Polisvoorwaarden downloaden

Alle polisvoorwaarden hebben een eigen kenmerk

Op deze pagina kunt u de voorwaarden voor uw verzekering(en) bekijken en downloaden.

Voor elke verzekering gelden voorwaarden. Het kenmerk van deze voorwaarden staat op uw polisblad. Voor alle schadeverzekeringen bestaat het kenmerk uit 3 tot 5 letters en 2 cijfers. Bijvoorbeeld ZAV18. Dit is het kenmerk van de Algemene voorwaarden die gelden voor alle Zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Voor alle inkomensverzekeringen bestaat het kenmerk uit 5 tot 6 cijfers. Bijvoorbeeld 43006 of 400.101