijvoorbeeld: Meld een schade aan uw gebouw zodra u kunt via onze website, telefonisch of aan uw verzekeringsadviseur.
 • U werkt mee aan de afhandeling van de schade. Bijvoorbeeld: Om zo snel mogelijk de schade te behandelen, helpt het ons dat u het schadeformulier compleet invult en ondertekent als wij daarom vragen. 
 • U doet aangifte bij de politie als het gaat om een misdrijf, zoals inbraak, diefstal, vandalisme, doorrijden na aanrijding of mishandeling. Bijvoorbeeld: Bij inbraak in uw bedrijf meldt u dit altijd bij de politie.
 • Het niet nakomen van verplichtingen. Bijvoorbeeld: Als u rijdt onder invloed en een ongeluk veroorzaakt wordt schade aan uw eigen voertuig niet vergoed.
 • U heeft opzettelijk verkeerde gegevens doorgegeven. Bijvoorbeeld: U vervalst nota’s om een hogere vergoeding voor schade te krijgen.
 • Het niet snel genoeg melden van schade. Bijvoorbeeld: U meldt de schade te laat waardoor de oorspronkelijke schadeoorzaak niet meer vast te stellen is.

De rechten en plichten tijdens de looptijd van uw verzekering(en) vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering(en).