Bekijk uw zakelijke polisvoorwaarden

Alle polisvoorwaarden hebben een eigen kenmerk

Op deze pagina kunt u de voorwaarden voor uw zakelijke verzekering(en) bekijken en downloaden.

Voor elke verzekering gelden voorwaarden. Het kenmerk van deze voorwaarden staat op uw polisblad. We kennen voor onze schade- en inkomensverzekeringen verschillende kenmerken. Bijvoorbeeld ZAV24, 430006 of INC-RV-11-221. Kijk op uw polisblad en vul hieronder het kenmerk van uw voorwaarden in. Dan ziet u direct uw voorwaarden.

Handige informatie over uw verzekering

Bij Centraal Beheer vinden wij het belangrijk om duidelijk te zijn over wat u van ons mag verwachten. Wij vertellen u daarom graag wat onze rechten en plichten zijn. Maar ook wat wij van u als verzekeringnemer verwachten tijdens de looptijd van de verzekering(en). En geven hier voorbeelden van. U leest in de polisvoorwaarden natuurlijk precies wat wel en niet verzekerd is.

U krijgt minimaal 1 maand voor de verlengingsdatum een nieuwe polis. Op de polis staat waar u voor verzekerd bent en tegen welke voorwaarden. U ziet ook wat uw premie voor het nieuwe verzekeringsjaar wordt. Ook als u uw verzekering aanpast, krijgt u zo snel mogelijk een nieuwe polis. U krijgt hierover een e-mail. En u vindt de polis online terug in Mijn CB. Wanneer wij onze voorwaarden aanpassen wordt u hiervan ook op de hoogte gebracht.

​Heeft u tussentijds vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U bepaalt zelf op welke manier en op welk moment u contact wilt met een specialist. Kijk voor alle mogelijkheden en telefoonnummers op onze contactpagina.

Er kan van alles veranderen in uw bedrijf. Bijvoorbeeld het aantal medewerkers, uw bedrijfsactiviteit of het kopen van of verhuizen naar een nieuw pand. Dat kan invloed hebben op uw verzekering. Daarom is het belangrijk dat u veranderingen snel aan ons doorgeeft. Maar in ieder geval binnen 30 dagen. Dan blijft uw verzekeringen aansluiten bij uw situatie én het voorkomt dat u onder- of oververzekerd bent. Wel zo geruststellend.

Enkele voorbeelden van veranderingen zijn:

 • Verandering van de bouwaard of bestemming van een gebouw. Bijvoorbeeld: U plaatst zonnepanelen op het dak van uw bedrijfspand.
 • Verandering van de hoedanigheid van uw bedrijf. Bijvoorbeeld: U gaat naast normale fietsen ook elektrische fietsen verkopen waardoor het risico op brand kan toenemen.
 • Een technische verandering in het motorrijtuig. Bijvoorbeeld: U voegt een koelingsinstallatie toe aan uw bestelbus.
 • Uitbreiding van uw bedrijf door overname van een ander bedrijf. Bijvoorbeeld: U neemt een andere kledingzaak in uw dorp over.

Schade is al vervelend genoeg. U mag van ons verwachten dat wij u bij schade snel en goed helpen. We leggen u graag uit wat we van u verwachten bij schade.

 • U neemt maatregelen om de schade te voorkomen of te verminderen. Bijvoorbeeld: Houd uw afvalcontainers gesloten om brandstichting te voorkomen.
 • U bent verplicht om de schade zo snel mogelijk te melden. Bijvoorbeeld: Meld een schade aan uw gebouw zodra u kunt via onze website, telefonisch of aan uw verzekeringsadviseur.
 • U werkt mee aan de afhandeling van de schade. Bijvoorbeeld: Om zo snel mogelijk de schade te behandelen, helpt het ons dat u het schadeformulier compleet invult en ondertekent als wij daarom vragen. 
 • U doet aangifte bij de politie als het gaat om een misdrijf, zoals inbraak, diefstal, vandalisme, doorrijden na aanrijding of mishandeling. Bijvoorbeeld: Bij inbraak in uw bedrijf meldt u dit altijd bij de politie.
 • Het niet nakomen van verplichtingen. Bijvoorbeeld: Als u rijdt onder invloed en een ongeluk veroorzaakt wordt schade aan uw eigen voertuig niet vergoed.
 • U heeft opzettelijk verkeerde gegevens doorgegeven. Bijvoorbeeld: U vervalst nota’s om een hogere vergoeding voor schade te krijgen.
 • Het niet snel genoeg melden van schade. Bijvoorbeeld: U meldt de schade te laat waardoor de oorspronkelijke schadeoorzaak niet meer vast te stellen is.

De rechten en plichten tijdens de looptijd van uw verzekering(en) vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering(en).