Stop-loss verzekering

Verzekerd in onverwachte situaties

U heeft voldoende financiële middelen om de verzuimkosten van uw medewerkers door te betalen. Maar u wilt graag onverwacht hoge kosten voorkomen. Bijvoorbeeld omdat iemand langer dan gemiddeld ziek is. Dan kiest u voor onze Verzuimverzekering met een eigen risico in geld in plaats van tijd. Wij noemen dat de calamiteitendekking of stop loss verzuimverzekering. U weet elk jaar precies wat u zelf maximaal betaalt voor zieke medewerkers.

Meer informatie

Alles over onze stop-loss verzekering
Deze stop-loss verzuimverzekering past bij u als:

 • u weet wat uw jaarlijkse ‘normale’ verzuim is.
 • u wilt weten wat uw maximale jaarlijkse kosten zijn voor verzuim.
 • u voldoende financiële ruimte heeft om zelf uw eigen risico te betalen.
 • u extra kosten door onverwacht hoog verzuim wilt voorkomen.

In 2 stappen bepaalt u uw eigen risico:

 1. U rekent uit wat het gemiddelde verzuimpercentage over de afgelopen 3 jaar is. Zo bepaalt u het 'normale' jaarlijkse verzuim.
 2. U verhoogt dit 'normale' verzuim met een factor van het eigen risico dat u wilt lopen. Dit is tussen 0.7 en 1.5. Dit kiest u zelf.

Een rekenvoorbeeld
Uw loonsom is € 2,4 miljoen. U kiest een eigen risicofactor 1.2.

 • Uw verzuimpercentages over de afgelopen 3 jaar zijn: 5,5%, 6% en 3,5%. Het gemiddelde verzuim is 5%.
 • In geld is dat 5% x € 2,4 miljoen = € 120.000,-.
 • Dit vermenigvuldigt u met 1.2 (gekozen eigen risicofactor) = € 144.000,-.
 • Zijn de kosten voor het totale verzuim in een jaar hoger dan € 144.000,-? Dan keert de Verzuimverzekering het verschil volledig aan u uit.

Deze voordelen van onze stop-loss verzuimverzekering:

 • U kunt precies voorspellen wat uw maximale kosten zijn voor het doorbetalen van loon bij ziekte.
 • Uniek: 100% uitkering boven het eigen risicobedrag, zonder maximum.
 • Wij verhalen schade voor u als het verzuim veroorzaakt is door iemand anders.
 • U geeft ziek- en herstelmeldingen gemakkelijk door via het online Meldloket of de App Verzuim.

Met onze stop-loss verzekering kiest u zelf wat u verzekert

U kiest zelf uw eigenrisicofactor. Dit bepaalt uw eigenrisicobedrag. Ook kiest u of u alleen het 1e jaar ziekte wilt verzekeren. Of u verzekert het 1e en het 2e jaar ziekte. En u bepaalt hoeveel procent van het jaarloon van uw zieke medewerker u wilt verzekeren. Dat noemen we het dekkingspercentage. U kunt ook werkgeverslasten meeverzekeren. Werkgeverslasten zijn de kosten die u naast het loon moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. Bijvoorbeeld de premies medewerkersverzekeringen en pensioenkosten. Werkgeverslasten zijn een vast percentage van het loon. U kunt 10% of 20% werkgeverslasten meeverzekeren.

Natuurlijk kunt u uw verzuimverzekering uitbreiden met arbodienstverlening. Centraal Beheer kent 2 varianten; Arbo Basis en Arbo Compleet. Lees hier wat deze modules voor u doen.
 
We zetten de keuzes voor u in 1 overzicht:
Dekkingsgradatie
Dekkingspercentage jaar 1 70%, 100%
Dekkingspercentage jaar 2 70%, 100%
Eigen risicofactor 0.7, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 of 1.5 keer het 'normale' verzuim
Werkgeverslasten 10% of 20%
Arbodienstverlening Arbo basis of Arbo compleet
Maximaal verzekerbaar loon € 125.000,- per medewerker