Open van Centraal Beheer

Alle ruimte voor vernieuwing in HR

Binnen Open delen we actief onze kennis over complexe vraagstukken samen met werkgevers en brengen we HR-behoeften in kaart. We ontwikkelen betekenisvolle oplossingen en diensten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkgevers en medewerkers. Zo helpen we u verder naar de toekomst van werk.
Centraal Beheer Open

Wat is Open?

Met Open vindt u inspiratie. Werkgevers, medewerkers, wetenschappers en kennis­insti­tuten zijn met ons en elkaar in gesprek. Over de actuele HR-vraagstukken waar een oplossingsrichting wordt gevraagd. Bijvoorbeeld over talentmanagement en flexibi­li­sering. Maar ook over leiderschap en samenwerken in organisaties. Dat doen we op verschillende manieren.

Open Dialoog

Met de Open Dialoog gaan we in gesprek met HR-professionals en hoogleraren over strategische HR-thema’s, zoals talentmanagement, inzetbaarheid en flexibilisering. Dit gaat via een inventa­risatie­scan, HRM-masterclasses en co-creatiesessies.

Open Kaart

Met de Open Kaart gaan we in gesprek met u en uw medewerkers. Om zo richting te geven aan uw strategische HR-plan. Via de dialoogkaarten (HR of duur­zame inzetbaarheid) of de impact­analyse maken we inzichtelijk wat de wensen en behoeften van uw mede­werkers zijn.

Open Netwerk

Het Open Netwerk is een platform voor werkgevers die zich verder willen ver­diepen in kennis, inzichten en innovatie vanuit het hoofdthema duurzame inzet­baarheid. We verbinden u met andere werkgevers en samen werken we aan het oplossen van HR-vraagstukken. 

Open Centraal Beheer zakelijk

Tom van Disseldorp

Het is geweldig om te zien hoe we met Open HR-professionals en wetenschap aan elkaar verbinden. Om werkend Nederland te helpen naar de toekomst van werk."
Noor Kok - Creatieve oplossingen voor strategische HR-vraagstukken

Noor Kok

Door Open zijn wij op de hoogte van recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en helpen we werkgevers voor te bereiden op de toekomst van werk.’’

Alle ruimte voor vernieuwing in HR

Videobeeld uit de Open Video

Open de dialoog over vragen als het benutten van talent in de organisatie, het wendbaar maken van medewerkers en het zorgen voor een betere werk-privébalans. Staat u ervoor open om samen aan de toekomst te werken?

Aan de slag met talentmanagement?

In de whitepaper ‘Energie is het nieuwe talent’ leest u het advies van Prof. Dr. Lidewey van der Sluis over strategisch talentmanagement. Hoe kom ik überhaupt aan talent? Hoe begeleid ik het vervolgens? En hoe ontwikkel ik het? Op al deze vragen geeft deze white­paper antwoord.

Download whitepaper

Laat u inspireren

Inzichten over Duurzame Inzetbaarheid

Met Open vindt u inspiratie. Werkgevers, medewerkers, wetenschappers en kennis­instituten zijn met ons en elkaar in gesprek. Over de actuele HR-vraagstukken waar een oplossingsrichting wordt gevraagd. Bijvoorbeeld over talentmanagement en flexibi­lisering. Maar ook over leiderschap en samenwerken in organisaties. Dat doen we op verschillende manieren.

Speciaal voor u

Ontdek meer interessante HR-onderwerpen

Open Centraal Beheer zakelijk

Hoe ziet de toekomst van uw baan en organisatie eruit?

Bent u geen goede werkgever als u niet inzet op duurzame inzetbaarheid? En hoe ziet de toekomst van werk eruit? 

Open Centraal Beheer zakelijk

De medewerker aan zet

Het bijhouden van kennis en vaardigheden is belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven. Technologische veranderingen gaan tegen­woordig namelijk razendsnel.