Meer informatie

Alles over onze stop-loss verzekering
Deze stop-loss verzuimverzekering past bij u als:

 • u weet wat uw jaarlijkse ‘normale’ verzuim is.
 • u wilt weten wat uw maximale jaarlijkse kosten zijn voor verzuim.
 • u voldoende financiële ruimte heeft om zelf uw eigen risico te betalen.
 • u extra kosten door onverwacht hoog verzuim wilt voorkomen.

In 2 stappen bepaalt u uw eigen risico:

 1. U rekent uit wat het gemiddelde verzuimpercentage over de afgelopen 3 jaar is. Zo bepaalt u het 'normale' jaarlijkse verzuim.
 2. U verhoogt dit 'normale' verzuim met een factor van het eigen risico dat u wilt lopen. Dit is tussen 0.7 en 1.5. Dit kiest u zelf.

Een rekenvoorbeeld
Uw loonsom is € 2,4 miljoen. U kiest een eigen risicofactor 1.2.

 • Uw verzuimpercentages over de afgelopen 3 jaar zijn: 5,5%, 6% en 3,5%. Het gemiddelde verzuim is 5%.
 • In geld is dat 5% x € 2,4 miljoen = € 120.000,-.
 • Dit vermenigvuldigt u met 1.2 (gekozen eigen risicofactor) = € 144.000,-.
 • Zijn de kosten voor het totale verzuim in een jaar hoger dan € 144.000,-? Dan keert de Verzuimverzekering het verschil volledig aan u uit.

Deze voordelen van onze stop-loss verzuimverzekering:

 • U kunt precies voorspellen wat uw maximale kosten zijn voor het doorbetalen van loon bij ziekte.
 • Uniek: 100% uitkering boven het eigen risicobedrag, zonder maximum.
 • Wij verhalen schade voor u als het verzuim veroorzaakt is door iemand anders.
 • U geeft ziek- en herstelmeldingen gemakkelijk door via het online Meldloket of de App Verzuim.